Íme két oldalon összefoglalva SoDI Gárda-peres aktivitása!

Két A4-es oldalt mindenki el tud olvasni. :)

Kattints:

SoDI a Gárda perben - ÖSSZEFOGLALÓ! - PDF verzió - Kattints a nagyításhoz!


Miután hirtelen fontossá vált, hogy valakinek röviden összefoglaljam a Gárda-perben eddig megtett jogi lépéseimet, alább megpróbálom ezt lehetőségekhez képest tömören és lényegre törően megtenni.

A szöveg egyes részeiben a [blog] jelölés (hivatkozás) az adott iratnak a jelen blogon történő tálalását jelenti, az [irat] jelölés pedig ugyanennek személyes kommentárok nélküli verzióját.

A perbeli szerepem két fő szakaszra oszlik. Van egy első beavatkozási kérelmem, melyet 2008. decemberében bíráltak el jogerősen, illetve van egy második, melyről még a mai napig nem döntött az Ítélőtábla. (Különben - az alább részletesen kifejtett okokból - hozzávetőlegesen április 11-ig, vagyis jövő szombatig van időm benyújtani az elsőfokú ítélet elleni fellebbezésemet.)


Első beavatkozás, közírói minőségben
 • 2008. június 19. - Bejelentem a beavatkozásomat a Gárda-perbe ([blog],[irat]). Arra hivatkozom, hogy a Gárda feloszlatása rossz üzenet lenne a civil szféra felé, mert öncenzúrára kényszerítené őket, ami a hozzám hasonló, szabad szájú közírók mozgásterét is beszűkítené, így pedig sérülnének a személyes véleményszabadsághoz fűződő jogaim.
 • 2008. június 30. - A bírósági tárgyaláson jó 20 percen keresztül részletezem a beavatkozási indokaimat ([blog],[irat]). Előadom, hogy a beavatkozásomra elsősorban az OCÖ és a MAZSIHISZ perbe lépése miatt volt szükség, mert ők soha nem rejtették véka alá, hogy a hazai szólásszabadság erős megnyirbálására törnek. Ezen a napon egy szóbeli végzéssel elutasítják a beavatkozási kérelmemet.
 • 2008. július 15. - Benyújtok egy előzetes fellebbezést a beavatkozási kérelmem elutasítása ellen. ([blog],[irat]) Ebben megkifogásolom, hogy a bíróság anélkül folytatta le a június 30-i tárgyalás második részét, hogy érdemben elbírálta volna a felperes ügyészség kizárására vonatkozó indítványokat (annak ellenére, hogy ez kötelessége lett volna), valamint egy Népszabadságban - nyomtatásban is - megjelent cikkel igazolom a jogi érdekeimet, mely cikk arról számol be, hogy személyes tevékenységemet egy alkalommal maga Gyurcsány Ferenc mosta össze a Magyar Gárda tevékenységével. (újságcikk itt)
 • 2008. július 21. - Egy panasz nyújtok be a bíróságra, ugyanis a polgári kezelőirodán megtiltották nekem, hogy betekintsek az iratokba, ami a jogaim súlyos megsértését jelenti. ([blog],[irat])
 • 2008. szeptember 13. - Benyújtom a végleges formába öntött fellebbezésemet. ([blog],[irat]) Ebben megkifogásolom, hogy a perből való kizárásom indoklása során a bíróság elmulasztotta megvizsgálni az összes általam korábban hivatkozott körülményt.
 • 2008. október 11. - A jövedelmi viszonyaimról nyújtok be igazolást, és megigényelem a személyes költségmentességet ([blog],[irat]), valamint megismételem néhány korábbi eljárásjogi kifogásomat, emlékeztetve a bíróságot, hogy azokat már régen el kellett volna bírálnia. A költségmentességet egyébként később rendben megkapom. (végzés itt)
 • 2008. október 18. - Benyújtok egy kiegészítést a fellebbezésemhez. ([blog],[irat]) Ebben hivatkozom arra, hogy - miután sokáig nem tudtam hozzájutni a per irataihoz - indokolható a későbbi benyújtási időpont. Emellett részletesen kifejtem, hogy nálam is fennállnak ugyanazok a beavatkozási okok, mint a már engedélyezett OCÖ-nél és MAZSIHISZ-nél (ők is csupán egy bizonyos részcsoportját képviselik annak a társadalmi körnek, melynek a képviseletében eljárnak), ezért indokolt az én beavatkozásom engedélyezése is. Emellett felhívásra jelzem a bíróságnak az irat-igényemet is ([irat]).
 • 2008. december 6. - Értesítem a bíróságot, hogy valószínűleg nem tudok elmenni a soron következő tárgyalásra. ([blog],[irat]) (Végül mégis el tudtam menni)
 • 2008. december 9. - Egy hosszú beadványt készítek, melyben négy témakört érintek. ([blog],[irat]). (1) jelzem a bíróságnak, hogy én is megalapozottnak tartom az egyik alperesi beavatkozó alkotmányossági kifogásait (2) cáfolom az Antifasiszta Szövetség azon állítását ([irat]), miszerint korábbi beadványaimban nem jelöltem volna meg a pontos jogi érdekeimet (3) vitatom, hogy az ügyészség benyújtott bizonyítékai bármit is igazolnának (4) bűncselekményeket emlegetve megkifogásolom, hogy a polgári panasziroda ismét megtagadta tőlem az iratmásolatokat.
Második beavatkozás, pártolói minőségben
 • 2008. december 15. - Kézhez kapom az Ítélőtábla végzését arról, hogy közíróként jogerősen is ki vagyok lőve a perből. ([irat]). Ekkor én új beavatkozást jelentek be azzal az indoklással, hogy a Gárda pártoló tagjai közé kívánok lépni. A bíróság előtt hivatkozom pedagógusi tanulmányaimra, melynek során felismertem, hogy bizonyos gyermekvédelmi feladatokat érdemes a Gárdára bízni ([blog],[videó]). Ezt a beavatkozást szóban elutasítják - az összes többi beavatkozási kérelemmel együtt.
 • 2008. december 16. - Perbeszédben összegzem a per tanulságait, és a lényegesebb érveket. ([videó]).
 • 2008. december 30. - Kérem az elsőfokú ítélet ([videó],[irat]) hatályon kívül helyezését a beavatkozók kizárásának szabálytalan volta miatt. ([blog],[irat]) Emellett egyrészt eljárásjogi szabálytalanságok miatt indítványozom a per visszautalását első fokra, másrészt megfellebbezem a második beavatkozási kérelmem elutasítását, tekintettel arra, hogy a bírósági ítéletben a Gárda Egyesület és a Gárda Mozgalom közötti viszony vonatkozásában megállapított állítólagos „szimbiózis” olyan erős köteléket kellene, hogy jelentsen, ami a tervezett mozgalmi tagságom okán már mindenképpen megalapozza a beavatkozáshoz szükséges jogi érdekemet.
 • 2009. február 13. - Határidő-hosszabbítást kérek a január 25-én kézhez kapott elsőfokú ítélet végleges megfellebbezéséhez, ugyanis a kezelőirodán február 5-én azt mondták nekem, hogy már nem vagyok bent a perben, ám erről semmilyen hivatalos értesítést nem kaptam ([blog],[irat]). Emellett megemlítem, hogy a magyar közéletben egyre többször esik szó a cigánysághoz köthető bűnözésről, hiszen Széles Gábor után már Orbán Viktor is erről beszél.
 • 2009. február 28. - Megírom a bíróságnak, hogy még mindig nem kaptam iratokat arról, hogy tényleg ki vagyok-e rúgva a perből. ([blog],[irat]) Leírom, hogy így nem tudom megfogalmazni a fellebbezésemet. Közlöm ugyanakkor a bírósággal, hogy ettől függetlenül elkezdek ügyvédet keresni az Ítélőtábla előtti kötelező jogi képviselethez.
 • 2009. március 26. - Kapok egy külön a nevemre szóló végzést arról, hogy még bent vagyok a perben, és átvehetem az eddig hiányolt iratokat a kezelőirodán. ([blog][irat]) Másnap rendben át is veszek mindent személyesen Pataki bíró úr kezéből.

A jelenlegi helyzet tehát az, hogy miután február 5-étől kezdve a bíróság (konkrétan az annak részét képező polgári kezelőiroda) folyamatosan abban a tévhitben tartott engem, miszerint már nem tehetek a perben érdemi jognyilatkozatokat, egészen mostanáig nem lehettem képes szabályszerű fellebbezést benyújtani. Miután március 26-án a bíróság egyértelműsítette a helyzetet, és így másnap megszűnt ez a számomra erősen hátrányos, jogszerűtlen állapot, a saját jogértelmezésem szerint ekkor indult el az a 15 nap, melyen belül be kell nyújtanom a fellebbezésemet.

Vagyis április 10-ig (esetlegesen 11-ig, a megfelelő iratok kézhezvétele utáni tizenötödik napig) még van lehetőségem a törvényes határidőn belül érvényes fellebbezést benyújtani. Ehhez csupán egy ügyvédi ellenjegyzésre lesz szükségem a jövő héten.


By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!