Bognár Tibi bácsi: Saját képek Gyurcsány Ferencről a Zuschlag-perben

Papi Gergely főhadnagy rágalmazás miatt feljelentette Hermán Pétert

Havrilla István: FRISS: A bíróságon megfegyelmezett ÁVÓS története

Szinte ingyen. Hány gyerek ebédelhetne belőle egy évig? (Rebisz adatközlés - október 23)

Hermán Péter: Az ÁVH nak ki kell adni a videófelvételeket július 4-ről

Gőbl Gyuri levele az ÁVH-nak okt. 23-ról

Hermán Péter: Kupleráj az ÁVH-nál - 8 hónap nem elég március 15 kivizsgálásához

fidesz bejegyzései

Ne szavazz a Fideszre!

Az áldást sodika küldte 2009. október 27., kedd - 19:17-kor
Címkék: fidesz kampany video
35 komment


 
 
1 (2)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Fideszes szájtépés

Az áldást sodika küldte 2009. október 10., szombat - 22:51-kor
Címkék: beszed fidesz video
50 komment
Íme fél óra a mai Kossuth téri gőzleeresztésről.

 

A felvételért köszönet Bognár Tibi bácsinak!

By SoDI


 
 
1 (1)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Fico kitiltva!

Az áldást sodika küldte 2009. szeptember 9., szerda - 12:31-kor
Címkék: fico fidesz onkormanyzat szlovak
16 komment

Nagyon helyes!

Bár még csak egy Fideszes városból, Balassagyarmatról tiltották ki a szó szerint gerinctelen tót mocskot (egyelőre ellenzékből erre van mód), de legalább látjuk, milyen gyönyörű eredmények lesznek itt, ha 2010-ben a kettő közül az árnyalatában kisebbik rosszat válasszuk majd meg az ország élére! :)

Pénz nem lesz több, állampolgárság ügye nehezen fog haladni, a zsidók seggét tovább nyalják, de legalább a tótok meg fogják kapni a magukét.

Részletek itt

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Határolódj el Te is a neonáci Fidesztől! :))

Az áldást sodika küldte 2009. június 5., péntek - 18:45-kor
Kategóriák: Ironikus bejegyzések , Paródia
Címkék: fidesz gery ironia naci parodia peticio vicces
53 komment

Ezzel az apró szösszenettel azért nem akartam a kampány közepén előjönni, nehogy valaki azzal támadjon be engem, hogy az ellenség szekerét tolom, de néhány órával a kampánycsend előtt már teljesen rendben van egy efféle poénkodás. :))))

Ma rájöttem, hogy az antifasiszták csupán három agysejttel működnek, ezért nagyon könnyű emulálni a működésüket. xD


 

A petíció alapértelmezett válaszokkal így linkelhető közvetlenül:

http://jobbstart.hu/peticio/peticio.php?peticio=2

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Zsidesz

Az áldást sodika küldte 2009. június 3., szerda - 10:08-kor
Címkék: ep fidesz reklam
22 komment

 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Holokamu-cáfolás

Az áldást sodika küldte 2009. május 29., péntek - 2:56-kor
Címkék: fidesz holokauszt parlament szdsz torveny zsido
78 komment

Mostanában minden, a szólásszabadság hazánkban jelenleg érvényes kereteit veszélyben érző hazafi rettegve figyeli, hogy mit kotyvaszt a parlamenti egypárt a holokauszt-vallás eretnekei ellen. Sokan attól tartanak, hogy nálunk is az a német modell honosodhat meg, mely még olyan jelentéktelen részletkérdések vizsgálata esetén is, mint az áldozatok konkrét száma, vagy a megsemmisítést szolgáló gázkamrák léte vagy nem léte, szigorú szankciókkal, nem egyszer börtönbüntetéssel sújtja a tényeket elemző hivatásos, vagy autodidakta történészeket.

Elolvad a hazugság

Ahogyan én látom, ettől szerencsére nem kell félni.

Hogy miért nem? Ennek megértéséhez kezdjük az elején...

Elsőként tudnunk kell, hogy a cionista lobbi által két vállra fektetett gyáva európai bábállamok a saját szabályozásukban jelentős súlyt fektetnek arra, hogy a holokauszt-tagadás mellett egyes történelmi ideológiákkal, illetve személyiségekkel szembeni pozitív hozzáállás is büntetést vonjon maga után. Kiváló példája ennek a szlovák tolvajállam, ahol törvényileg még a „szélsőséges eszmékkel és szervezetekkel való szimpátiát” is büntetni rendelik.

Nos, a seregnyi szocialista képviselő által május 4-én benyújtott alkotmánymódosítási törvényjavaslat pontosan ugyanezt szeretné megvalósítani itthon is. Ennek kapcsán az alábbiakat szeretnék beleírni a hazai alaptörvénybe:

A véleménynyilvánítás szabadságának, valamint a sajtószabadságnak a gyakorlása nem irányulhat nemzeti, etnikai, faji vagy vallási gyűlölet keltésére, a faji felsőbbrendűségre vagy a fajgyűlöletre alapozott eszmék hangoztatására, terjesztésére, valamint a személyeket vagy a személyek egyes csoportjait életüktől, emberi méltóságuktól, szabadságuktól megfosztani kívánó, politikai, katonai vagy katonai jellegű szervezet, csoport támogatására, dicsőítésére, népszerűsítésére, védelmezésére.

A gyülekezési jog gyakorlása nem irányulhat nemzeti, etnikai, faji vagy vallási gyűlölet keltésére, a faji felsőbbrendűségre vagy a fajgyűlöletre alapozott eszmék hangoztatására, terjesztésére, valamint a személyeket vagy a személyek egyes csoportjait életüktől, emberi méltóságuktól, szabadságuktól megfosztani kívánó, politikai, katonai vagy katonai jellegű szervezet, csoport támogatására, dicsőítésére, népszerűsítésére, védelmezésére.

Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy mostantól tilos lenne a hungarista ideológia valós arcának bemutatása, mely után kizárólag a hazug, tömeggyilkos, antiszemita, és rasszista rémkép terjedhetne el róla az emberek körében, annak ellenére, hogy a korabeli kivégzésekkel kapcsolatban ezernyi nyitott kérdés van (voltak-e a kollaboráns árulók mellett ártatlan civil áldozatok is, volt-e köze mindehhez a Hungarista Pártnak, nem lehet-e szó nyilasoknak öltözött zsidó bűnözők szándékos provokációjáról, stb...). A továbbiakban ugyanígy nem lehetne beszélni arról a tényről sem, hogy Szálasi Ferenc állítólagos antiszemitizmusa valójában „aszemitizmus” volt, vagyis annak világos felismerése, hogy egyetlen népnek sem természetes állapota a diaszpóra, mely korabeli viszonyok között zsidógyűlölet helyett valójában hagyományos értelemben vett cionista gondolatnak számított. De talán még azt is kötelező lenne elhallgatni, hogy a nemzetvezető a népbírósági kihallgatása során egyértelműen elhatárolódott a náci fajelmélettől, elvégre az efféle igazság kimondása könnyedén számíthatna diktátorok dicsőítésének.

Szálasi a diszkófényben :)

Szerencsére a jelek szerint a Fidesz, akármennyire a nemzet érdekeire magasról tevő, kokárdás mázba burkolt hazaárulók gyülekezete, világosan felismerte, hogy ez mennyire visszás helyzetet teremtene, éppen ezért már a legelső ponton meggáncsolta az ötletet, az Alkotmányügyi Bizottság ugyanis csak 15 igen, és 13 nem szavazat mellett támogatta a szocialista szájkosártörvény vitára bocsátását. Ez mindössze 53%-os támogatottságot jelent, vagyis azt, hogy a fideszes delegáltak egyértelműen elutasították a kezdeményezést. Ha a bizottsági állásfoglalás eredményét előre vetítjük a várható parlamenti szavazásra, akkor világosan látszik, hogy ez bizony igen távol áll az alkotmánymódosításhoz szükséges kétharmadtól.

A törvény erejeEnnyi természetesen kevés lenne ahhoz, hogy megnyugodjunk, azonban vannak egészen konkrét jelei is annak, hogy az egész törvényalkotási folyamat végül a szabadságjogok eltiprása helyett a legrosszabb esetben is olyan irányba fog elmozdulni, ami sokkal több mozgásteret enged nekünk a magyarságot gyalázó zsidók és kommunisták jogi eszközökkel való kikezdésére, mint amennyi akadályt a mi nemzeti harcunkban jelenthet.

Ugyebár szerdán született meg Répássy Róbertnek az az önálló irományként benyújtott módosító indítványa, ami megfosztaná a szocialisták eredeti verzióját a hungarista ideológia szabad terjesztését tilalmi zónába helyező szakaszoktól, és helyette kizárólag ezt a szövegrészt hagyná meg belőle:

Tilos az önkényuralmi rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények nyilvános tagadása, kétségbe vonása, jelentéktelen színben való feltüntetése.

Ez még önmagában akár veszélyesnek is tűnhet ránk nézve, azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy amikor az Alkotmánybíróság véleményez egy törvényt, akkor az alaptörvény vele érintett szakaszát nem csupán tartalma, hanem a törvényalkotó szándéka szerint is vizsgálja. Vagyis ha a vonatkozó alkotmánymódosítás hatályba lépne, rá hivatkozva nem lehetne olyan törvényt hozni, mely szellemiségében ellentétes lenne az alkotmánymódosításhoz fűzött részletes indoklással.

Répássy indítványának indoklása pedig egy ilyen eszes csavart akar eme indirekt módon a vonatkozó jövőbeli alkotmányossági vizsgálatok sarokkövévé tenni. Márpedig ebben az indoklásban egyenlő súllyal kezeli az összes háborús, vagy békeidős kilengést, illetve népirtást. Az alábbi módon fogalmaz, utalva különböző jogforrásokra:

Az Alkotmánybíróság határozataiban ... kifejezetten megerősítette, hogy nem hozható fel alkotmányossági kifogás [az] önkényuralmi rendszerek azonos megítélése és együttes kezelése ellen.

... egyébként is kivihetetlen és az emberi méltósággal ellentétes ..., hogy pl. a náci haláltáborban elszenvedett halálért más kárpótlás járhatna, mint a szovjet lágerben, vagy az ÁVH pincéjében megölt ember életéért.

... a törvény együtt kezeli a volt állambiztonsági szervezet tagjait és az információk felhasználóit, a nyilaskeresztes párt volt tagjait és azokat, akik 1956-57-be karhatalmi alakulatban szolgáltak.

A demokratikus átalakulást megelőző évtizedekben kizárólag a fasiszta, nyilas jelképek terjesztését, használatát üldözték a büntetőjog eszközeivel. Ugyanakkor a kommunista eszméket megtestesít ő jelképek használatát a politikai berendezkedés jellegéből adódóan természetszerűleg nem hogy nem büntették, hanem éppen ellenkezőleg: büntetőjogi úton védték. Ebből a szempontból a törvény hatása tehát éppen az, hogy megszünteti az önkényuralmi (eszmék) korábbi kezelésében mutatkozó indokolatlan különbségtételt.

Mint láthatjuk tehát, Répássy javaslata alkotmányos szinten kezelné egy kalap alatt a zsidókat Dunába lövő állítólagos nyilas alakulatok cselekedeteit, és az 1956-os, Horn Gyula-féle pufajkások aljas nemzetárulását, ami ugyan első látásra tisztességtelen megsértése az 1944-ben a haza védelmében a szovjet előrenyomulás támogatóival bátran leszámoló hősök emlékének, de ha belegondolunk, hogy kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a jog eszközével léphessünk fel azon fajilag vagy szellemi rassz tekintetében a zsidósághoz tartozó aljadék emberek ellen, akik a nácizmus esetleges túlkapásait nagyobb bűnnek tartják a kommunisták embertelen vérengzésénél, akkor már ráébredhetünk: sokkal inkább lenne okunk lelkesedésre a közelgő változtatásokat szemlélve, mint sem elkeseredésre, vagy haragra.

Répássy Róbert kiheréli a zsidók kezdeményezésétAz egyetlen szépséghibája a bolsevik népirtókat védelmezni próbáló rohadékok elleni jövőbeli fellépés lehetőségének, hogy a fenti gondolatmenetet nyilván a zsidók is világosan átlátják, éppen ezért sem saját pártjukon keresztül ők maguk, sem pedig áttételesen, az általuk dróton rángatott Szocialista Párton keresztül nem fogják támogatni Répássy javaslatát. Nekünk persze így is jó, elvégre ez azt jelenti, hogy minden marad a régiben, és továbbra is tetszőleges formában ismertethetjük a holokamu-cáfolás témájában raklapszámra elérhető történelmi bizonyítékok részleteit.

Igaz ugyan, hogy szerdán néhány balliberális végbéllény már a holokauszt-tagadás konkrét büntethetőségéről szóló törvénytervezetet nyújtott be a Parlamenthez, de túl sok veszélyt ez sem jelent, legfeljebb arra alkalmas, hogy pontos listánk legyen róla, egy esetlegesen bekövetkező hivatalos hatalomátvétel után kiket kell elsőként falhoz állítani, erőltetett menet után tarkón lőni, vagy mondjuk Duna-parti cipőlevételre felszólítani. Esetleg ezek tetszőleges kombinációja, ízlés szerint. ;)

FÉRGEK!

Ugyanis szinte még meg sem száradt a tinta a férgek beadványán, Répássy pajtás máris egy újabb módosító indítványt csatolt hozzá, melyben kezdeményezte, hogy a zsidó ötlettel szemben ne a „holokauszt” szó kerüljön be a Btk-ba, hanem helyette a következő megfogalmazás: „az önkényuralmi rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiségelleni cselekmények”.

Ha belegondolunk, ez egészen vicces helyzetet teremtene. Mert ha teszem azt én itt a blogon „a nácik egyes történészek szerint akár 6 millió, és a kommunisták 350 millió” áldozatáról beszélek, akkor rögtön bíróság elé citálható az első anarchista punk faszkalap, aki kétségbe meri vonni ebből a 350 milliós számot. Ugyanígy feljelenthető lesz az összes koszvadék cionista zsidaj, aki szerint az ávós terror kevésbé súlyos az elődeikkel megesett esetleges történelmi visszaélések bármelyikéhez képest. :)

Jelen állás szerint tehát nem lesz ebből az egészből semmi, mert a zsidók nem akarnak a saját csapdájukba esni. Pontosan tudják, hogy amíg mi meg fogjuk találni a Répássy által kezdeményezett verzió mellett is annak az útját, hogy a továbbiakban is zavartalanul terjeszthessük a holokauszt-revizionista nézeteinket, elvégre konkrét részletkérdések elemzése, és megfelelően ravaszul megfogalmazott kérdések felvetése nyilvánvalóan a jövőben sem számíthatna bűncselekménynek, addig remek eszközt kapnánk a kezünkbe a kommunisták áldozatait mocskoló, illetve a velük történteket jelentéktelen színben feltüntető végbéllények elleni küzdelemhez.

Annál is inkább, mert ezek után talán a napjaink holokausztját végrehajtó gójfaló démonok hazai fajtársai sem tehetnék meg többé, hogy letagadják a napnál is világosabb párhuzamot saját vérszomjuk, és az általuk ebből kivetített mesés mítoszok között.

Már persze, ha nem akarnak börtönbe kerülni. :)

GÁZAI HOLOKAUSZT!

By SoDI

Kapcsolódó:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Zsery Zsreyhound eladta magát - VIDEÓ

Az áldást sodika küldte 2009. május 22., péntek - 19:04-kor
Címkék: ep fidesz gery kampany video
210 komment

Csodáljátok meg a varázslatos zsideszes reklámfilmet.

„nem szavaznék a Jobbikra”

Gery Greyhound, a „józan gondolkodású jobboldali”


 

 


Nem azért mondom, drága feleim, de egyrészt biztos favoritra csak azok tesznek, akik lusták erőfeszítéseket tenni, és szeretnek a legkisebb ellenállás felé mozdulni, másrészt pedig abban az egyben szerintem minden valódi hazafi egyet tud érteni a balliberális elemekkel, hogy egy esetlegesen kétharmados népszerűség fölé emelkedő Fidesz a legrosszabb rémálom, amit csak el lehet képzelni ebben az országban.

By SoDI

Ui.: Technikailag egyébként profi munka, amit látunk, de ez most részletkérdés.


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Idióta!

Az áldást sodika küldte 2009. május 10., vasárnap - 20:47-kor
Címkék: csalas fidesz valasztas
7 komment

Viktor, veled CSALUNK!Pécsett elkaptak a rendőrök egy fideszes aktivistát, akitől olyan papírt foglaltak le, mely a párt népszavazási kezdeményezését aláíró helyi lakosok névsorát tartalmazza. Az Index szerint ez egyértelműen személyes adatokkal való visszaélés.

Azon nem kell csodálkoznunk, hogy a nagy pártok a törvénytelenségektől sem riadnak vissza, azonban az, hogy 2009-ben minderről írásos dokumentációt vezetnek, már igencsak meglepő. Miért nem lehet azt a nyomorult listát egy olyan laptopon tárolni, mely egy esetleges igazoltatás esetén gombnyomásra blokkol, hogy utána csak jelszó ismeretével legyen mód hozzáférni a tartalmához?

Vagy mondok egyszerűbbet: belső, jelszóval védett weblap, akár mobilról böngészve, melyből rögtön kilépünk, amint jön a rendőr.

Ilyen egyszerű lenne elkerülni a lebukást, de nem. A fideszesek nyomtatott listával flangáltak.

Idióták!

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

A Fidesz áruló lett

Az áldást sodika küldte 2009. május 6., szerda - 9:28-kor
Címkék: fidesz holokauszt
130 komment

Kész, vége.

Véglegesen lehullt az álarc.

A két nagy párt valójában egypárt.


A Fidesz támogatja
az alkotmánymódosítást
a holokamu-cáfolás ügyében


Helyeslik, hogy belekerüljön ez a mondat:

Tilos az önkényuralmi rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények nyilvános tagadása, kétségbe vonása, jelentéktelen színben valófeltüntetése.

Ha van még olyan barom, aki szerint a zsidesz nemzeti párt, az megérdemel egy marha nagy pofont.

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

A semminél több

Az áldást sodika küldte 2008. november 2., vasárnap - 14:19-kor
Címkék: eroszak fidesz sajtotajekoztato szlovak
86 komment

A tót követség előtti tüntetésről készült
saját videóm
ide kattintva érhető el!


Bár a tegnapi zászlóégetést helytelenítette a ez a hörcsögképű langymeleg zsideszes reálpolitikus, de ettől eltekintve viszonylag korrekt, amit mond.

A Magyar Köztársaság kormányának alkotmányos kötelessége, hogy megvédje a magyar embereket határokon innen és határokon túl egyaránt, ezért nyilvánvalóan tarthatatlan az, hogy a kormány nem emel szót ebben az ügyben.PLUSZ: TÓT ERŐSZAK TESTKÖZELBŐL

Aki ezen képsorok láttán továbbra is azt mondja, hogy tegnap túlzás volt a tót zászló elégetése, és túlzás lett volna néhány molotov bekúrása a követség ablakain, az egyszerűen egy magyarellenes féreg, és így megérett a pusztulásra. 

By SoDI

Kapcsolódó saját videó:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Nooormáááális?

Az áldást sodika küldte 2008. augusztus 1., péntek - 0:25-kor
Címkék: fidesz gyurcsany video
86 komment

„Gyurcsány a hibás”  néven csoportot alakít a Fidelitas, amelyhez bárki csatlakozhat.

Radnóti Ákos, a győri Fidelitas elnöke rámutatott: „egyértelműen kimondhatjuk, hogy a kudarcokért Gyurcsány Ferenc a hibás”. Sokakban benne van ez a gondolat, csak nem vállalják fel - tette hozzá.

MI EZ A SZAR, TESSÉK MONDANI?!

KINEK A FEJÉBŐL PATTANNAK KI EZEK A REMEK ÖTLETEK?!

HÖLGYEIM ÉS URAIM!

BEMUTATOM A FIDESZ PR-OSÁT! 

a fidesz PR-osa... gyúúúcsány a hibássss, vállald fel! - normááális? 

kéééérem, kapcsolja ki! 

By SoDI

Kapcsolódó:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Kösz, Viktor!

Az áldást sodika küldte 2008. május 22., csütörtök - 12:23-kor
Címkék: fidesz garda magyar magyar garda orban viktor
77 komment

Vitya megnyilatkozott.

Orbán kitért a Magyar Gárdára is. Azt mondta, ha kormányra kerül, úgy fog tenni, mint Horthy a nyilasokkal: kioszt nekik két pofont, és hazazavarja őket.

Forrás innen

Büdös kurva anyád, azt!

Én ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy Gyurcsány most biztonságban van, de ha Orbán megpróbálná a fentieket, elsőként bontanék pezsgőt, amikor valaki rágyújtja a házát. 

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Turul közgyűlés

Az áldást sodika küldte 2008. április 28., hétfő - 2:31-kor
Címkék: demszky elod fidesz gabor jobbik novak pokorni szdsz turul video zoltan
2 komment

Aki nem akar hosszú videókat nézni, annak itt van 10 perc lényeg.

A végén extra rendőrkergetés a lépcsőházban! XD

Ha nem megy a fenti videó, kattints ide, ide, vagy ide!

Ha be szeretnéd illeszteni a saját blogodra, vagy weblapodra,
akkor használd az alábbi HTML kódot:

 

Csak utólag vettem észre, hogy néhány vágás esetleg félreérthető lehet, de ezek tök véletlenül sikerültek ilyenre. :)

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

NINCS IS KORMÁNY! :D

Az áldást sodika küldte 2008. március 30., vasárnap - 22:48-kor
Címkék: fidesz orban vicces video viktor
88 komment

HÍJNYE! :DD

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Szép volt!

Az áldást sodika küldte 2008. március 10., hétfő - 22:22-kor
Címkék: fidesz nepszavazas video
12 komment

By SoDI (Fidesz.hu nyomán)


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Tovább lépni? IGEN!

Az áldást sodika küldte 2008. március 8., szombat - 15:22-kor
Címkék: fidesz kampanycsend nepszavazas
21 komment

Hihi, ez nagyon ötletes. :D

Fidesz.hu kampánycsendes címlap:

Fidesz kampánycsend :D 

kattintás után:

Fidesz kampánycsend 2

újabb kattintás után:

Fidesz kampánycsend 3

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

IGEN IGEN IGEN

Az áldást sodika küldte 2008. március 5., szerda - 16:38-kor
Címkék: fidesz nepszavazas video vizitdij
még nincs komment

By SoDI (Fidesz.hu nyomán)


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Birkák rendőrállama

Az áldást sodika küldte 2008. március 4., kedd - 18:39-kor
Kategóriák: Ironikus bejegyzések , Paródia
Címkék: fidesz ironia kepek parodia rendorallam vicces
13 komment

A Fidesz plakátpályázatán kétség kívül ez a két mű a legjobb:

Birkák rendőrállama 

Már csak néhány nap
és bocsánatot kérhetünk március 15-ért. ;))

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

IGEN IGEN

Az áldást sodika küldte 2008. március 3., hétfő - 23:37-kor
Címkék: fidesz nepszavazas video
9 komment

By SoDI (Fidesz.hu nyomán)


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

IGEN

Az áldást sodika küldte 2008. február 29., péntek - 14:29-kor
Címkék: fidesz nepszavazas video
6 komment

By SoDI (Fidesz.hu nyomán)


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Áruló Fideszesek!

Az áldást sodika küldte 2007. november 9., péntek - 23:50-kor
Címkék: arulo fidesz
95 komment

Hú, ez most nagyon felnyomta az agyamat!

Október 23, Terror háza. Az emberek sorra helyezik el a mécseseket, hogy emlékezzenek azokra a magyarokra, akiket a kommunista diktatúra keresztény -és magyarellenes talpnyalói ezen a helyen kínoztak halálra.

A "rendezvény" végén ez a két antipatikus szemétláda, a képen látható Fideszes picsa, és surmó társa, mindenféle kegyeleti érzéstől mentesen elkezdték szemétbe dobálni a mécseseket. Amikor ezt a hazafiak kikérték maguknak, ez az ostoba lúvnya kiabálni kezdett velük, kérve "a tömeget, hogy oszoljon innét".

Beszarás! (A képre kattintva megtekinthető a Juj.hu helyszíni videója.)

Ócska árulók! - Kattints a videóhoz! 

EZ A FIDESZ?! EZ?!

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Kósa áruló, Kóka furcsa

Az áldást sodika küldte 2007. október 23., kedd - 14:14-kor
Címkék: fidesz forradalom janos koka kosa lajos nepszavazas
4 komment

Érdemes módon ma éppen az SZDSZ felöl érkezett egy szemernyi fény, és a Fidesz felől az ormótlan sötétség.

Kósa: Nem tüntetéssel kell a kormányt megbuktatni

Nem tüntetéssel, lázongással kell a fennálló kormányt megbuktatni, hangoztatta Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke kedden Debrecenben, a nagyerdei 56-os emlékműnél, több mint ezer fős hallgatósága előtt. Debrecen polgármestere szerint ma nem áll jogában senkinek erőszakoskodni, hamis párhuzamot vonni az 56-os pesti srácokkal, mert akkor diktatúra volt, ma pedig demokrácia van, és nincs az országban idegen hatalom. Azt mondta, aki nem tud tenni az országért, csak hablatyol, annak mennie kell, legyen bármelyik oldalon. (MTI)

Kóka: Fel kellett volna lépnünk a rendőri túlkapások ellen

Kóka János, az SZDSZ elnöke szerint idén nemcsak 56-ról, de a tavaly történtekről is beszélni kell. Elhibázottnak nevezte, hogy nem léptek fel azonnal "a rendőri erőszakszervezetek túlkapásai" ellen. 56 szellemiségének folytatásaként pedig az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát és a titoktörvény a nyilvánosság érdekeit szem előtt tartó újraírását sürgette. (Index)

By SoDI
 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Wittner pórázon

Az áldást sodika küldte 2007. október 15., hétfő - 18:59-kor
Címkék: fidesz garda magyar orban viktor wittner maria
22 komment

Orbán Viktor láncra kötötte a házi '56-os hősét.

Nem vesz részt Wittner Mária a Hősök terén október 21-én az újabb gárdisták avatásán. A Fidesz parlamenti képviselője távolmaradását a Népszavának úgy indokolta: szíve szerint nem hagyná ki az eseményt, de most mások döntöttek helyette - tudóst a Híradó.

Forrás: vg.hu, innen

Úgy néz ki, Vityának a mi a szavazatunk már nem is kell.

Lám, több volt üres fecsegésnél, amit nemrégiben mondott, nevezesen hogy életküldetésének tekinti az általa képviselt jobbközéptől jobbra álló, potenciálisan erősödő politikai erők végleges felszámolását.

Hatalmas szerencse, hogy ehhez még ő is kevés.

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

A Fidesz a képemről

Az áldást sodika küldte 2007. augusztus 30., csütörtök - 13:20-kor
Kategóriák: Cikkek rólam
Címkék: fidesz gabor szetey
5 komment

A Szetey-montázs üggyel kapcsolatos
sajtóközleményemhez kattints ide!


A hisztériakeltés abbahagyására szólítja a kormányt a Fidesz

Bár Navracsics Tibor is gyalázatosnak tartja a Szetey Gáborról megjelent fotómontázst, elsősorban a kormánnyal foglalkozott sajtótájékoztatóján. Szerinte ugyanis Gyurcsányék hisztériát keltenek, és még csak ki sem zárják a szocialista pártból a zsidózó képviselőket.

"Borzalmasnak és gyalázatosnak" nevezte csütörtöki sajtótájékoztatóján a Szetey Gábor államtitkárról szerdán megjelent fotómontázst Navracsics Tibor. A Fidesz frakcióvezetője ugyanakkor a kormányt szólította fel a "hisztériakeltés" abbahagyására.

A kormány válaltan meleg személyügyi államtitkáráról a Magyar Nemzettel és a Hír tévével azonos tulajdonosi csoporthoz tartozó Lánchíd rádió közölt egy olyan fotómontázst, amin a homoszexuálisokat megkülönböztető rózsaszín háromszöggel díszített zakóban áll az auschwitzi haláltábor kapujában. A rádió vezetése eltávolította a képet és kirúgta a rádió honlapjának főszerkesztőjét és az aktuális felelős szerkesztőt, aki a Fidesz önkormányzati képviselője is.

"A Fidesz a törvény és a rend pártja, mi azt várjuk el a Magyar Köztársaság kormányától, hogy a bűnösöket büntesse meg, a védelemre szorulókat védje meg, az ártatlanokat hagyja békén" - jelentette ki. Szerinte ugyanis most ennek az ellenkezője történik, a kormány ártatlanokat zaklat, miközben a védelemre szorulókat cserben, a bűnösöket meg futni hagyja.

Navracsics fontosnak tartotta kiemelni, hogy a Lánchíd rádió szerkesztőjeként a képet publikáló fideszes önkormányzati képviselő már nem tagja a pártnak, ezzel szemben a holokauszttal viccelődő Zuschlag János még mindig az MSZP tagja.

Navracsics sajtótájékoztatójával egyidőben az MSZP újból a szélsőjobboldali jelenségektől való elhatárolódásra szólította fel a Fideszt és Sólyom László köztársasági elnököt.

(Index/MTI)

"Borzalmasnak és gyalázatosnak" nevezte a (...) fotómontázst Navracsics Tibor.

Ezzel kapcsolatban csak ennyi hozzáfűznivalóm van, hogy a magam részéről természetesen elfogadom legitim álláspontnak a Fidesz véleményét. Megemlítem ugyanakkor, hogy az ő szerepükben ha akarnák, de tehetnék meg, hogy másképpen nyilatkozzanak.

A politikai palettán elfoglalt helyük alapján üzembiztosan betöltötték azt a funkciót, amire determinálja őket a környezetük, éppen ezért ennek túl sok hírértéke nem is nagyon van. :)

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

A Fidesz és a Gárda

Az áldást sodika küldte 2007. augusztus 12., vasárnap - 14:59-kor
Címkék: fidesz garda jobbik
251 komment

Akármilyen hihetetlenül is hangzik, a Fidesz ma határozottan kiállt a Gárda ötlete mellett, sőt, bár konkrétan nem nevesítette, de keményen nekiment a zsidókézben lévő In-Kalnak is.

Ez világosan bebizonyította, hogy aki az elmúlt hetekben a Jobbik kezdeményezése mögött szélsőjobboldali veszélyt, alkotmányellenes fasiszta nyomulást, vagy egy politikai hadsereg rémét látta, az egy utolsó hazug pöcs, vagy ami még rosszabb, közel-keleti bábmesterek koszos mancsai által rángatott báb. A Gárda ugyanis nem más, mint színtiszta önvédelem. Akié a védelmi lehetőség, azé a túlélés. Jól tudta ezt Csintalan is, nem hiába állt be sértődötten Orbán mögé, amikor szoci pajtásai elvették tőle legkedvesebb játékát, az aranytojást tojó Defendet.

Ki őrzi az őrzőket?

A napnál is világosabb, hogy egy nemzetközi konfliktushelyzetben a zsidókézben lévő cégek által őrzött stratégiai objektumok nem csak hogy hathatós védelem nélkül maradnának, hanem éppen hogy a kecskére bízott káposzta klasszikus esete igazolódna be, és az In-Kal nevű magánhadsereg trójai falóként segítené az ellenség hadmozdulatait.

Teljesen természetes igény tehát ennek az ellensúlyozása.

A Gárdára tehát égető szükség van, ezt csak a vak nem látja, a fő kérdés csupán annyi, hogy ki fogja megszervezni. Ennél a pontnál kell igazán óvatosan közelítenünk a kérdéshez, ugyanis egy pillanatig sem szabad kételkednünk abban, hogy ha a pluralizmusnak álcázott kétpárti diktatúra kaparintja kezébe a kezdeményezést, akkor ugyanolyan szánalmas sóhivatal válik a gárda intézményéből, mint amilyen a mai hadsereg, vagy ami még rosszabb, olyan magyarellenes maffiakörökhöz kerül az irányítása, mint akik a jelenlegi rendőrséget is uralják.

Akármilyen szimpatikus tehát Demeter Ervin mai bejelentése, nem szabad ellustulnunk, és tétlenül várnunk, hogy a politikai hivatkozási ponton érdemben túlnőjön az állami (pontosabban, ne legyenek kétségeink: kormányzati) gárda koncepciója.

A Gárda ötlete ugyanis csak akkor tud igazán hatékony lenni, ha civil kezdeményezés marad, tökéletesen függetlenedve a cionista érdekkörök kártékony befolyásától. Lépéselőnyben vagyunk, mert hiába hivatkozik arra a Fidesz, hogy ők már tök régen elkészítették a Gárda felállításáról szóló határozati javaslatokat, elsőként akkor is a Jobbik tette meg a kezdeti lépéseket a gyakorlati megvalósítás irányába, ez pedig hatalmas helyzeti előny mindannyiunk számára.

Ki kell használnunk, különben ezt a meccset is a zsidó In-Kar nyeri!

By SoDI
 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Az ingatlanadó is hazugság

Az áldást sodika küldte 2007. július 10., kedd - 23:59-kor
Címkék: fidesz gyurcsany ingatlanado onkormanyzat reform
23 komment

Bár szerencsére a hírek szerint ez még távoli probléma, mert ugyan a Kóka és Gyurcsány között megújított koalíciós szerződés megemlíti, mégis tolódik egy évvel a bevezetése, nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy mi a legnagyobb hazugság a tervezett ingatlanadó kérdésében.

Szerintük a politikai ellenfél elleni harcban a szegény ember megnyomorítása sem túl nagy ár.Mindenhol csak a klasszikus, mindenki által unásig ismert ellenérveket szajkózzák (mi lesz azokkal, akik szegények, csak ülnek a lakásukban, nincs semmi hasznuk belőle, egyik napról a másikra élnek? hogyan gondolhatja valaki ép ésszel, hogy őket meg lehet terhelni egy célzott adóval?), és Orbán is csak azzal példálózik, hogy a hazai tulajdonosi szerkezetnek (nevezetesen hogy mindenki saját kéróban lakik) történelmi okai vannak, ugyanis a szocializmus évtizedeiben nem volt lehetőség valódi befektetésre, ezért a hatalom arra ösztönzött mindenkit, hogy a saját lakásába, esetleg nyaralójába forgassa vissza minden pénzét, éppen ezért szemét dolog ezt most egycsapásra megadóztatni.

Arról senki sem beszél, hogy az öszödi beszéd egyik emlékezetes mozzanata volt, amikor Gyurcsány kifejtette, hogy az ingatlanadó bevezetése olyan jelentéktelen bevételt jelentene, hogy teljesen felesleges érdemben foglalkozni vele. Az tehát, hogy mégis tervezgetik a bevezetését, a legelső nagyon közvetlen bizonyíték arra, hogy az öszödi beszéd is egy szemen szedett hazugság volt. Merthogy ezek ilyenek. Még egymás szemébe is hazudoznak. Szemérmetlenül.

Mostantól azért is fizethetsz, mert a sajátodban lakszA másik hazugság a népnyúzók terveiben az ingatlanadó megjelölt céljában van. Azt állítják, hogy ez nem jelent többletterhet az eddigi adókhoz képest, ugyanis csupán az SZDSZ választási kampányában is szereplő 'adóegyszerűsítés' része, elvégre nem egy új adóként lépne be a már meglévőek mellé, hanem a jelenlegi, ötféle ingatlant terhelő adót (kommunális, turisztikai, stb...) váltaná ki. Ennek nagyon erősen ellentmond, hogy Gyurcsány már a Kóka-féle paktum megkötésének másnapján úgy fogalmazott: "lehetséges, hogy néhány mostani, ingatlanhoz kapcsolódó adófajta megmarad". Ez, hogy "lehetséges, hogy néhány megmarad" a "nem teljes mélységében kibontott igazság" szemléletének tükrében bizony azt jelenti, hogy "biztos, hogy mindegyik megmarad", ne legyenek kétségeink. Tehát még az indoklásuk is egy szemét hazugság.

Ennek a megadóztatása kizárólag a Fidesz elleni bolsevik taktika részeAz utolsó, és legaljasabb pont a politikai ellenfél, a Fidesz támadása. Tudnunk kell ugyanis, hogy ez az adó önkormányzati hatáskörbe kerül, ezek pedig ősz óta mindenhol Fidesz irányítás alatt vannak. Az egész hercehurca tehát kizárólag arra jó, hogy a helyi közösségeket az ellenzéki képviselők ellen hangolják, ugyanis amíg látszólag megadják az önállóságot az önkormányzatoknak abban, hogy maguk döntsenek az ingatlanadó kérdéséről, addig közben olyan financiális körülményeket terveznek teremteni a különböző célzott támogatások megvonásával, hogy sok helyen minden jó szándékuk ellenére kénytelenek legyenek a fideszesek is kivetni ezt a sarcot.

Szimpla választási taktika. A legócskább bolsevik hagyományokat követik. Az egész ugyanis kizárólag a Fidesz megutáltatásáról szól.

Szerintük a politikai ellenféllel folytatott harcban a szegény ember megnyomorítása sem túl nagy ár. Sőt, az idegenszívű szálláscsinálás koncepciójának fényében számukra kifejezett előny.

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

FIDESZ-es varázslat!

Az áldást sodika küldte 2007. május 25., péntek - 23:41-kor
Kategóriák: Hülye ember
Címkék: fidesz okkultizmus
8 komment

A Fidesz varázslói már a spájzban vannak!A Fidesz augusztus 20-án előre kitervelten alkalmazott mágusokat. Ők idéztek meg gonosz démonokat a vihar érdekében.

De most jóóóóól lebuktak!

"A 2006 augusztus 20-án este 21.10-kor Budapesten hirtelen kitört orkánszerű vihar nem spontán, véletlenszerűen létrejött természeti jelenség volt, hanem szándékosan, előre megfontoltan és felkészülve létrehozott kollektív tudat manipulálásán keresztül kiváltott paranormál jelenség" 

"alkalmazott viharcsináló(k) átviteli mágiával, pszichotronikai eszközökkel még a rendezvény előtt olyan negatív gondolatokat, gonoszságokat szuggerált(ak) az ünnepség résztvevőire, amely negatív gondolat társulva a tömeg hatalmas energiájával, ünnepi hangulatával, képes volt ilyen paranormál jelenség kiváltásához"

Szilvássy Péter tudja. Mi nem tudjuk.Nem vicc, ez az információ megbízható kormányzati körökből származik! Személyesen Szilvásy elvtárs testvérétől! Tessék kattintani... 

> Ehun látható ni a naaagy leleplezés! <

"Mintsem bölcselmetek álmodni képes..."

(Az eredeti varázslós írás itt olvasható, a saját tükrözésem pedig itt)

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Navrasics téved

Az áldást sodika küldte 2007. május 18., péntek - 14:04-kor
Címkék: fidesz navrasics rendorseg
9 komment

Bízz benne, hisz rendőr!Navrasics súlyos tévedésban vanNavrasics szerint megingott az emberek rendőrségbe vetett bizalma.

Nem megingott, bazmeg, hanem szertefoszlott!

Megszűnt! Nincs!

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Vadász, szopni jársz ide!

Az áldást sodika küldte 2007. március 30., péntek - 11:17-kor
Címkék: fidesz ovb tandij valasztas
4 komment

Valahogy az az érzésem támadt, hogy a Fidesznek nem is fáj annyira a tandíj. Ha valóban tenni akarnának ellene, akkor nem követnék el azt a hibát, hogy újra és újra ugyanazon logika mentén felépített kérdésekkel zaklatják az Országos Választási Bizottságot, melyeket az elmúlt hónapokban már rendre elutasítottak.

Tansarc legombolva.Ha Orbán Viktor képes volt arra, hogy a költségvetés érintését tiltó jogértelmezést a többi kérdésnél azzal kerülje meg, hogy a 2008-as évre vonatkoztatja őket, melyhez az előző évi zárszámadás hiányában még költségvetési törvényjavaslat sem nagyon létezhet, akkor ugyanezt eljátszhatnák a felsőoktatási díjakkal is. De nem, nekik nem számít az OVB ítélkezési gyakorlata, sokkal könnyebb eleve holt ötleteket gyártani, mert így megint látványosan lehet sírni a kameráknak, hogy jajkomcsik, elfogultság, fúj.

Ha tényleg el szeretnének érni valamit, akkor megmozdulna bennük legalább egy minimális taktikai érzék, és ahelyett, hogy végeláthatatlan alkotmánybírósági felülvizsgálatokkal húzzák az időt, megtehetnék, hogy a korábbi határozatok érvrendszeréhez illeszkedő módosításokkal kényszerítenék a testületet kreativitásuk kiélésére az ürügygyártás területén. Lehet persze vitatkozni a jogi szakszerűségen, de ebből a hozzám hasonló átlagembernek csak annyi jön le, hogy megint papírokat tologatnak, de közben nem csinálnak szart se.

Lófasz lesz így, nem érdemi népakarat!

parasztvakításPedig elég csak átnézni a Bizottsági állásfoglalások gondolatmenetét a gyenge pontok megtalálásához. Ha nem szeretik az általános kérdéseket, akkor konkretizáljunk. Ha a költségvetés szent tehén, akkor kerüljük meg. Ha az Alkotmány már szabályozza a kérdést, akkor finomítsunk. Nem jön ki belőle szép jogászkodás, senkinek nem lesz pofája doktori disszertációt írni belőle, de bulvárszempontból remekül kommunikálható. "Lám, ezeknek semmi se jó!" Ugye...

Ha sortűz lenne, ha a Fidesz mindenre csattanós választ adna, akkor nem fásulna bele az ember, mint most, amikor csak azt hallja, hogy megint valami uncsi feljebbviteli eljárás biztosítja, hogy garantáltan ne történjék semmi. Most minden bizonnyal arra gondoltok, hogy Orbán Viktor mégse csinálhat bohócot magából, ott van mögötte a jogi stáb, és az ország legnagyobb ellenzéki pártjaként kötelessége a megfontolt tárgyilagosságot sugároznia.

Jogi bohóc. :-)Véletlenül sem arról van szó, hogy neki sem érdeke, hogy bármi is történjen, és Gyurcsánnyal együtt ő is az időhúzásra játszik. Áááá, neeem... Ugyan! Perszeee. Higgyük is el.

Mindenesetre ha ő nem akar beadványozó bohóc lenni, majd betöltöm én ezt az űrt.

Tessék csak figyelni. ;) 

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Napi rajzfilm

Az áldást sodika küldte 2007. március 6., kedd - 22:46-kor
Címkék: buzik fidesz kor polgari rajzfilm sodi
9 komment

Amőba folytatásaként átmegyünk egy kicsit napi rajzfilmbe.

Ma a GYSZP nevű szervezettel ismerkedünk meg, akik elmagyarázzák nekünk, hogy minek a szinonimája a tolerancia.

Hende Csaba értékén kezeli a szodomitákat. Az Amőbához képest ez egy későbbi alkotás, alig több mint három évvel ezelőtt készült. A politikai téma itt már befigyel, amit az is fémjelez, hogy egyből hatalmas botrányt kavartam vele. :)

Annak, hogy most előveszem, szomorú aktualitást ad a Hankó-féle szadeszes pedofiltörvény. Úgy néz ki, hogy jós vagyok, mert amivel három éve csak viccelődtem, az mára valósággá vált. :(

Előjáróban a rajzfilm körülményeiről néhány szót... Mint minden bizonnyal emlékeztek, 2003-ban néhány buzi megalakította a Színes Magyarország Polgári Kört, amit még Hende Csaba, a Polgári Körök akkori vezetője is provokációnak tartott.

Én már ekkortájt is irtózatosan utáltam a liberálisokat, így ez a történet rajzfilmes feldolgozására sarkallt.

Előbb jöjjenek a reakciók, majd maga az alkotás (a szöveghűség kedvéért mindkettőben meghagyva az eredeti helyesírási hibákat):

Undórító támadás a polgári körök ellen!-Pedofil rajzfilm az Index-Tar szerverén!

A magát GYSZP -Gyermekszerető Polgári Körnek hirdető lap, egy profin elkészített flash rajzfilmben kiáltja világgá undormányait.
A rajzfilm pedig egyértelműen egy kiskorú személye elleni bűncselekmény megvalósítását mutatja be (pedofilia). Mindezt úgy mintha egy polgári kör tag követné azt el!
2003-07-30 02:37:33

Undórító támadás a polgári körök ellen!-Pedofil rajzfilm az Index ,Tar szerverén!

Az Index fórumán lettem figyelmes egy szinte hirdetés számba menő linkre (amelyet egy topicoló helyezett el a lapon) amely egy új polgári kör weblapjára hívja fel a figyelmet.
Gondoltam megnézem.. Bár ne tettem volna..
Ilyen undorító, alávaló provokációval még életemben nem találkoztam!
A magát GYSZP -Gyermekszerető Polgári Körnek hirdető lap, egy profin elkészített flash rajzfilmben kiáltja világgá undormányait. A hanganyagban a jobboldaliságról beszélő narráció hangzik el, a végén : Mert a tolerancia a fasizmus nélküli állapot szinonímája! jelmondattal. A rajzfilm pedig egyértelműen egy kiskorú személye elleni bűncselekmény megvalósítását mutatja be (pedofilia). Mindezt úgy mintha egy polgári kör tag követné azt el!Szerintem ez nem csak aljas, egyértelműen baloldali , liberális műhelyben készült provokáció ,hanem egyben bűncselekmény is!
Sajnos én a joghoz nem értek, kérek minden a jogban jártas jóérzésű polgárt ,hogy ha úgy látja ,hogy ezen gyalázat ellen jogi lépéseket is lehet tenni akkor azt tegye meg!

Ui: Hát nem érdekes, hogy pont mostanában jelent meg néhány flash játék Orbán Viktort gúnyolva, az MSZP honlapján is- mint arról több helyen olvastam?
B. N.

Forrás: polgari-kor.hu innen.

Én persze a fejemet fogtak a sok hülye idiótától, és ezt meg írtam:

Személy szerint megdöbbenéssel állok az előtt, hogy valami csökkent értelmű medvebocs a polgári-kör-hu szerkesztőségében képes volt komolyan venni az általam készített videót. Ezzel kapcsolatban már el is küldtem nekik egy nyilatkozatot:

T. polgári-kör.hu szerkesztőség!

Egy igen súlyos félreértést szeretnék tisztázni. Önök egy viccnek szánt weblapom kapcsán tették közzé az alábbi cikket:

http://href.hu/x/2e7l


Egy pillanatig sem gondoltam volna, hogy akad akár egyetlen olyan ember is az országban, akinek nem egyértelmű a rövid rajzfilm erősen ironikus jellege, így feleslegesnek tartottam jelezni a lapon, hogy mindez csupán a nemrégiben megalakult meleg polgári kör elleni tiltakozás egyéni eszköze. Nem számoltam azzal, hogy egy olyan országban élünk, ahol még a mobil tarifacsomag-gép feltalálóját bemutató tévé-reklámban is szükséges kiírni, hogy "ez csak egy megrendezett jelenet", mert különben rengeteg ember jelenik meg a társaságnál hasonló agyament szerkezetekkel. Mindezt kizárólag azért, mert jóhiszeműen - főleg a jobboldalról - eleve feltételeztem annyi tiszta gondolkodást, hogy az animációmat senki se veszi komolyan.

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy az weblapon lévő film elején elhangzott mondatok szinte szóról szóra a magukat Színes Magyarország Polgári körnek nevező provokátorok nyilatkozatából származnak. Éppen ezért helyeztem el az oldal reklámját azokon a fórumokon, ahol róluk volt szó. A "fasizmus a tolerancia nélküli állapot szinonimája" szlogen pedig a liberális alapú "politikai korrektség" kifigurázása akart lenni. Úgy gondoltam, hogy ez a mondat annyira groteszk, és annyira szélsőségbe hajló, hogy minden szemlélő számára világosan látszik, hogy csupán az SZDSZ-közeli retorika görbe tükre. Nem feltételeztem, hogy az Interneten, ahol naponta több tucat hasonló, a politikai élet egy-egy mozzanatát ironikusan bemutató alkotás lát napvilágot; bármilyen botrány alakulhat ki emiatt.

Nemzeti érzelmű, és elkötelezetten jobboldali emberként szeretnék ezúton is bocsánatot kérni azoktól, akiknek az érzéseit esetleg megbántottam volna, azonban nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a rövid videómmal csupán egy mentális betegségre épülő polgári kör gondolatának a képtelenségét szerettem volna szándékosan túlzó eszközökkel demonstrálni.

Üdvözlettel:

<a nevem>
HAJRA MAGYARORSZÁG, HAJRÁ MAGYAROK!

Forrás: Sg.hu fórum innen.

És hogy mi váltotta ki a fenti félreértést? Hát ez:

kattints a képre!
18-as karikát komolyan venni!

GYSZP - Mert a tolerancia szinoním szó!

Szóval ilyen az, amikor az sértődik meg, akit meg akarsz védeni. :)

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!
Régebbiek | Végére »