Az elmúlt hetekben több jogtipró, és nemzetgyalázó cselekményt is megpanaszoltam a rendőrség irányába. Most mindegyikről megírták nekem, hogy szerintük minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel nagyon meg vannak elégedve.

Az első a kevésbé vérlázító eset, utána mutatom meg azt, amit ha egy kocsmaasztal fölött mesélnének el nekem, el sem hinném.


/ ÚJSÁGÍRÓVERÉS /


Mint talán emlékeztek rá, idén március 15-én a Bazilika előtt egy rendőr nyakon vágott engem a tonfájával annak ellenére, hogy jól láthatóan csupán a tudósítói munkámat végeztem a helyszínen.

Az eset a Parlament Emberi Jogi Bizottsága előtt is szóba került, ahol a Nemzeti Jogvédő Alapítvány képviseletében megjelenő Dr. Gaudi-Nagy Tamás hívta fel rá a közvélemény, és a képviselő urak figyelmét.

Ezen az ülésen Bencze József országos rendőrfőkapitány ígéretet tett arra, hogy kivizsgálja az esetet. Miután több hónap elteltével sem történt semmi, néhány hete levélben kértem felvilágosítást az ügy állásáról. Ezután egy meghallgatás erejéig behívtak a rendőrségre, melyről jegyzőkönyv is készült.

Most pedig végre lezárult a vizsgálat. A rendőrség szerint nem történt semmi, láthatósági mellényben dolgozó újságírókat a világ legtermészetesebb dolga tonfával ütni.

 

 

BRFKBUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT

 

 

Szám: 01000-105/615/ 4 /2009. P.


KISS ENDRE FARKAS úrnak!


Budapest
Nándor fejérvár köz 3.
1119


Tisztelt Kiss Endre Farkas Úr!

Dr. Bencze József altábornagy, Országos Rendőrfőkapitány részére küldött bejelentésével kapcsolatban Budapest Rendőrfőkapitányának megbízásából tájékoztatom, hogy az abban foglaltakat kivizsgáltuk, fegyelemsértés, vagy bűncselekmény gyanúja az intézkedő rendőrök egyikével szemben sem volt megállapítható.

Aláírás

 

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét!

 

Budapest, 2009. július 14.

 

BRFK Ellenőrzési Szolgálatának a levele - PDF verzió - Kattints a megnyitáshoz!


/ NEMZETGYALÁZÁS /


A másik ügyben a Turul-szobor meggyalázói ellen tettem feljelentést. Ebben leírtam, hogy ezek az emberek a holomeséjükkel az olyan szélsőséges zsidókat akarják a magyarság ellen uszítani, mint amilyen például a kokárdáért kislányt verő Fok Balázs, éppen ezért megvalósítják a közösség elleni izgatás bűntettét.

Erre válaszul a rendőség most leírja, hogy a Turul fejét letakaró hölgy mindössze Trianonra akart emlékezni ezzel! (Nem, nem vicc!)

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság XII. kerületi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

Ügyszám: 01120/760/2009/ bü.

 

HATÁROZAT
a feljelentés elutasításáról

 

A Btk. 269. § a. pontjába ütköző és aszerint minősülő magyar nemzet ellen irányuló közösség elleni izgatás bűntettének gyanúja miatt tett feljelentést a Be. 174.§ (1) bekezdés a) pontja a Be. 175.§ (1) bekezdése alapján, figyelemmel az (2) bekezdés rendelkezéseire


- mivel a cselekmény nem bűncselekmény­

elutasítom.

 

A feljelentés elutasításáról értesíteni kell:

  1. Kiss Endre Farkas 1119 Budapest, XI. ker. Nándorfejérvár köz 3. sz. alatti lakost- feljelentő
  2. Budapesti I. és Xll. kerületi ügyészséget.

A határozat ellen a Be. 195. § (1) bekezdése alapján panasznak van helye, amelyet a közléstől számított nyolc napon belül a határozatot hozó nyomozó hatósághoz kell benyújtani.

 

INDOKLÁS

 

Kiss Endre Farkas 2009. június 18-án hatóságunknál feljelentést tett Liane Lane képzőművésznő, valamint Félix Péter, a Társaság a Magyarországi Zsidó Kisebbségekért Egyesület képviselője ellen a Btk. 269. § a) pontjába ütköző és aszerint minősülő közösség elleni izgatás büntette miatt az alábbiak alapján:

2008. júliusában Félix Péter a Bp. XII. kerület Böszörményi úton található Turul szobor fejét egy fekete zacskóval letakarta. Liane Lane képzőművésznő ugyanezen szobor csőrébe egy darab latex jobb kezet helyezett el 2009. június 11-én egy művészeti kompozíció keretében.

A feljelentésben foglaltak szerint fenti személyek ezen cselekedetükkel elkövetik a Btk. 269. § a) pontjába ütköző és aszerint minősülő közösség elleni izgatás bűntettét.

Közösség elleni izgatást az követ el, aki nagy nyilvánosság előtt a magyar nemzet, illetve valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport vagy a lakosság egyes csoportjai ellen gyűlöletre uszít.

A helyszínen rendőri intézkedés történt, melynek során megállapították kollégáink, hogy Liane Lane ezzel a szobron végzett kompozíció szerkesztéssel az 1920-ban több részre szakadt Magyarországot kívánta megjeleníteni. Liane Lane- nek elmondása szerint nem állt szándékában és tudatában sem, hogy az emlékművön elhelyezett kompozíció megszerkesztése faji, vallási, vagy etnikai értelemben uszítást, közösség elleni izgatást vált ki a környezetében. A kompozícióval a saját művészi értékének közvetítését, művészi szabadságát kívánta kifejezni a művészet kedvelői irányába.

A 30/1992. (V.26) AB határozat szerint a vélemény nyilvánítási szabadsághoz tartozik a művészi, irodalmi alkotás szabadsága és a művészeti alkotás terjesztésének szabadsága.
Az intézkedés során a járőrök intézkedésére a művégtagot a Turul szájából eltávolították, és az emlékműre visszahelyezték a korábban eltávolított koszorúkat.

Hatóságunk megállapította, hogy az emlékművön végzett kompozíció átalakítás rongálást nem okozott, azonban az ott jelenlévő személyek ellen a szükséges intézkedést megtette.
Fenti személyek ezen cselekedeteinek szándéka nem közösség elleni izgatásra irányult, hanem a művészi önkifejezés bemutatására.

Tekintettel arra, hogy a közösség elleni izgatás csak olyan módon követhető el, ha az elkövető tudatában van annak, hogy cselekménye másokban uszítást válthat ki, azonban a művészi önkifejezés nem irányult uszításra így nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése.

Azonban hatóságunk az esettel kapcsolatban garázdaság szabálysértése miatt a feljelentést megtette az illetékes szabálysértési hatóságnál.

Tekintettel a fentiekre, mivel a cselekmény nem bűncselekmény, a feljelentés elutasítása felől határoztam.

 

Budapest, 2009. július 01. napon

Címer

 

dr. Csipler Norbert r.őrnagy
bűnügyi osztályvezető
kapitányságvezető-helyettes

 

 

 

Feljelentés elutasítása a Turul-szobor meggyalázóinak az ügyében - PDF verzió - Kattints a megnyitáshoz!

 

Azért tök kedves tőle, nem?

Idejön emlékezni Trianonra.

Igaz ugyan, hogy kicsit ügyetlen, és így véletlenül pont a második világháború alatt elesett hős magyar katonák emlékhelyét sikerült meggyaláznia, de legközelebb majd biztos jobban fog figyelni.

Asszem megyek hányni.

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!