Most jövök a postáról.

Feljelentettem a Turul meggyalázóit közösség elleni izgatás miatt, amiért magyarellenes pogromokat próbálnak kirobbantani. Elmagyarázom továbbá a rendőrségnek, hogy a disznózsír kiváló korrózióvédelem a bronzcipőknél.

A levelet ahhoz az V. kerületi Rendőrkapitánysághoz címeztem, ahol hétfőn közösség elleni izgatás miatt indítottak nyomozást a cipőkbe rakott disznólábak miatt.


Tisztelt Hatóság!

Alulírott Kiss Endre Farkas (111.. Budapest, ... ... 3 alatti lakos) feljelentést teszek Liane Lane képzőművésznő ellen, valamint Félix Péter, a Társaság a Magyarországi Zsidó Kisebbségekért Egyesület képviselője ellen a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (továbbiakban Btk.) 269. §-ába ütköző közösség elleni izgatás miatt.

Lane művésznő 2009. június első felében egy művészeti kompozíció keretében egyfajta tetemcafatként gumikezet helyezett el a Budapest XII. kerületében található Turul szobor szájába; utalva ezzel nyilván a magyarság jelképének számító Szent István-féle Szent Jobbra. A művésznő tevékenységének fényképes dokumentációja az alábbi címen található meg:

http://index.hu/kultur/klassz/2009/06/11/levagott_kezet_raktak_a_turul_szajaba/

Félix Péter tavaly nyáron, 2008. júliusában takarta le ugyanezen szobor fejét egy amúgy szeméttárolásra használatos fekete zacskóval. Az ő cselekményének fényképes dokumentálása az alábbi címen érhető el:

http://www.mno.hu/portal/572273

A fenti két cselekmény minősítésénél a Tisztelt Hatóság azon álláspontját vettem alapul, melyet a 2009. június 15-re virradó éjjel sertéscsülkökkel kiegészült Duna-parti bronzcipőkkel kapcsolatban alakított ki. Ehhez az egyik sajtóhír az alábbi címen olvasható:

http://www.stop.hu/articles/article.php?id=505893

A tudósítások szerint a Tisztelt Hatóság közösség elleni izgatás megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást az ügyben, ismeretlen tettes ellen.

Btk. 269. § Aki nagy nyilvánosság előtt
a) a magyar nemzet,
b) valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport vagy a lakosság egyes csoportjai ellen
gyűlöletre uszít
, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Több ügyészségi, illetve alkotmánybírósági állásfoglalás szerint a fenti bűncselekmény elkövetési magatartása közvetlen gyűlöletkeltésre irányul olyan módon, hogy az a megcélzott csoport elleni fizikai agresszió veszélyét is magában rejti.  Az uszítás olyan gyűlölet felkeltésére irányul, amely aktív tevékenységbe megy át. A gyűlöletre uszító másokat aktív, tevékeny gyűlöletre ingerel. Az uszító a szenvedélyeket olyan nagy mértékben feltüzeli, amely gyűlölet kiváltásához és a rend-béke megzavarásához vezet.

Mint ismeretes, a Turul szobor ellenzőinek álláspontja szerint a szobor a második világháború idején a magyarországi kisebbségeket ért kényelmetlenségek és esetleges túlkapások dicsőítését jelenti. Több helyen kifejtett véleményük szerint a magyarság eme évezredes jelképe valójában holmi állítólagos zsidógyűlölet szimbóluma, amely álláspontjukkal voltaképpen magát a magyar nemzetet, annak minden tagjával egyetemben bélyegzik emberirtásban felelős, bűnös közösségnek.

Tudvalevő, hogy a világon több helyen is működnek olyan szélsőséges zsidó csoportosulások, melyek  a második világháború vitás eseményei kapcsán olyan dühöt szítanak egymás között a befogadó gazdanép iránt, ami gyakran erőszakos cselekményekben csúcsosodik ki. Ilyen megmozdulások nem csak a fajgyűlölő izraeli rezsim palesztinok elleni terrorakcióiban mutatkoznak meg, ismeretesek európai példák is. És nem csak a zsidó irányítás alatt működő 1919-es Tanácsköztársaság vérengzéseinek idejéből, hanem napjaink Európájából is. Kiváló példa erre egy  1990-es években Párizsban működő zsidó terrorista csoport, melyről alább látható egy összefoglaló videó:

http://www.youtube.com/watch?v=MVRANkAPurY

De a közelmúlt Magyarországán is előfordult már, hogy egy zsidó identitású ember magyar kislányt bántalmazott a nyílt utcán pusztán annak kokárdája, büszkén vállalt magyarsága miatt. Egy 2006-os eset az alábbi videón tekinthető meg:

http://www.youtube.com/watch?v=SFjV6bFxo9c

Eme eset utólagos bírósági rendezése megerősíti az erőszak és a mögötte meghúzódó magyarellenes motiváció tényét:

http://www.youtube.com/watch?v=AMgERLOnt9c

Álláspontom szerint Liane Lane, és Félix Péter egyértelműen és szánt szándékkal az országban élő, ehhez hasonlóan szélsőséges zsidó emberekben megbúvó frusztráltságot és rasszista indulatot szeretnék felkorbácsolni a magyarság jelképének számító turulmadár meggyalázásával, illetve ezzel egybekötve egyes, a világháború idejére tett - vélt vagy valós - események alapján a magyarság kollektív bűnösségének indokolatlan sulykolásával.

A Turulnál, illetve a Duna-parti cipőknél történtek megkülönböztetése aszerint sem lehet indokolt, hogy a cselekmények okoztak-e kárt az emlékművekben, ugyanis ilyesmi egyik esetben sem történt. A bronzcipőknél összeszedett sertéslábak után esetlegesen visszamaradt bőr –és disznózsír-maradványok nem tekinthetőek károkozásnak. Épp ellenkezőleg: egy ilyen zsírréteg a gyakorlatban akár még hasznos korrózióvédelemként is funkcionálhat, miközben a műalkotás semmit sem veszít esztétikai értékéből.

Mindenképp szükséges tehát azonos mércével mérni a két helyen történt cselekményeket.

Véleményem szerint pontosan akkora esélye van annak, hogy Lian Lane és Félix Péter cselekménye nyomán a hazai zsidó közösség egyes szélsőséges tagjai erőszakos cselekményeket követnek el magyar emberek ellen, pusztán azok magyarsága miatt, mint amekkora eséllyel a Duna-parti cipők sertéslábbal történő kiegészítése ellenkező irányú erőszakot generál.

A Tisztelt Hatóság jogértelmezését alapul véve tehát - tekintve, hogy egyikük cselekménye óta sem telt még el a 3 éves elévülési idő -, mindenképpen szükséges ellenük a büntetőeljárás megindítása.

Budapest, 2009. június 16.

Tisztelettel:

 

Kiss Endre Farkas

SoDI feljelentése a Turul-gyalázók ellen - PDF verzió - Kattints a megnyitáshoz!

 

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!