Bognár Tibi bácsi: Saját képek Gyurcsány Ferencről a Zuschlag-perben

Papi Gergely főhadnagy rágalmazás miatt feljelentette Hermán Pétert

Havrilla István: FRISS: A bíróságon megfegyelmezett ÁVÓS története

Szinte ingyen. Hány gyerek ebédelhetne belőle egy évig? (Rebisz adatközlés - október 23)

Hermán Péter: Az ÁVH nak ki kell adni a videófelvételeket július 4-ről

Gőbl Gyuri levele az ÁVH-nak okt. 23-ról

Hermán Péter: Kupleráj az ÁVH-nál - 8 hónap nem elég március 15 kivizsgálásához

sf bejegyzései

Miért pont hungarizmus

Az áldást sodika küldte 2008. július 22., kedd - 20:57-kor
Címkék: hungarizmus olvasnivalo sf
28 komment

Magyar gondolatAmikor az átlagember a második világháború jobboldali rendszereiről hall, legtöbbször valamilyen rasszista, gyűlölettől átitatott eszmét képzel el, melytől még az sem állt távol, hogy ártatlan zsidók ezreit lövesse a zajló Dunába. (Hogy mi az igazság ezekről az „ártatlan” zsidókról, arról már volt szó itt néhány napja, lásd ezt a rövid videót).

Ehhez képest igen zavaró ellentmondásba ütközhet az ember, ha veszi a fáradtságot, és áttanulmányozza a cionista körök által előszeretettel „vészkorszaknak” nevezett évek ideológiai alapjait képező műveket.

Az olyan tapasztalatlan olvasó számára, aki a cionliberális hazugságiparosok filmjein, és hamisított történelemkönyvein szocializálódott, leginkább az lehet a meglepő, hogy az állítólagos öncélú gyűlöletnek, és ártatlan emberek halálát elfogadó közönynek a nyomát sem találhatjuk meg ezekben az eredeti forrásokban.

  • Épeszű ember elítéli a gyűlölködést? Persze!
  • Annyi apró gond van csak ezzel, hogy még Szálasi Ferenc sem volt rasszista, mint ahogy azt már itt a blogon is tisztáztuk!

Mit találunk ehelyett? Építő, nemzeterősítő, emberséges, egészségesen magyar gondolatokat. A legjobb az egészben, hogy ennek felismeréséhez nem kell mást tennünk, mint megpróbálni mindenféle torz előítélet nélkül utánaolvasni a történelmi tényeknek.

SF ebbe kezdett bele minden eddiginél nagyobb lendülettel, melyről mostantól folyamatosan kíván beszámolni nektek, és bár azzal a stílussal, amivel mindezt megfogalmazza, még bőven van módja közeledni egy valódi, olvasmányosra szerkesztett irodalmi előadásmódhoz, azonban ennek ellenére is jó szívvel ajánlható minden jó érzésű magyar embernek.

Én magam csak annyit tennék hozzá, hogy ha értelmes gondolatok helyett faji alapú gyűlölködés, és sehova nem vezető sovinizmus lenne az alábbi link túloldalán, eszem ágában se lenne ajánlani, hanem elsőként határolódnék el tőle.  Így viszont, hogy ilyesmiről szó sincs, csak azt tudom mondani: tessék nyugodtan kattintani!


 SF: Miért pont hungarizmus


By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Egykulcsos adó

Az áldást sodika küldte 2008. június 1., vasárnap - 23:25-kor
Címkék: ado egykulcsos sf
68 komment

Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy ez egy olyan téma, melyben a jelek szerint homlokegyenest ellenkező álláspontot képviselek, mint SF. Ennek illusztrálására alább az ő vonatkozó blogbejegyzéséből szemezgetek, bemutatva, hogy az egykulcsos adó bevezetésével kapcsolatos leggyakoribb ellenérvekkel szemben én miért érzem úgy, hogy több előnnyel járna egy hasonló intézkedés, mint amennyi látszólagos kárt elszenvednénk általa.

Azt ugyanakkor külön is szeretném hangsúlyozni, hogy amennyiben SF esetleg ugyanezen a blogon meg kívánja jelentetni a saját különvéleményét is, természetesen nincs kifogásom ellene (sőt, kifejezetten szeretném bátorítani, hogy tegye ezt meg), elvégre úgy helyes, ha egy csoport mentes a megkérdőjelezhetetlen dogmák mindennemű kötelékétől, és a főbb célkitűzések összehangolása mellett bizonyos részkérdésekben egymástól eltérő álláspontokat is képes ütköztetni.

Tessék tehát nyugodtan vitafórumozni akár új postban is. :)

Magyarázatként pedig ahhoz a kérdéshez, hogy miért alkalmazok a téma kapcsán első látásra neoliberálisnak tűnő megközelítést, annyit mondanék, hogy ha a gazdasági iskolák két végső pontjának a marxizmust, illetve a romboló libertarianizmust tekintjük, akkor egyenesen adja magát, hogy a józan optimum valahol e szélsőségek között helyezkedik el, az egykulcsos adó pedig - mint látni fogjuk - nem feltétlenül jelenti az azonosulást egyik ilyen szélsőséggel sem.


Az egykulcsos adózás bevezetésének gondolata legutóbb az ország neves gazdasági szereplői, és szakemberei által indított kilábalás.hu oldal apropóján vetődött fel. Miután a közgazdászok körében kiemelkedően sokan vannak azok, akik a Szlovák versenyképesség egyik legnagyobb hajtóerejének az ottani 19%-os egykulcsos adózást tartják, érdemes röviden áttekinteni, hogy akik a társadalmi igazságosság elvének durva felrúgását látják eme ötlet mögött, általában milyen érvekkel szeretnek előhozakodni.

A szlovák 19 százalékos kulcs számos alapvető termék esetében négy százalékkal magasabb, mint a hazai 15.

Ez 2006 szeptember óta nincs így. (A 15%-os áfakulcs el lett törölve).

Az egykulcsos szja esetében a kedvezmények köre is jelentősen megritkul, legalábbis az azt bevezető országok példája szerint.

Ezt úgy hívják, hogy az adminisztráció leegyszerűsödése. Egy olyan rendszerben, ahol a különféle jóváírási formáknak nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően bonyolult rendszere van érvényben, mely így elképesztő terhet ró a gazdálkodó szervezetekre, minden olyan megoldást, ami a túlkomplikált szabályok áttekinthetővé tétele felé mozdul el, szerintem alapvetően pozitív iránynak illene tekintenünk.

Mindezek mellett ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a sávhatárok eltörlése közel sem jelenti a célzott kedvezmények teljes felszámolását, így például önmagában ez még nem zárja ki, hogy a gyermeket nevelő dolgos embereket ezután is adókedvezményben részesíthessük. Mindez csupán döntés kérdése.

Egyébként az átlagos terhelés a személyi jövedelemadónál Magyarországon 20,5 százalék, tehát nem sokkal magasabb, viszont itt az átlag úgy keletkezik, hogy az alacsony jövedelműek kevesebbet, a magasabb jövedelemmel rendelkezők viszont többet fizetnek.

Nem látom pontosan, hogy teszem azt a magukat minimálbérre bejelentő, de egyébként jól menő vállalkozást vezető egyének körét miért lenne optimális megoldás az átlag alatti adófizetés privilégiumával jutalmazni. És bár itt ugyanúgy beszélhetünk egy alacsony jövedelmű, bérből és fizetésből élő csoportról is, azonban látnunk kell, hogy ha egy nemzetközi viszonylatban is versenyképes adórendszer megadja a tőle várt lökést a magyar gazdaságnak, akkor az így általánosan kibővülő lehetőségekből ők is sokkal több hasznot remélhetnek annál, mint ami a társadalmi igazságosság absztrakciójának túlhangsúlyozása nyomán az ő lélektani igényekhez igazított, mostani megoldással jut nekik.

Az egykulcsos adó pedig, hogy mondjam, kiszúrás azzal, aki a kis pénzének mondjuk, az eddigi 12 helyett a húsz százalékát adja oda ezután és nagy jótett annak, aki a nagyobb jövedelméből adózik majd SOKKAL kevesebbet...

Ez a gondolatmenet ott hibázik, hogy az átlag feletti keresők egyéni jövedelmét egy eleve adott körülménynek tekinti, elfeledve, hogy többségükben ők is ugyanúgy megdolgoznak a pénzükért. Csak hogy egy példát említsek: lehet, hogy egy menedzser annyit keres egy hónapban, mint amennyit egy melós csak hosszú évek kemény munkájával tud összekaparni, azonban közel sincs szó arról, hogy ez a pénz egyfajta ajándékként hullana az ölébe, elvégre egy ilyen poszt, és a vele járó felelősség olyan szintű szellemi tevékenységet, és ezáltal stresszes életvitelt követel meg, amivel igenis igazságos szembeállítani egy megfelelő ellenértéket.

Mindezzel persze nem azt akarom mondani, hogy létezne egy becsület alapú hierarchia a különféle foglalkozások művelői között, és hogy ezáltal beszélhetnénk szégyenletes, alacsonyabbrendű, és méltóságteljes, tiszteletreméltó elfoglaltságokról, elvégre ez súlyos érzéketlenség lenne a szorgalmasan dolgozó magyar testvéreink felé, azonban ugyanígy az is óriási hiba lenne, ha a ló túloldalára esve a magasabb jövedelműeket - akár áttételesen is - egységesen harácsoló, kizsákmányoló kulákokként írnánk le.

Márpedig, ha a valósághoz híven elfogadjuk, hogy többségükben a legmagasabb bérkategóriákba tartozó emberek is keményen megdolgoznak a pénzükért, valamint hogy szoros összefüggés van a teljesítményük és a fizetésük között, akkor nyilvánvaló, hogy az egész országnak az az érdeke, hogy ezek az emberek is minél többet dolgozzanak, és ezáltal minél több értéket termeljenek mindannyiunk és a saját maguk boldogulására.

Tény ugyanis, hogy a jelenlegi elosztási rendszer nem csupán a társadalom legalsó rétegeit teszi ellenérdekelté a többletteljesítmény felmutatásában, hanem bizony a legkvalifikáltabb munkaerőket is. A különbség mindössze ott van, hogy amíg a segélyen élőket a láblógatással megszerezhető pénz és a várható munkabér közötti különbség elenyésző volta ösztönzi passzivitásra, addig a képzett, jól kereső szakembereket az tartja vissza attól, hogy a jelenleginél többet tegyenek le az asztalra, hogy a magas arányú elvonás miatt az ehhez kapcsolódó fizetség a legkevésbé sincs arányban a hozzá szükséges erőbefektetéssel.

Látnunk kell, hogy a gazdag és a szegény ember általában hajszálpontosan ugyanazokkal a döntési helyzetekkel szembesül az élete folyamán, mindössze a mértékek különbözőek, éppen ezért, ha mentesítjük a gondolkodásunkat az ennek tagadására épülő téveszméktől, akkor nagyon könnyen el tudjuk kerülni az olyan leegyszerűsített szemléletmódból eredő tévedéseket, mely a kispolgárok elvtelen megnyúzásának közhelyes képéből indul ki.

Azoknál ugyanis, akik esetében a fent leírtakkal ellentétben nincs közvetlen összefüggés a munkavégzésük hatékonysága, és a jövedelmük között, amúgy is többségükben osztalékból élnek, ami tőkejövedelem lévén már most egységesen 20%-os kulccsal adózik, összeghatártól függetlenül.

De emberség, belátás, és szolidaritás is van a világon.

Valóban. Sőt, teszem hozzá, egy ezer éve keresztény országban az emberség legalapvetőbb mércéje meg is követeli a szolidaritást. Ezt az elvet ugyanakkor én az egykulcsos adóval sem látom sérülni, ugyanis a leggazdagabbak ezentúl is ugyanúgy milliókat fognak adózni minden hónapban, mint ahogy most is teszik.

[az egykulcsos adó] a szegények jövedelmét, életszínvonalát és ezzel vásárlóerejét rontaná, ergo NEM lehet csodát tenni, ugyanaz a pénzmennyiség kering a gazdasági folyamatokban.

Ez így tényszerűen nem igaz, ugyanis az egykulcsos adótól éppen hogy a gazdaság növekedését, vagyis ezáltal a pénzkínálat - fedezettel ellátott - bővülését várhatjuk.

Ki fog fogyasztani, ha nyomorban élnek az emberek mert agyon vannak adóztatva?

A 18-20%-os egykulcsos adóban én nem látom az agyonadóztatást.

Az egykulcs átcsoportosítja a jövedelmeket : a gazdagnál meghagy, a szegénytől pedig elvesz.

Nem hiszem, amennyiben ugyanis elfogadjuk a fentiekben kifejtett gondolatmenetemet, nevezetesen hogy az alacsonyabb adókulcs a magas jövedelműeket is többletteljesítményre készteti, mely által összességében több hasznot hoznak az országnak, mint jelenleg (amikor jóval az optimális szint alatt van az a pont, ahol már ellenérdekeltek ebben), akkor láthatjuk, hogy ez a legkevésbé sincs így.

Az egykulcsos adóval nem értek egyet, mert aki többet keres, az fizessen többet is a kasszába.

Ez összegszerűen egykulcsos adóval is így lesz.

Még egy bevételi lehetőség van. Adóztatni a tőkejövedelmeket.

Így teljesüljön minden vágyad. Már van kamatadó. :)

By SoDI

Kapcsolódó:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Nemzetpusztító nagyorrú

Az áldást sodika küldte 2008. május 2., péntek - 16:51-kor
Címkék: sf zsido
14 komment

Ezt a részletet SF mai blogbejegyzéséből emelem át.

Kihaló faj vagytok

"kihaló faj vagytok" mondja a zsidó ITT : http://kuruc.info/r/1/23447/

Ezt úgy kell érteni, kihaló nemzet vagytok, mert hagyjátok magatokat becsapni, kiárusítani, leigázni, hagyjátok, hogy egy zsidó kisebbség felvásároljon kilóra benneteket, hagyjátok, hogy megsemmisítsék a nemzet-tudatotokat. Többek közt a keményen szdsz-kézben tartott szórakoztatóiparral, amiben a MÜLLER péter sziámi félék szabják meg a tartalmat és mondanivalót.

Nincs bennetek ragaszkodás az ősi földhöz, tulajdonhoz, kultúrához, egy tál lencséért meghunyászkodtok a haramiák előtt.

Nincs bennetek összetartás, büszkeség, nem vigyáztok arra az örökségre, amit őseitektől kaptatok...

Ezért vagytok kihaló faj, mert eltűritek a nemzetpusztító nagyorrút.

A zsidók, mindíg is a fenyegettségükre hivatkozva tudták egybetartani a népüket, különben már rég beolvadtak volna a különféle népekbe.

Emellé társul néhány zsidó család (őket hivom én nagytőkének)világuralmi törekvése, s védőpalyzsként tolják maguk elé az átlag kis zsidók tömegeit, akik vakon követik falkavezéreiket, mint anno Mózest a pusztában.

A zsidóság történelme során ahány országban és nép között előfordultak, mindenütt utálatot és gyűlöletet váltottak ki magukkal szemben. Más népek hülyének nézése, és ki szipolyázása maga után vonta, hogy szinte minden közösség kivetette sorai közül őket.

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Szegények és zsidók

Az áldást sodika küldte 2008. február 26., kedd - 15:40-kor
Címkék: blog sf zsido
23 komment

Az empátia és a szemitizmus egymást kizáró fogalmak.

Egyszerűen talán felfogni sem képesek, hogy mi az a nélkülözés, amit már most érez a nyugdíjas, a kórházban fekvő beteg, a tanulni vágyó diák és az a sok ”álompolgár,” akiket a hatalom böszmemódon megvezetett, becsapott és most magukra hagyva porig aláz, az ilyen és olyan hazug programjaival. Nem tudják, mit érez az a hajléktalan, akinek élete eddig sem volt rózsás. Mit érezhet az az ember, aki nem tudja kiváltani a felírt gyógyszereit, és mit érezhet az a gyerek, aki mindenben nélkülözik és éhezik.

Egy zsidó számára a szociális érzékenység ismeretlen fogalom.

Ha valakit esetleg érdekel, a - Tamás István nyomán írt - teljes szöveg SF blogján olvasható, ide kattintva.

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Az alkotmány szerepe

Az áldást sodika küldte 2008. február 5., kedd - 18:09-kor
Címkék: alkotmany blog sf
2 komment

Az alábbi rövid áttekintést SF-től emelem át.

Ezért kellett 

A Bölcsek írták a Jegyzőkönyveikben: - A szabadelvűség az önkormányzatokat, amelyekben a gójok céljukat látták, alkotmányos államokkal pótolja. Minden alkotmány magasiskola a gyűlölet, a civakodás és a meddő pártviszály részére, amely megbénítja az állam erejét és annak életmegnyilvánulásait megfosztja minden egyéni értéktől. A szónoki emelvény úgy, mint a sajtó, az uralkodókat tétlenségre és tehetetlenségre ítélte, haszontalanokká, feleslegesekké tette őket. Ezért már sok országban megfosztották őket trónjuktól.

Azóta vette kezdetét a népuralom korszaka, amelyben a törvényesen uralkodó királyokat szalmabábukkal pótoltuk, amelyeket a nép tömegéből, a nekünk rabszolgákként engedelmeskedő kegyencek közül „elnökökké” választottunk ki. Ez volt az akna, amellyel - és higyjék el! - nem egy, hanem valamennyi gój-nép állami berendezését aláaknáztuk.

Mayer Amschel Bauer (Rothschild) "Engedjék meg nekem, hogy valamely nemzet pénzét én kezeljem, és nem érdekel, hogy kik vannak hatalmon."

Amúgy a Szent Koronát is EZÉRT gyűlöli a jelenlegi "politikai elit"...

  • Forrás: SF blogja, innen

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

SF és a 168 óra

Az áldást sodika küldte 2007. október 8., hétfő - 14:06-kor
Címkék: 168ora sf
126 komment

A 168 óra legújabb számában SF-től idéz!

„Aki önállóan gondolkodik, akinek nem tetszik ez a szar rendszer, ami egyre szarabb lesz, amit fizetett hazugok zsidóbérenc avagy zsidó firkászai írnak, az...”

És ez már nyomtatásban is megjelent!

Hajrá, SF, terjednek az értékes gondolatok! 

Ezt egy interjúban olvassa fel ugyanaz a riporternő Ormos Máriának, aki a velem készült anyagot is késztette. A reakció ez volt:

Ormos Mária: 

"Micsoda zagyvaság! Az idézettekhez hasonló szövegek legföljebb a harmincas évek második felétől léteztek egy ideig, s akkoriban is csak szennylapokban és a nemzetiszocialisták belső használatra szánt irományaiban. Egyetemisták körében veszedelmesen terjed a kirekesztő ideológia, miközben – mint az például Vásárhelyi Mária egyik kutatásából is kiderült – az elsőéveseknek fogalmuk sincs arról, mi az a holokauszt. Történeti analógiát sem nehéz találni. Magyarországon a harmincas évek második felében az ifjúság és a tanult egyetemisták széles rétegei tolódtak jobbra, és kezdődtek a zsidóverések. Igaz, akkoriban a nagy gazdasági világválság tényleg leblokkolt mindent. Most nincs világválság, van viszont sok ügyetlenség és félreértés."

Ha valaki lusta olvasni, a lényeg ennyi: "ostoba náci, fúj". Ezek a ún. "ballib értelmiségiek" kb. ennyit képesek felhozni érvként, de ezt már megszokhattuk.

SF az idézett sorokat különben ennél a bejegyzésnél írta (a legelső komment).

By SoDI

Kapcsolódó anyagok:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Balduin rólam

Az áldást sodika küldte 2007. október 7., vasárnap - 1:20-kor
Kategóriák: Cikkek rólam
Címkék: blog sf sodi
30 komment

Ez egy kicsit régebbi blogbejegyzés, de ennek ellenére érdemes megemlíteni, miután szerepel benne egy hatalmas "leleplezés".

" Mert itt van ez az agybeteg SoDi, aki ezt a "nagyszerű" montázst elkövette Szetey Gáborról. Majd gyorsan elhatárolódik saját művétől és blogjától. "Kiss Endre Farkas közleményében elhatárolódott a kirekesztéstől, a faji megkülönböztetés minden formájától, valamint a homofóbiától, és a neonáci szervezetektől is." Ez hülyének néz minket - bár leszedte a blogját, de azért Google tárolt változat segít minket, pl. ezzel:

Megjegyzés: SF, csak hogy ne legyen félreértés:
Bár a levél nagy részében azt kifogásolom, hogy az általad az egyik bejegyzésemhez írt kommentárt hazug módon közvetlenül nekem tulajdonították, ez továbbra sem jelenti a tőled való elhatárolódást, vagy akár azt, hogy a stílusod megváltoztatására kérnélek téged. Ilyesmiről itt nincs szó.
-írja SODI 2007.04.13-i bejegyzésében.

Ki is ez az SF? Hát ez egy másik agybeteg blogger-kollega. Pl. ilyet ír:

"Mert mint tudjuk, egy zsidó számára nincs sértőbb mint az igazság."

"A zsidók közül sokan, ha rendesnek is látszanak, bármelyik pilanatban elárulnak, ha ezzel egy másik zsidónak segíthetnek."

És ezek még az enyhébb beírások. Gyűlölet, xenofóbia, antiszemita előítéletes blogbejegyzések tömkelege - de SoDi nem határolódik el... 2007. április 13-án. 2007 augusztus végén már elhatárolódik az idegengyűlölettől. Na ez is úgy cserélgeti a véleményét, mint más az alsóneműjét (ugye kedves Nyakó úr... kedves főnökét ugyan kérdezze már meg, hogy 2006 óta mi változott autonómia ügyben... hogy hirtelen mégsem támogatják, még szóban sem...).

SoDi, SF, és a hasonló agyharcosok - sok kis rózsaszín háromszögecskét érdemelnének. Mert ők az igazi buzik - szellemi buzeránsok, agybetegek. "

  • Forrás: Ius primi verbi blog, innen

Nos, mint mindig, most is nagyon pontosan fogalmaztam. Arról már nem tehetek, hogy egyeseknek három szónál hosszabb mondatok nem jutnak el az agyukig.

Április 13-án azt írtam, hogy nem kívánok elhatárolódni SF-től, vagy akár csak bírálni a stlusát. Ezt továbbra is fenntartom.

  • A közleményemben azt írom, hogy elhatárolódom a neonáci szervezetektől. SF tudtommal nem tagja egyetlen neonáci szervezetnek sem, így itt nincs ellentmondás.
  • Az is szerepel a közleményben, hogy gyűlölöm a rasszistákat. Miután az anticionizmus, vagy az antijudaizmus nem a faji alapú megkülönböztetésre helyezi a hangsúlyt, így SF idézett kijelentései is távol állnak a rasszizmustól. Ez sem ellentmondás tehát.
  • Írom még, hogy elhatárolódom a kirekesztés minden formájától. Nos, annál valóban nehezebb elképzelni görényebb dolgot, mint ha valaki egy embert tendenciózusan kirekeszt pusztán annak etnikai, vagy vallási csoporthoz való tartozása alapján. Ugyanakkor a mások, vagy saját tapasztalatainkra alapozott fokozott óvatosság, és utóítéletesség sok esetben indokolt lehet, mert rengeteg kellemetlenségtől óvhat meg. (Lásd lakásmaffia-ügyem.) Ez azonban még korántsem kirekesztés, csupán józan helyzetértékelés. Egy zsidó származású ember is lehet magyar hazafi, ha nyomokban sem adja jeleit annak, hogy cionista lenne, vagy annak az érdekeit szolgálná, és ezt láthatóan komolyan is gondolja. Miután pedig ez nem összeegyeztethetetlen SF idézett szavaival, így itt sincs ellentmondás.

Erről ennyit.

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

SF ekkora

Az áldást sodika küldte 2007. október 3., szerda - 23:27-kor
Kategóriák: Képek / videók SoDI-ról
Címkék: blog sf sodi
35 komment

Néhányan talán kíváncsiak rá, hogy mekkora ember az az SF.

Szerencsére éppen a kezem ügyébe került egy régebbi kép, ahol egymás mellett állunk. Magát az eredeti felvételt természetesen nem kapjátok meg, de körberajzoltam rajta az alakokat, hogy kb. lehessen látni, amikor SF nagydarab embernek jellemzi magát, nem hazudik. :-)

 SF ekkora

Szóval vigyázni. :D

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Hiszteroballib faszság?

Az áldást sodika küldte 2007. szeptember 21., péntek - 23:50-kor
Címkék: alkotmanyos allamrend blog rend sf
87 komment

 Ez egy pozitív cikk lesz. :)

9999 GeneralMai adag gyanánt átemelném ide SF gondolatait az alkotmányosságról.

Ezt azért érzem szükségesnek, mert, bár ez a vélemény első látásra homlokegyenest az ellenkezője annak, amit én képviselek, valójában több mint 90%-ban egyetértek vele, és a maradék 10%-kal sem a tényeken vitatkozom (tényszerűség tekintetében minden egyes szava tökéletesen a helyén van), hanem csupán annyiban egészítem ki saját kommentárommal, hogy helyenként miért lenne érdemes más megközelítésből szemlélni a kérdést.

A megjegyzéseim behúzásokban, dőlt betűkkel olvashatóak.


Reakció - Alkotmányos rend


Na, milyen izgi... :)


Reakció. Alkotmányos rendet dönteni? Hiszteroballib baromság.


Gálvölgyi nyomán: Ha ez rossz szó, akkor mondjuk helyette, hogy nokedli. ;-D


Absztrakciókat nem lehet utcai tüntetésekkel, blokádokkal megdönteni, márpedig az alkotmányos rend az egy jogi absztrakció.


Ez így igaz. Ezért is nagy szerencse, hogy az elmúlt egy évben egyetlen tüntetés, vagy blokád-kísérlet sem elsődlegesen a jogi szöveg ellen kelt ki (annak a hiányosságait legfeljebb csak indoklásként hozta fel), hanem a körülmények ellen, melyek azt hatályban tartják.


Sőt, maradjon az az alkotmány, AMÍG egy tisztességes kormányunk nincs, EZEK jobb ha semmit sem változtatnak rajta...


Ez is igaz.


Sőt, ők, azaz a ballibek azok, akik lábbal tapossák még ezt az alkotmányt is : a "nagykutyák" elleni, gazdasági bűncselekményekről szóló feljelentéseket koholt ürügyekkel elutasítják. Még a legfőbb ügyészség is a zsebükben van, hiszen gyurtsány el nem avult! ügyeit SEM voltak hajlandók még kivizsgálni SE. A gazdasági bűncselekmények elmismásolásában pedig élen jár a fizetett hazug médiában dolgozó bértollnokok és egyéb médiahazugok gyülekezeteként ordibáló balliberális médiatúlsúly – jobboldali, konzervatív véleményt eleve csak védekezve lehet megjeleníteni. Pedig nem az ellenségnek kellene megfelelni, ugye a Lánchíd rádió és Veress Gabriella ügye. Nyugodtam meghagyhatták volna az állását és a Fidesz tagságát is.


Vigasztalásul közlöm, hogy engem viszont egyik egyetemen se baszogattak a Szetey-montázs miatt, sőt, én még a munkáimat sem vesztettem el. :)


Sólyom marhaságot beszélt, már nem először : "A Magyar Alkotmány nem ismeri az alkotmányozó nemzetgyűlés intézményét"

Na és? Itt az ideje, hogy megismerje! :-)

Tényleg nem ismeri. Mivel azonban új Alkotmány létrehozásához úgyis kell a 2/3-os többség, az Országgyűlés előzetesen módosíthatja a jelen provizórikus alkotmányt úgy, ahogy tetszik. Ha ilyen lépés mögött nincs 2/3-os többség, akkor meg miről beszélünk?


Az akaratról beszélünk. A 2/3-os többséghez akarat kell. Azt kell elérnünk, hogy a képviselők elsöprő többsége maga is a változás mellé álljon. Még a radikális eszközökben gondolkodó emberek is elsődlegesen ezt tűzik ki célul. Csak ők ezt úgy látják megvalósíthatónak, ha a tömeg elérné, hogy sokkal erősebb legyen a képviselők elszántsága, mert - bizonyos külső körülmények okán - mindannyian ezt látnák az egyetlen szóba jöhető választásnak. :)


Az Alkotmány életrekeltése nem kis feladat, elmélyült, hosszadalmas, részletekbe menő közjogi aprómunkát követel. Az Országgyűlés napi munkájába ez semmiképp sem illeszthető be. Ezért kell egyszeri alkalommal külön testületet választani, ami elvégzi a munkát. Szóval nem az utcai tüntetők változtatnának alkotmányt közfelkiáltással!!! :-)


Szerintem eddig egyetlen tüntetés sem akart közvetlenül alkotmányozni. Csupán az alkotmányozást akarta elősegíteni. Megteremteni annak a lehetőségét, hogy az említett testület valóban megalakulhasson. (Látnunk kell, hogy népi nyomás nélkül soha nem fog, elvégre a jelenlegi politikai elit erősen ellenérdekelt ebben. Jobb és baloldalon egyaránt.)

(A cikk maradék részét nem kommentálom, mert tálalás tekintetében is tökéletesen egyezik az én gondolataimmal.)


Ennek feladata nem valami vadonatúj, sose látott alkotmány összeállitása lenne, de nem is az ideiglenes (szovjet-német mintájú) alkotmány átgyúrása. A tényleges feladat a jogfolytonosság helyreállitása, a magyar történelmi Alkotmány (a Szentkorona) visszahelyezése jogaiba.

Ez öltheti azt a formát, hogy azokat az alaptörvényeket, amelyeket hagyományosan a történelmi Alkotmány részének tekintettek, egységes szerkezetbe foglaljuk, végszükség esetén akár kissé módositva is. De az esetleges módositásoknak levezethetőnek kell lenniük a hagyományos magyar közjogból, a jogkiterjesztés elvét kell követniük.

Ahhoz hasonlóan, ahogy ez 1848/49-ben történt. Akkor voltaképp nem eltörölték a nemesség politikai kiváltságait, hanem kiterjesztették azokat az egész nemzetre. A cél tehát nem az, hogy a múltat végképp eltöröljük, hanem hogy mindazt megőrizzük, feltámasszuk, új életre keltsük, ami abban értékes, miközben az ex-lex állapotban eltöltött utóbbi 63 év közjogi tapasztalatait is beépitjük (például az Alkotmánybiróság intézménye jó).

Az Alkotmány megszövegezése azonban csak a kisebbik része a munkának. A voltaképpeni feladat a jogfolytonosság helyreállitása. Ez együtt jár azzal, hogy először is megvizsgáljuk az 1945 elején hatályos törvényeket és egyesével, részletekbe menően megvitatjuk, majd külön döntéssel hatályon kivül helyezzük, ha kell. Azért mondom ezt a határdátumot, mert az ország szuverenitása akkor veszett oda.

A háborút közvetlenül megelőzően s a háború alatt ideiglenesen megnövekedett országterület lakosságát soha semmilyen törvény nem fosztotta meg magyar állampolgárságától, aztán mégsincs nekik ilyesmi. Még azoknak sem, akik abban az időszakban születtek, amikor ezek a területek Magyarországhoz tartoztak!

Nagyon sok ilyen apróság van eltemetve a hátsókertben, ezeket mind, egyesével, szépen sorra kell venni, különben csak nevetni (vagy sírni) lehet a jog méltóságán, leborulni előtte semmiképp. Elvégre nem szent tehén se nem bálvány az az alkotmány ,hanem emberalkotta, túlságosan is toldozott foldozott valami.

És ez még csak az elvégzendő meló kisebbik része. Sorra kell venni az összes, jelenleg is hatályos törvényt, ami a közbeesö (immár 63 éves) időszakban született, tulajdonképpen törvénytelenül. Ezek túlnyomó részét nyilván muszáj változtatás nélkül átvenni, különben a jogbiztonság elvét gyalázzuk meg. De itt sem kerülhető meg a tételes felülvizsgálat, mert akadhat köztük olyan, ami ténylegesen alkotmányellenes.

A jelenlegi ideiglenes alkotmány szinte teljes egészében olyan időszakban született, amikor az ország idegen katonai megszállás alatt állt (bizony, még 89/90-ben is ez volt a helyzet), tehát nem volt szuverenitása csorbítatlan birtokában. És eléggé meghúzták magukat a politikusok, éppen ezért nem mertek hozzányúlni kényes dolgokhoz. Ugyanakkor az alkotmány alapvonalait demokratikus legitimációt nélkülöző, szabadon nem választott parlament fektette le és azon később már csak apró változtatásokat eszközölt a valódi népképviselet, de leginkább az Alkotmánybíróság alakitott rajta itt-ott. Jó szándékkal, de megkérdőjelezhető legitimációval, hiszen nem ez lenne, lett volna a dolga. Az Alkotmánybíróság normális esetben csak értelmezi az Alkotmányt, pozitív jogot nem hoz létre - de mégis ezt teszi, tehát az eset nem normális.

Már csak ezért is megkerülhetetlen feladat az Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívása. Halasztgathatjuk még pár évtizedig, de a végén úgyis ide jutunk vissza.


Na, pontosan!

Ehhez viszont - sokak szerint - tüntetni és blokádozni kell. :)

EHHEZ. De magához a közvetlen alkotmányozáshoz tényleg nem. :)  Akkor már nem!

De persze várhatunk 2050-ig is.


By SoDI (SF nyomán)


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Olvass blogot!

Az áldást sodika küldte 2007. július 21., szombat - 22:08-kor
Címkék: blog sf
11 komment

"Az nem kétséges, hogy a harmadik világháború, a már meglévő és tartós konfliktusok okán, bőven belefér a XXI. századba; a kérdés az, hogy ezen belül mikor lesz: a 2020 és 2030 között időpontot tartom a legvalószínűbbnek, és ezen belül is a 2025-öt."

Folytatás SF blogján >>

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

SF beindul

Az áldást sodika küldte 2007. július 17., kedd - 0:33-kor
Kategóriák: Ironikus bejegyzések
Címkék: ironia parodia sf
102 komment

Apró blogajánló.

Én természetesen elhatárolódom. :D

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!