Bognár Tibi bácsi: Saját képek Gyurcsány Ferencről a Zuschlag-perben

Papi Gergely főhadnagy rágalmazás miatt feljelentette Hermán Pétert

Havrilla István: FRISS: A bíróságon megfegyelmezett ÁVÓS története

Szinte ingyen. Hány gyerek ebédelhetne belőle egy évig? (Rebisz adatközlés - október 23)

Hermán Péter: Az ÁVH nak ki kell adni a videófelvételeket július 4-ről

Gőbl Gyuri levele az ÁVH-nak okt. 23-ról

Hermán Péter: Kupleráj az ÁVH-nál - 8 hónap nem elég március 15 kivizsgálásához

szdsz bejegyzései

Pető Iván megaszongya

Az áldást sodika küldte 2009. július 18., szombat - 23:59-kor
Kategóriák: Paródia
Címkék: parodia peto ivan rajzfilm szdsz vicces video
42 komment

Ha nem indul, kattints ide, ide, ide, vagy ide!

By SoDI

Kapcsolódó:

Letölthető verzió:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Krisztina, a HARCOS!

Az áldást sodika küldte 2009. június 5., péntek - 22:31-kor
Címkék: beszed krisztina morvai szdsz
15 komment

Épp az imént bukkantam rá a korábban rögzített anyagaim között egy olyan Morvai Krisztina-beszédre, mely sehol nem érhető el a neten, én legalábbis nem találkoztam vele.

Aznap, március 31-én este egy bizonyos mozgásképtelen puhos szar foglalt le, és emiatt nem jutott rá időm, hogy feldolgozzam. Ezt most így, másfél órával a kampánycsend előtt pótlom.


Ugye, hogy milyen jól áll Krisztinán
a HARCOS pulcsi? :)


 

 

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Nem emberek xD

Az áldást sodika küldte 2009. június 5., péntek - 15:02-kor
Címkék: buzi cigany ep kampany szdsz zsido
22 komment

HIHHI xD

Forrás: Kuruc.info

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Savazzá' a szadeszre! ;P

Az áldást sodika küldte 2009. június 5., péntek - 10:30-kor
Címkék: ep kampany szdsz video
33 komment
Ha nem küldesz elég csöpögő orrú zsidót Európába, Judapestet elfoglalják a gonosz gój graffitisek! SAVAZZ!

 

Töltsd le a Flash lejátszót!

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

EZ ZSENIÁLIS! :)

Az áldást sodika küldte 2009. június 3., szerda - 18:17-kor
Kategóriák: Paródia
Címkék: ep kampany parodia szdsz video
15 komment

Alternatív SZDSZ kampányfilm:

Ugyanez MSZP verzióban ide kattintva.

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Holokamu-cáfolás

Az áldást sodika küldte 2009. május 29., péntek - 2:56-kor
Címkék: fidesz holokauszt parlament szdsz torveny zsido
78 komment

Mostanában minden, a szólásszabadság hazánkban jelenleg érvényes kereteit veszélyben érző hazafi rettegve figyeli, hogy mit kotyvaszt a parlamenti egypárt a holokauszt-vallás eretnekei ellen. Sokan attól tartanak, hogy nálunk is az a német modell honosodhat meg, mely még olyan jelentéktelen részletkérdések vizsgálata esetén is, mint az áldozatok konkrét száma, vagy a megsemmisítést szolgáló gázkamrák léte vagy nem léte, szigorú szankciókkal, nem egyszer börtönbüntetéssel sújtja a tényeket elemző hivatásos, vagy autodidakta történészeket.

Elolvad a hazugság

Ahogyan én látom, ettől szerencsére nem kell félni.

Hogy miért nem? Ennek megértéséhez kezdjük az elején...

Elsőként tudnunk kell, hogy a cionista lobbi által két vállra fektetett gyáva európai bábállamok a saját szabályozásukban jelentős súlyt fektetnek arra, hogy a holokauszt-tagadás mellett egyes történelmi ideológiákkal, illetve személyiségekkel szembeni pozitív hozzáállás is büntetést vonjon maga után. Kiváló példája ennek a szlovák tolvajállam, ahol törvényileg még a „szélsőséges eszmékkel és szervezetekkel való szimpátiát” is büntetni rendelik.

Nos, a seregnyi szocialista képviselő által május 4-én benyújtott alkotmánymódosítási törvényjavaslat pontosan ugyanezt szeretné megvalósítani itthon is. Ennek kapcsán az alábbiakat szeretnék beleírni a hazai alaptörvénybe:

A véleménynyilvánítás szabadságának, valamint a sajtószabadságnak a gyakorlása nem irányulhat nemzeti, etnikai, faji vagy vallási gyűlölet keltésére, a faji felsőbbrendűségre vagy a fajgyűlöletre alapozott eszmék hangoztatására, terjesztésére, valamint a személyeket vagy a személyek egyes csoportjait életüktől, emberi méltóságuktól, szabadságuktól megfosztani kívánó, politikai, katonai vagy katonai jellegű szervezet, csoport támogatására, dicsőítésére, népszerűsítésére, védelmezésére.

A gyülekezési jog gyakorlása nem irányulhat nemzeti, etnikai, faji vagy vallási gyűlölet keltésére, a faji felsőbbrendűségre vagy a fajgyűlöletre alapozott eszmék hangoztatására, terjesztésére, valamint a személyeket vagy a személyek egyes csoportjait életüktől, emberi méltóságuktól, szabadságuktól megfosztani kívánó, politikai, katonai vagy katonai jellegű szervezet, csoport támogatására, dicsőítésére, népszerűsítésére, védelmezésére.

Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy mostantól tilos lenne a hungarista ideológia valós arcának bemutatása, mely után kizárólag a hazug, tömeggyilkos, antiszemita, és rasszista rémkép terjedhetne el róla az emberek körében, annak ellenére, hogy a korabeli kivégzésekkel kapcsolatban ezernyi nyitott kérdés van (voltak-e a kollaboráns árulók mellett ártatlan civil áldozatok is, volt-e köze mindehhez a Hungarista Pártnak, nem lehet-e szó nyilasoknak öltözött zsidó bűnözők szándékos provokációjáról, stb...). A továbbiakban ugyanígy nem lehetne beszélni arról a tényről sem, hogy Szálasi Ferenc állítólagos antiszemitizmusa valójában „aszemitizmus” volt, vagyis annak világos felismerése, hogy egyetlen népnek sem természetes állapota a diaszpóra, mely korabeli viszonyok között zsidógyűlölet helyett valójában hagyományos értelemben vett cionista gondolatnak számított. De talán még azt is kötelező lenne elhallgatni, hogy a nemzetvezető a népbírósági kihallgatása során egyértelműen elhatárolódott a náci fajelmélettől, elvégre az efféle igazság kimondása könnyedén számíthatna diktátorok dicsőítésének.

Szálasi a diszkófényben :)

Szerencsére a jelek szerint a Fidesz, akármennyire a nemzet érdekeire magasról tevő, kokárdás mázba burkolt hazaárulók gyülekezete, világosan felismerte, hogy ez mennyire visszás helyzetet teremtene, éppen ezért már a legelső ponton meggáncsolta az ötletet, az Alkotmányügyi Bizottság ugyanis csak 15 igen, és 13 nem szavazat mellett támogatta a szocialista szájkosártörvény vitára bocsátását. Ez mindössze 53%-os támogatottságot jelent, vagyis azt, hogy a fideszes delegáltak egyértelműen elutasították a kezdeményezést. Ha a bizottsági állásfoglalás eredményét előre vetítjük a várható parlamenti szavazásra, akkor világosan látszik, hogy ez bizony igen távol áll az alkotmánymódosításhoz szükséges kétharmadtól.

A törvény erejeEnnyi természetesen kevés lenne ahhoz, hogy megnyugodjunk, azonban vannak egészen konkrét jelei is annak, hogy az egész törvényalkotási folyamat végül a szabadságjogok eltiprása helyett a legrosszabb esetben is olyan irányba fog elmozdulni, ami sokkal több mozgásteret enged nekünk a magyarságot gyalázó zsidók és kommunisták jogi eszközökkel való kikezdésére, mint amennyi akadályt a mi nemzeti harcunkban jelenthet.

Ugyebár szerdán született meg Répássy Róbertnek az az önálló irományként benyújtott módosító indítványa, ami megfosztaná a szocialisták eredeti verzióját a hungarista ideológia szabad terjesztését tilalmi zónába helyező szakaszoktól, és helyette kizárólag ezt a szövegrészt hagyná meg belőle:

Tilos az önkényuralmi rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények nyilvános tagadása, kétségbe vonása, jelentéktelen színben való feltüntetése.

Ez még önmagában akár veszélyesnek is tűnhet ránk nézve, azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy amikor az Alkotmánybíróság véleményez egy törvényt, akkor az alaptörvény vele érintett szakaszát nem csupán tartalma, hanem a törvényalkotó szándéka szerint is vizsgálja. Vagyis ha a vonatkozó alkotmánymódosítás hatályba lépne, rá hivatkozva nem lehetne olyan törvényt hozni, mely szellemiségében ellentétes lenne az alkotmánymódosításhoz fűzött részletes indoklással.

Répássy indítványának indoklása pedig egy ilyen eszes csavart akar eme indirekt módon a vonatkozó jövőbeli alkotmányossági vizsgálatok sarokkövévé tenni. Márpedig ebben az indoklásban egyenlő súllyal kezeli az összes háborús, vagy békeidős kilengést, illetve népirtást. Az alábbi módon fogalmaz, utalva különböző jogforrásokra:

Az Alkotmánybíróság határozataiban ... kifejezetten megerősítette, hogy nem hozható fel alkotmányossági kifogás [az] önkényuralmi rendszerek azonos megítélése és együttes kezelése ellen.

... egyébként is kivihetetlen és az emberi méltósággal ellentétes ..., hogy pl. a náci haláltáborban elszenvedett halálért más kárpótlás járhatna, mint a szovjet lágerben, vagy az ÁVH pincéjében megölt ember életéért.

... a törvény együtt kezeli a volt állambiztonsági szervezet tagjait és az információk felhasználóit, a nyilaskeresztes párt volt tagjait és azokat, akik 1956-57-be karhatalmi alakulatban szolgáltak.

A demokratikus átalakulást megelőző évtizedekben kizárólag a fasiszta, nyilas jelképek terjesztését, használatát üldözték a büntetőjog eszközeivel. Ugyanakkor a kommunista eszméket megtestesít ő jelképek használatát a politikai berendezkedés jellegéből adódóan természetszerűleg nem hogy nem büntették, hanem éppen ellenkezőleg: büntetőjogi úton védték. Ebből a szempontból a törvény hatása tehát éppen az, hogy megszünteti az önkényuralmi (eszmék) korábbi kezelésében mutatkozó indokolatlan különbségtételt.

Mint láthatjuk tehát, Répássy javaslata alkotmányos szinten kezelné egy kalap alatt a zsidókat Dunába lövő állítólagos nyilas alakulatok cselekedeteit, és az 1956-os, Horn Gyula-féle pufajkások aljas nemzetárulását, ami ugyan első látásra tisztességtelen megsértése az 1944-ben a haza védelmében a szovjet előrenyomulás támogatóival bátran leszámoló hősök emlékének, de ha belegondolunk, hogy kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a jog eszközével léphessünk fel azon fajilag vagy szellemi rassz tekintetében a zsidósághoz tartozó aljadék emberek ellen, akik a nácizmus esetleges túlkapásait nagyobb bűnnek tartják a kommunisták embertelen vérengzésénél, akkor már ráébredhetünk: sokkal inkább lenne okunk lelkesedésre a közelgő változtatásokat szemlélve, mint sem elkeseredésre, vagy haragra.

Répássy Róbert kiheréli a zsidók kezdeményezésétAz egyetlen szépséghibája a bolsevik népirtókat védelmezni próbáló rohadékok elleni jövőbeli fellépés lehetőségének, hogy a fenti gondolatmenetet nyilván a zsidók is világosan átlátják, éppen ezért sem saját pártjukon keresztül ők maguk, sem pedig áttételesen, az általuk dróton rángatott Szocialista Párton keresztül nem fogják támogatni Répássy javaslatát. Nekünk persze így is jó, elvégre ez azt jelenti, hogy minden marad a régiben, és továbbra is tetszőleges formában ismertethetjük a holokamu-cáfolás témájában raklapszámra elérhető történelmi bizonyítékok részleteit.

Igaz ugyan, hogy szerdán néhány balliberális végbéllény már a holokauszt-tagadás konkrét büntethetőségéről szóló törvénytervezetet nyújtott be a Parlamenthez, de túl sok veszélyt ez sem jelent, legfeljebb arra alkalmas, hogy pontos listánk legyen róla, egy esetlegesen bekövetkező hivatalos hatalomátvétel után kiket kell elsőként falhoz állítani, erőltetett menet után tarkón lőni, vagy mondjuk Duna-parti cipőlevételre felszólítani. Esetleg ezek tetszőleges kombinációja, ízlés szerint. ;)

FÉRGEK!

Ugyanis szinte még meg sem száradt a tinta a férgek beadványán, Répássy pajtás máris egy újabb módosító indítványt csatolt hozzá, melyben kezdeményezte, hogy a zsidó ötlettel szemben ne a „holokauszt” szó kerüljön be a Btk-ba, hanem helyette a következő megfogalmazás: „az önkényuralmi rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiségelleni cselekmények”.

Ha belegondolunk, ez egészen vicces helyzetet teremtene. Mert ha teszem azt én itt a blogon „a nácik egyes történészek szerint akár 6 millió, és a kommunisták 350 millió” áldozatáról beszélek, akkor rögtön bíróság elé citálható az első anarchista punk faszkalap, aki kétségbe meri vonni ebből a 350 milliós számot. Ugyanígy feljelenthető lesz az összes koszvadék cionista zsidaj, aki szerint az ávós terror kevésbé súlyos az elődeikkel megesett esetleges történelmi visszaélések bármelyikéhez képest. :)

Jelen állás szerint tehát nem lesz ebből az egészből semmi, mert a zsidók nem akarnak a saját csapdájukba esni. Pontosan tudják, hogy amíg mi meg fogjuk találni a Répássy által kezdeményezett verzió mellett is annak az útját, hogy a továbbiakban is zavartalanul terjeszthessük a holokauszt-revizionista nézeteinket, elvégre konkrét részletkérdések elemzése, és megfelelően ravaszul megfogalmazott kérdések felvetése nyilvánvalóan a jövőben sem számíthatna bűncselekménynek, addig remek eszközt kapnánk a kezünkbe a kommunisták áldozatait mocskoló, illetve a velük történteket jelentéktelen színben feltüntető végbéllények elleni küzdelemhez.

Annál is inkább, mert ezek után talán a napjaink holokausztját végrehajtó gójfaló démonok hazai fajtársai sem tehetnék meg többé, hogy letagadják a napnál is világosabb párhuzamot saját vérszomjuk, és az általuk ebből kivetített mesés mítoszok között.

Már persze, ha nem akarnak börtönbe kerülni. :)

GÁZAI HOLOKAUSZT!

By SoDI

Kapcsolódó:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Kijavított plakátok

Az áldást sodika küldte 2009. május 23., szombat - 12:53-kor
Kategóriák: Paródia
Címkék: ep kampany kepek plakat szdsz vicces
9 komment

Ezek a fránya SZDSZ-esek mindig elrontják a plakátjaikat. Még szerencse, hogy akadnak lelkiismeretes hazafiak, akik a segítségükre sietnek.

 

Az alábbi képeket Strausz János fényképezte ma délelőtt.

 

Szavazz!
Szavazz!

A szakállas bácsira!
A szakállas bácsira!

Szavazz!
Szavazz!

A vödör szarra!
A vödör szarra!

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

A negyedik bűnbanda

Az áldást sodika küldte 2008. december 27., szombat - 14:10-kor
Címkék: ferencvaros szdsz valasztas
17 komment

Úgy néz ki, nem csak az MSZP konzervatív tagozatánál (MDF), a Magyar Igazság és Élettársánál (MIÉP), és a Spiróval együtt paraszt mélymagyarozó liberális zöldeknél (MSzZP) mozognak bűncselekmények elkövetésétől sem visszariadó elemek a ferencvárosi kampányban, hanem a deklarált (értsd: legalább nyílt lapokkal játszó) liberálisoknál, a felszínen is magyarellenes SZDSZ-nél is szintén ugyanez a helyzet.


„Ha úgy jön be, hogy behozzák így egybe az értesítővel együtt, akkor biztos lehetek benne, hogy nincs izé. És akkor fogom, átírom, és akkor bűnös módon aláhamisítom az aláírását.

Janás Ferenc, az SZDSZ országos tanácsának a tagja


A dolog egyetlen apró szépséghibája, hogy eme videófelvétel alapján - ahogyan az a HírTV riportjában is elhangzik - nem feltétlenül bizonyítható az egyértelmű bűncselekmény, vagyis a köztörvényes csalás (csupán ennek a tervezgetése), ellentétben azokkal a bandákkal (például a dávidcsillag Ibolyka-féle MDF-fel), melyekben - többe közt a Jobbik közleménye alapján - egyesek a 2003-ban elhalálozott G. Mihály és a 15 éves B. Anna adatait hamisították oda a szavazócédulákra. (Ha elfogadjuk, hogy élőhalottak nem léteznek, akkor a közokirathamisítás itt bizony kétségbevonhatatlan tény, okiratokkal igazoltan megtörtént cselekmény.)

Mindenesetre ezennel a zsák megtalálta a foltját, úgyhogy ezúton is gratulálunk a három magát nemzetinek kommunikáló brancsnak, hogy láthatóan végérvényesen sikerült a fiktíven tagtoborzó, gyilkos ágnest kitermelő, devianciapárti szadeszes cionisták szintjére süllyedniük.

De  legalább vígasztalhatják magukat azzal, amivel a tolvaj, és késelő cigányok szokták: nincs ebben semmi rossz, elvégre mindenki így csinálja.

„Minden (normális) párt így csinálja ezt, nincs is ebben semmi kivetnivaló, mert ez nem csalás.”

Forrás

A Ferencvárosban tehát összesen négy normális párt indult.

 1. MDF 
 2. MIÉP 
 3. MSzZP 
 4. SZDSZ 

Az összes többi abnormális. Jó ezt is tudni.

Ma sem halunk meg hülyén. 

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Szervezett és kegyetlen

Az áldást sodika küldte 2008. június 25., szerda - 11:37-kor
Címkék: budahazy buzik eroszak felvonulas lederer andras szdsz toroczkai
23 komment

Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem olyan szívmelengető érzés olvasni, hogy EZEK FÉLNEK!

A BRFK attól tart, hogy a tavalyinál szervezettebben, kegyetlenebbül támadják majd a jövő szombati Meleg Büszkeség-napi felvonulás résztvevőit.

 • Index a „brutális” felvonulásról

Mit is lehet ehhez hozzátenni?

GYORSAN LEKOPOGOM! :D

Köcsög-Léderer, ahogyan tavaly saját magáról beszélt (elsírta a Fridinek, hogy néhány Hatvannégy Vármegyés - nagyon helyesen - odaordibálta neki, hogy köcsög Léderer, meghal a Léderer) persze pattog, és fosik.

Készülnek azonban az Árpád-sávos neonácik is, egyre bátrabban és nyíltabban szervezik azokat a tavalyihoz hasonló erőszakos bűncselekményeket, amiket végre akarnak hajtani a felvonulók ellen. Mi, fiatal liberálisok mindig is a tolerancia és a jogállam hívei voltunk. 

...

A mai napon a Szabad Demokraták Szövetsége feljelentést tett közösség elleni izgatás vádjával a korábban is többszörösen jogsértő, neonáci kuruc.info oldalon megjelent írások ügyében.

Innen is üzenném, hogy ha valaki úgy ütné meg a Léderert, hogy nincs a közelben kamera, akkor onnantól az illetőt személyes ellenségemnek fogom tekinteni, mert egy ekkora vizuális élvezettől tudatosan megfosztani a nagyérdeműt a legsúlyosabb bűnök közé tartozik.

Akkor inkább már hagyjátok békén... De tényleg... ;)

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

A cionizmus ellen

Az áldást sodika küldte 2008. április 30., szerda - 23:39-kor
Címkék: cionista ekrem gonda gyorgy hegedus kemal laszlo szdsz video zsido
18 komment

Ezek a vágatlan videók.

Rövid összefoglaló videó holnap, mivel most május 1 van...

 • Végig esett az eső, így a fejem fölé terített kabát alól igen nehéz volt dolgozni. Ez főként a végén látszik, amikor már nagyon erősen eleredt. :)

Kovács Géza (MÖM):

YouTube verzió: 1. rész - 2. rész


Hegedűs Lóránt:

YouTube verzió: 1. rész - 2. rész 


Ekrem Kemál:

YouTube verzió: ide kattintva


Gonda László:

YouTube verzió: 1. rész - 2. rész

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Turul közgyűlés

Az áldást sodika küldte 2008. április 28., hétfő - 2:31-kor
Címkék: demszky elod fidesz gabor jobbik novak pokorni szdsz turul video zoltan
2 komment

Aki nem akar hosszú videókat nézni, annak itt van 10 perc lényeg.

A végén extra rendőrkergetés a lépcsőházban! XD

Ha nem megy a fenti videó, kattints ide, ide, vagy ide!

Ha be szeretnéd illeszteni a saját blogodra, vagy weblapodra,
akkor használd az alábbi HTML kódot:

 

Csak utólag vettem észre, hogy néhány vágás esetleg félreérthető lehet, de ezek tök véletlenül sikerültek ilyenre. :)

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Nagy SzaDeSz vita! :)

Az áldást sodika küldte 2008. április 26., szombat - 18:45-kor
Címkék: szdsz tuntetes vicces video vita
9 komment

Ez még nem az összefoglalóm, csak egy vicces jelenet.

Egy kedves tüntető megvitatja a világ dolgait Böhm András SZDSZ-es képviselővel. :)

Ha nem megy a fenti videó, kattints ide, ide, vagy ide!

By SoDI

Hasonló saját VIDEÓK:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Tíz százalék

Az áldást sodika küldte 2008. április 23., szerda - 12:54-kor
Címkék: mszp politika szdsz
85 komment

MSZP: 10%

SZDSZ: 1%

Normális emberek: 89%

By SoDI

Kapcsolódó:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Mindig igazat mondanak

Az áldást sodika küldte 2008. április 6., vasárnap - 13:05-kor
Címkék: hazugsag peto ivan szdsz video zsido
31 komment

De tényleg... 

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Sajtószabadság

Az áldást sodika küldte 2008. április 4., péntek - 22:26-kor
Címkék: cenzura rausch peter szdsz zsido
85 komment

A zsidópárt így értelmezi a szólásszabadságot.

Érdemes megnézni, hogyan hazudozik az esetről az egyik helyszínen lévő libsigyerek, akiből csak részletet mutatok, mert így is rosszat fogtok álmodni.

Jók a fogadi, Peti!

Hogy miért nem látod a fenti képet,
arról bővebben ide kattintva olvashatsz.

Miklós felszólította az operatőrt, hogy fejezze be, mert sokan nem látnak tőle (...)

Erre szó nélkül kiment a kamerás a helyiségből, de a vezeték nélküli mikrofont - bekapcsolt állapotban, arcátlanul - az asztalon hagyta.

Forrás: Rausch Péter blogja, innen

Tetszik érteni. A mikrofontól se láttak.

Beszarás. Ilyeneket engednek meg maguknak, és még mindig nem menetelnek a Duna felé!

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Az MSZP ötlete

Az áldást sodika küldte 2008. március 30., vasárnap - 4:49-kor
Címkék: gabor horn mszp szdsz video
70 komment

Horn Gábor szerint a vizitdíj és a tandíj az MSZP ötlete volt, így a szadesz mossa kezeit.

Gyáááá :DD

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Sok hazugság

Az áldást sodika küldte 2008. március 7., péntek - 21:23-kor
Címkék: nepszavazas szdsz
15 komment

Kampánycsend előtt még belehúzunk... :)) 

Ma este voltam olyan önsanyargató, hogy végigszenvedjem az SZDSZ weblapján a Horváth macával, Magyar Bálinttal, és Kóka Jánossal készített videóinterjúkat.

Közben jegyzeteltem, és a legfőbb hazugságaikhoz fűznék néhány gondolatot.

Tudom, hogy van köztük nem egy és nem kettő, melyekről már írtam, esetleg olyan is, amit harmadszorra vagy negyedszerre veszek sorra, de ezek olyan dolgok, amiket nem árt elég alaposan világossá tenni.


 • Vizitdíj az orvosoknál marad.

Viszont a havi soktízezres eszközleírási kompenzáció, amit az orvosok korábban mind megkaptak, 2007 tavaszán megszűnt. Ráadásul a csökkenő beteglétszám miatt  a korábbi pénz sem folyik be, ugyanis ha a beteg emberek a vizitdíj miatt otthon maradnak, akkor kevesebb ellátásért kevesebbet fizet az OEP.

 • 20 milliárd folyt be a vizitdíjból.

1500 milliárdos kasszában ez lófing.

 • A szegények nem szorulnak ki az ellátásból. A nyugdíjasok 12 vizitre elegendő kompenzációt kapnak a havi járandóságukhoz.

Hazugság, az ugyanis nem vizitdíjra fog elmenni, hanem simán megeszi a megnövekedett villany- és gázszámla.

 • Az EU országok kétharmadában működik vizitdíj.

Hollandiában nemrég szüntették meg az alapellátásban a vizitdíjat, mert rájöttek, hogy nem szabad korlátozni az első tünetek jelentkezésekor az orvoshoz jutást, az idejében fel nem ismert betegségek ugyanis később nagyon drágán kezelhető szövődményekkel járnak.

 • Lesznek széfek a vizitdíjból.

Ezt központi értékmegőrzővel is meg lehetett volna oldani. A személyenkénti trezor egy értelmetlen presztizsberuházás, ami csak arra jó, hogy Horváth Ágnes családi cége jól megszedje magát rajta.

 • A befizetett TB járulékok csak az ellátás költségeinek 80%-át teszik ki.

Hazugság, elvégre 2007-ben már szufficites volt az OEP.

 • Eddig nem volt ingyenes az egészségügy, mert volt hálapénz.

A hálapénz most is ugyanúgy megmaradt.

 • Az Alkotmánybíróság szerint a vizitdíj és a költségvetési napidíj nem költségvetési tétel, ezért nem lehet onnan kompenzálni.

Hazugság, ugyanis az Alkotmánybíróság kizárólag a 2009-es évre vonatkozóan mondta, hogy  nem tudjuk, vajon költségvetési tételek lesznek-e. Idén még azok.

 • Az ingyenesség hazug illúziójával le kell számolni.

Aki dolgozik, vagy vállalkozik, az majd beledöglik az adóterhekbe. Elhihetjük tehát, hogy számukra semmilyen ingyenességnek nincs meg az a bizonyos illúziója.

 • A tandíj szükséges ahhoz, hogy kialakuljon egy szolgáltatói viszony.

Hazugság! Egy állami finanszírozású hallgatónak szemernyivel sincs több joga bármiért is reklamálni, mint egy költségtérítésesnek.

 • Egy orvosi rendelő 200 ezerrel többet tud fizetni a vizitdíjjal.

Hazugság. Ez látszólagos haszon, ugyanis a csökkenő ellátási esetszám kieső finanszírozása, és az elvett amortizációs visszapótlás némely helyen szinte teljesen lenullázza ezt a látszólagos előnyt.

 • Eddig nem szólhattál, ha bunkók voltak veled a Tanulmányi Osztályon. Ha fizetsz, hivatkozhatsz erre.

Baromság. Eddig is visszapofázhattál azzal, hogy te vagy szüleid kurva sok adót fizetsz. :) A visszapofázás joga nem pénzkérdés. Visszapofázol... És? Mi van akkor? :))

 • Az egyetemek végre versenyeznek a diákokért.

Ebben nincs semmi új. Eddig is voltak az egyetemeknek hirdetései.

 • Az államilag finanszírozott hallgatók tandíját azoknak az adójából fizetjük, akik jellemzően soha nem fognak kapcsolatba kerülni a felsőoktatással.

Ezek az emberek kizárólag azért lehetnek képesek bármennyi pénzt is megkeresni, mert a kiművelt emberfők megszervezik köréjük azt az infrastruktúrát, aminek nekik már csak a gyümölcsét kell leszakítaniuk. Ilyen módon tehát ők is élvezik a diplomások munkájának minden pozitív hatását.

 • 250%-kal többet keres, aki diplomás.

Igen? Egy kezdő orvos 100 ezer alatt keres, rengeteg a diplomás munkanélküli, és még sorolhatnám az ennek ellentmondó példákat. Erről a 250%-ról őket is érdemes lenne megkérdezni.

 • Igazságtalan, hogy 18 évesen egy-két ponton múlik, hogy későbbi teljesítménytől függetlenül a következő 5 évben fizet-e valaki, vagy sem.

Hülyeség, ez nincs így. Eddig is lehetett változtatni, csak újra kellett felvételizni, és immár állami finanszírozással folytatni a következő évtől a tanulmányokat.

 • Fidesz '93-as, '94-es programjában még a tandíj bevezetése szerepelt.

Igen, de azóta elvégeztették a szakértői hatástanulmányokat, és rájöttek, hogy elvben bár vannak látszólagos előnyei, a gyakorlatban azonban nem működik, mert mérhetetlen károkat okoz.

 • Ha nem növeljük a felsőoktatás színvonalát, világviszonylatban egy középszerű, vidéki szinte süllyedünk.

Ennek elkerüléséhez elegendő az eddigi finanszírozás is, mint ahogy szintén elég volt az elmúlt évtizedekben is. A világszínvonal követése ugyanis nagyobbrészt szervezési kérdés.

 • A tandíj növeli a társadalmi igazságosságot.

Hazugság. Nincs annál igazságtalanabb dolog, mint amikor ugyanannyit kell fizetnie a tanulásért annak a leendő diplomásnak, aki alig fog többet keresni egy bolti eladónál, és annak, aki milliós fizetésre számíthat néhány éven belül.


Szavazz Te te így: 

IGEN - IGEN - IGEN! 


By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Éljen!

Az áldást sodika küldte 2008. március 4., kedd - 19:53-kor
Kategóriák: Paródia
Címkék: gusztos peter izrael kepek szdsz vicces zsido
még nincs komment

Éljen Új Tel-Aviv!

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

„Lesznek jogaink”

Az áldást sodika küldte 2008. március 4., kedd - 8:06-kor
Címkék: nepszavazas szdsz tandij video
43 komment

Most is vannak, te hülye drogos picsa! :D

 

Erről a bejátszásról nekem az alábbi kedves mondás jut eszembe:

Egy úriember soha nem üt meg egy nőt, de nem is követi el azt a hibát, hogy egy koszos feministát összetévesszen egy valódi nővel. :DDD 

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Én ezt nem értem!

Az áldást sodika küldte 2008. február 29., péntek - 2:59-kor
Címkék: horogkereszt nepszavazas nyilaskereszt onkenyuralom szdsz voroscsillag
34 komment

Van itt valami, amit én most nagyon nem értek, úgyhogy légyszi, valaki, aki okosabb nálam, magyarázza már el, hogy is van ez!

Van ugye a Fidesznek ez a népszavazós plakátja:

Népszavazás plakát - Fidesz verzió

Ennek nyomán készítette el a sajátját az SZDSZ, a nap helyén ötágú vörös csillaggal.

Népszavazás plakát - SZDSZ verzió

Erről Kóka János úgy nyilatkozott, hogy ez nem ötágú csillag, hanem három, és nem vörös, hanem narancssárga.

Kóka Jábos és a vörös csillag

Ezen nem-vöröscsillag után a Kuruc.info kreatív szakemberei elkészítették a szocionizmusról szóló saját plakáttervüket, a nem-vöröscsillagot egy gyönyörű nem-horogkereszttel helyettesítve.

Népszavazás plakát - Kuruc.info verzió

No persze a jobbérzésű magyar emberek részéről rögtön megszületett a feljelentés a szadesz vöröscsillagos plakátjáról, tiltott önkényuralmi jelkép használatának vétsége miatt.

Mégse indul eljárás. 

A főügyészség álláspontja szerint a liberális párt propagandaanyagán látható háromágú, részben vörös, részben pedig narancssárga csillagábrázolás eltér a vörös csillag képi jelölésétől.

Ez eddig rendben is van, viszont emlékszünk, hogy annak idején Bácsfi Diána milyen plakátokkal ragasztotta tele a belvárost?

Bácsfi Diána régi plakátjai

És ugye emlékszünk arra is, hogy rögtön feljelentették őt tiltott önkényuralmi jelkép használata miatt, mondván, hogy a felhívásán nyilaskereszt szerepel?

(Hogy minden kedves olvasó számára egyértelmű legyen, ez a jelkép miért nem hasonlít az eredeti nyilaskeresztre, élve a vonatkozó jogszabályban - Btk. 269/B. § - meghatározott lehetőséggel, miszerint nem büntethető, aki a tiltott jelképhasználatot „ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból vagy a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el”, ezért - a könnyebb összehasonlítás végett megmutatnám, hogyan néz ki az eredeti nyilaskereszt.)

Eredeti nyilaskereszt

Mint látható, ez...

 1. négy ágú
 2. közepén egy H betű van.

A Bácsfi Diána féle nyilaskeresztEhhez képest, amint láthatjuk, a Bácsfi féle verzió négy helyett csupán egy háromágú jelkép volt, a közepén pedig NEM a latin ABC szerinti H betű, hanem a rovásírásos H betű látható (ugyanúgy, mint ahogy a Magyar Gárda társszervezetének, a Nemzeti Őrseregnek a karszalagján is, csak ott nem zöld alapon fehér színnel, hanem fehér alapon zölddel):

A Nemzeti Őrsereg egyenruhája

Azt ugye, hogy az ő karszalagjuk még véletlenül sem hasonlít önkényuralmi jelképre, gondolom, még a legvéresszájúbb cionista fröcsögők is hajlandóak elismerni. Nem mellékesen a HírTV Célpont című műsorának adott nyilatkozatukban ők maguk is úgy nyilatkoztak, hogy jelképükkel nem a nyilaskeresztre kívánnak utalni, és saját magukat nem tekintik nemzetiszocialistának. (Azt, hogy ezzel kapcsolatban dícséretet, vagy épp ellenkezőleg: éles kritikát érdemelnek, jelen írásomban nem kívánom vizsgálni, ezt mindenki döntse el a személyes ízlése alapján).

Bácsfi Diána 2004-benMint láthatjuk tehát, Bácsfi nyilaskeresztje több ponton, a nyilak ágainak számában, és a középen lévő grafikai elem sajátosságaiban is eltért az eredeti nyilaskereszttől, ezért a főügyészség mostani álláspontja alapján, miszerint az SZDSZ plakátja azért nem büntethető, mert a rajta lévő önkényuralmi jelkép ábrázolása eltér az eredeti alakzat képi jelölésétől, egyértelműen fel kellett volna menteni Bácsfit is.

A fentiek miatt először is a BRFK azt az álláspontot képviselte, hogy nem önkényuralmi jelképet, nem nyilaskeresztet ábrázolnak Bácsfi plakátjai. Később viszont nyomozást rendeltek el. Arra kitottak ugyanis, hogy a törvény nyilván azért nem adja meg annak a pontos leírását, hogy miként néznek ki a benne felsorolt jelképek, mert ezzel is lehetőséget akar hagyni a bíróságoknak arra, hogy a rájuk emlékeztető egyéb alakzatok használatát is büntethessék. Így fogalmaztak:

„a jogszabályt értelmezve meg lehetett állapítani, hogy a jogalkotónak a szándéka feltehetőleg az volt, hogy ha ezeket a jelképeket valaki ábrázolja, akkor az emberek egyes csoportjában rossz emlékeket, érzéseket vált ki, és a hasonló jelkép ugyanezeket az érzéseket kiválthatta, ezért ezek az érdekek ugyanúgy sérülhetnek egy hasonló jelképtől, mint egy eredetitől.

Később a Pesti Központi Kerületi Bíróság 150 ezer forint pénzbüntetésre ítélte Bácsfi Diánát többek között önkényuralmi jelkép folytatólagos használatáért, mely büntetés az akkori ítélet szerint 150 nap közmunkával volt kiváltható.

Vagyis a bíróság elfogadta a BRFK azon érvelését, miszerint egy hasonló jelkép is ugyanúgy jogszabályt sért, mint az eredeti.

Most mégis arra hivatkoznak, hogy a háromágú, részben vörös, részben pedig narancssárga csillagábrázolás eltér a vörös csillag képi jelölésétől, ezért a használata nem valósít meg bűncselekményt .

Mivel mi most nem 2004-ben élünk, hanem 2008-ban, ezért - annak ellenére, hogy a jogszabályi háttér idő közben nem változott - az eltérő jogértelmezések közül a frissebbet, a főügyészség tegnapi állásfoglalását alapul véve, nyilvánvalóan az alábbi plakátterv sem valósítana meg jogsértést:

SoDI: Népszavazás a Nemzettestről

Merthogy vegyük csak sorra:

 1. négy helyett csak háromágú, ugyanúgy, ahogy az SZDSZ csillaga is csupán háromágú öt helyett
 2. a közepén nincs H betű, ugyanúgy, ahogy az SZDSZ csillaga sem egységesen vörös, hanem helyette részben narancsszínű

No hát, megvan a két eltérés, akárcsak az SZDSZ csillagjában. Így nyilván nem is valósít meg semmit, hiszen „eltér az eredeti jelkép képi jelölésétől”.

Az alábbi levelet írtam a Kuruc.info-nak a témával foglalkozó cikkük kapcsán:

Tisztelt Szerkesztőség!

Bár való igaz, hogy - miként Önök is írták - a Legfelsőbb Bíróság felmentette azokat az aktivistákat, köztük Budaházy Györgyöt, akik a különböző önkényuralmi jelképeket elutasítóan, történelmi szemléltetés céljából használták, azonban, mivel a főügyészség mostani, SZDSZ-es ügyben hozott, nyomozást megtagadó határozata nem erre a tényre utal, hanem helyette a vörös csillagos alakzat képi jellemzőivel foglalkozik, ezért erre alapozva a Kókáék ellen megtett feljelentés kiegészítésében nyugodtan lehetne a BRFK azon egykori végső álláspontjára hivatkozni, melyről egy közleményt annak idején Bácsfi Diána ügyében adtak ki, amikor egyértelműen nem nyilaskeresztes, de arra erősen hasonlító jelképekkel tarkított plakátokkal ragasztotta tele a belvárost. Ebben az állásfoglalásban azt írták, hogy - idézem -: „a jogszabályt értelmezve meg lehetett állapítani, hogy a jogalkotónak a szándéka feltehetőleg az volt, hogy ha ezeket a jelképeket valaki ábrázolja, akkor az emberek egyes csoportjában rossz emlékeket, érzéseket vált ki, és a hasonló jelkép ugyanezeket az érzéseket kiválthatta, ezért ezek az érdekek ugyanúgy sérülhetnek egy hasonló jelképtől, mint egy eredetitől”.

Eszem ágában sincs védeni Bácsfi Diána 2004-es ámokfutását, azonban az akkor történtek, és az SZDSZ mostani ügye, így, egymás mellé téve felvet egy nagyon fontos kérdést. Ha akkor a fenti rendőrségi határozatot elfogadva a Pesti Központi Kerületi Bíróság 150 ezer forintra büntette Bácsfit önkényuralmi jelkép folytatólagos használata miatt, egy olyan jelkép alapján, ami csupán hasonlított az eredetire, most miért lehet legitim egy ezzel homlokegyenest ellenkező jogértelmezés, amiben ugyanezen tényállás kapcsán a képi megjelenés apró különbözőségére hivatkozva tagadják meg az eljárás lefolytatását?

Nagyon valószínű, hogy egy, a fentiekben részletezett tényeknek megfelelően megtett feljelentés-kiegészítés nyomán hasonló álláspontra helyezkedne a vádhatóság, mint amivel végül is Budaházyék is felmentésre kerültek a vonatkozó vádak alól, azonban - még ha Kóka Jánost nem is fogják bilincsben elcipelni - annyit elérhetünk, hogy a szadesznak legyen papírja arról, hogy állításukkal szemben igenis vörös csillaggal kampányolnak.

Érdemes tehát megtenni ezt a lépést, elvégre egy kis győzelem is győzelem. :)

Tisztetelettel:
[nevem]
(
sodi.freeblog.hu)

Tehát az a dolog, amit nagyon nem értek, és amihez így egy tőlem okosabb ember magyarázatát várom, a következő:

Hogy a francba van az, hogy ugyanazon tényállás tekintetében a magyar hatóságok állandóan egymással ellentétes döntéseket hoznak?

By SoDI


Kapcsolódó anyag:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Mint ahogy közismert :)

Az áldást sodika küldte 2008. február 28., csütörtök - 16:39-kor
Címkék: nepszavazas szdsz video
6 komment

Gyááá!

7:17-nél a Fideszes csaj olyan ügyesen helyére teszi a köcsög Léderert, hogy öröm nézni. :))

Olyan frappánsan visszavág, mint az állat. :D 

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Nem horogkereszt

Az áldást sodika küldte 2008. január 25., péntek - 11:27-kor
Címkék: horogkereszt szdsz voroscsillag zsido
1 komment

Ja kérem! A kuruc.info-nak tök igaza van.

eredeti SZDSZ plakát

Ha a szadeszosok plakátján nincs vöröscsillag, akkor ezen sincs horogkereszt.

népszavazás a szocionizmusról 

És aki engem most ezért a nem-horogkeresztért feljelent, az egyben jelentse fel Kóka Jánost is a nem-vöröscsillagáért.

Köszi...

By SoDI

Kapcsolódó anyag:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Liberális szerelem

Az áldást sodika küldte 2007. december 6., csütörtök - 22:28-kor
Címkék: koka liberalizmus szdsz
3 komment

Ezt az írást máshol még nem láttam megjelenni az ÚDK (hajdani Gorkapárt) hírlevelén kívül, ezért bátorkodom szerepeltetni itt a blogon, mert szerintem kiváló írás.

Molnár Tamás: LIBERÁLIS SZERELEM! Mikor lesz kilövési engedély az SZDSZ-re? 

Túlszeretni jöttem ezt az egy százalékos hatékonyságú Kókát, nem dicsérni! Túlszeretni azért, mert amit értő keze megérintett, az menten szarrá változott! Maradhatna még miniszter a szadesz idétlen pojácája, hiszen idővel lerombolhatná saját pártja után, akár a teljes népnyúzó koalíciót!

Túlszeretni jöttem ezt a pótolhatatlan embert, aki vörös helikopteren üzent az alant döglődő mocsári békáknak. Aki kirobbanó sikerre vitte saját feneketlen zsebe szempontjából a Viadom-ot, az Elender-t, a Sulinet-et és a Hankook-ot. Aki öngerjedő, küldetéstudatos kábulatában dübörgő autópályákról, metrókról, völgyhidakról és Moszkva terekről álmodozott. Aki ámokfutása közben ki merte mondani a kíméletlen haszonelvű igazságot: -Én egy üzletember vagyok, cégem a Magyar Köztársaság! Aki áfás számlás simlin, füves cigit, biciklit, az illegális villát, sőt Kamillát és a félszeg nagymama megható levelét is fel merte áldozni sikertelensége oltárán.

Túlszeretni jöttem továbbá ezt a „nélkülözhetetlen”, egy százalékos, kispöcsnyi, belvárosi zugpártot is! Azt, amelyiknek majdnem sikerült szakértelmetlenségével megbuktatnia saját pancserkormányát. Azt, ahol Demszky -miután kitüntette a szadista Gergényit-, most illemkódexet íratna a rendőrségnek. Azt, ahol az asszonyverő Wekler családi kiskirályságot épít. Azt, ahol egészségügy végzetes kiéheztetését készíti elő a hadtápos, rózsaszín budoáros H. Ágnes. Azt, ahol Kozák leköpi Rajkot, ahol Bauer, Bőhm, Magyar és Fodor végtelenül utálja másik társa másságát. Azt, ahol egy törpe minoritás nem akarja látni a Szent Koronát a tisztavatáson, és megtagadja a keresztény egyházak finanszírozását. Azt, ahol a melegjog előbbre való a hidegjognál. Azt az extrémista pártocskát, amely ráadásul arcátlanul kijelenti, önzetlenül segítene a Fidesznek, hogy megszabaduljon a szélsőségesektől.

A túlszeretkezés aktusa közben persze megértem, hogy miért ujjonganak a szocik, a látszólag impotens pannon puma távozásának, aki országos sztrájkokba kovácsolta a baloldali szakszervezeteket a szocialista többségű kormány ellenében. Értem én a csapodár Kovács Pistike liberális koalícióéretlenségét is, aki bamba és gyermeteg vigyorral, örökké a deviáns másságok körül tobzódik. Értem én, ha már az összes európai listán az utolsók vagyunk, ráadásul még a londoni pénzügyi befektetők /Hű, de sejtelmes, ízlelgessék: „a londoni pénzügyi befektetők!”/ is megijedtek az SZDSZ-től, nos akkor tényleg van némi ok a maszopos pánikra. Én csak azt nem értem, hogy minek és miért örül ennyire, idő előtt a túlsúlyos jobboldali ellenzék? Miért ejt ily gyorsan örömkönnyeket, vagy miért harsog gyászos rekviemet a várható szadeszes feltámadás előtt? Nem tudja talán a három alapigazságot?

   1. Mivel minden eljövendő kormányt az SZDSZ által képviselt erő alakít, véleményez és befolyásol, az SZDSZ nem tűnhet el, nem bukhat meg, nem szorítható ki alkotmányos eszközökkel és választásokkal a hatalomból. Az SZDSZ-t szeretni kell, szeretni illik, akár a megszállókat!
   2. A közvagyon pártvagyonná történő rendszeres újraosztása érdekében, az eljövendő kormányok csak váltakozva /rotációban/, vagy az SZDSZ-el közösen gyakorolhatják hatalmukat.
   3. A pénzügyi stabilitás és kiszámíthatóság érdekében az eljövendő kormányokat választási ciklus közben nem szabad megbuktatni. A parlamenti ellenzéknek önmérsékletet kell tanúsítania, nem léphet ki a rá osztott szerepből, nem támadhatja nyíltan a jelenlegi uralom bázisát képviselő SZDSZ-t!

Mert ne legyenek illúzióink, a feltámadás előkészítése a szadeszben már javában elkezdődött! A gyorshajtó Gusztos koalíciót ajánl Rogánnak. Horn azonnal kijönne az egyre kínosabb közös kormányzásból. Fodor abszolút egyértelműnek tartja az SZDSZ-Fidesz együttműködését. Az SZDSZ rendre üdvözli Kósa, Pokorni és Rogán javaslatait. TGM feldicséri az államférfiúi adottságokkal rendelkező Fidesz vezért. Miközben az Indexen megnyilvánul Cséfalvay, a polgári szövetség titkos liberálisa, és Kóczián Péter a Heti Válaszban, aki méltatja az esetleges, liberálisokkal történő közös kormányzás előnyeit. Orbán nélkül társulna a szadesz, amire jön Kósa meglepő válasza: -Gyurcsánnyal nem! Nem, nem, soha! A nagykoalíció elutasítását nem követi a kiskoalíció elleni határozott fellépés! Ezek után persze hiába utasítja el gyengéden a törpepárt felajánlkozását Orbán, ha már a parlamenti frakciók is olajozottan együttműködnek.

Az államelnök közös megválasztását követően emlékezzünk vissza, miben szavazott együtt a két liberális gyökerű párt: Az utóbbi időben együtt mondtak nemet az államelnök aspiráns Szilire, az NBH elnöknek kiszemelt Laborczra, a szabad iskolaválasztás lehetőségére, a kormányzati negyedre, a kormányfő népszavazási kezdeményezésére, Gyurcsány tisztasági csomagjára, a gyűlöletbeszéd elleni törvény elfogadására és az egyik szoci képviselő zsidózására. Ja, és a korrupciógyanús Gripen ügy felderítésére! A fentiekben felsorolt témák mellett közös igent mondtak a következő kérdésekben: Eu szerződés ratifikálása, női kvóta megszavazása, ingatlanadó bevezetése, nyugdíjtörvény módosítása, Lex Mol megalkotása, kubai emigránsok befogadása, képviselői bérezés helybenhagyása, csökkentett kampánypénzek bevezetése, közös médiafelosztás és digitális csatornák elosztásának ügye, az orosszal szemben az amerikai befolyás erősítése, a magyar zsidóság szélsőségesekkel szembeni megvédése, és végül a Magyar Gárdától való egyöntetű elhatárolódás.  

Most tehát nem támadni, hanem túlszeretni jöttem ezt az ezerszer elátkozott magyar mélyliberalizmust. Félek viszont, hogy a közös múlt, ismét közös és elkárhozott jövőt hoz számunkra. A trójai faló már elkészült! Belsejében ott lapulnak a csendes harcosok. Örömtüzek dáridója mellett várják az éjjeli jeladást, a leszámolásra felszólító végső üzenetet! Ezért mondom hát ismét nektek vigadozó polgárok: -Ne örüljetek az idő előtt aratott gyors győzelemnek, hanem készüljetek a harcra és legyetek nagyon, de nagyon éberek! 
 

Molnár Tamás / ÚDK                                                                                     

Ui:
1. A Társulás a Szabadságjogokért drogpárti liberális szervezetet kérte fel a Fidesz Orbán Viktor jogi képviseletére abban a személyiségi jogi perben, amelyet felperesként még tavaly tavasszal indított a Fidesz-vezér ellen az igazságügyi tárca.
2. A Köztársasági Elnök vacsorameghívását elutasító MAZSIHISZ levelet követően, a Judapest. org elnevezésű zsidó portál flódnit (zsidó süteményt) küldött Sólyomnak, kifejezve ezzel a gesztussal azt, hogy a magyarországi zsidó közösség elutasítja a MAZSIHISZ monopol helyzetét és pluralisztikus alapon áll, vagyis kész az érdemi párbeszédre a jelenlegi ellenzékkel.
3. Az orosz választásokat követően Göncz Kinga (MSZP), Németh Zsolt (Fidesz) és Haraszti Miklós (SZDSZ) egyhangú nyilatkozatban kérdőjelezte meg a választások tisztaságát. Megállapításuk szerint Putyin elnök győztes pártja erősen korlátozta a politikai és polgári jogokat Oroszországban. Németh szerint az eset kapcsán a nemzetközi közösségnek azonnal nyomást kell gyakorolnia. Míg Haraszti szerint szörnyű, hogy nem teljes a különböző politikai erők hozzáférése a médiához, vagyis kötelező lenne a választásokról szóló szabad és pártatlan tudósítás. ÚDK megjegyzés: Más szemében a szálkát, magunkéban a gerendát… (Úgy látszik, hogy kis ország létünkre nem tudjuk elviselni, hogy van más /kínai, indiai, latin-amerikai, stb./ út is a demokráciához, nem csak a fegyveres expanzióval megterhelt gyarmatosítás!) Furcsa továbbá, hogy miközben a Fidesz és az SZDSZ egyre egységesebb és erőteljesebb Amerika-barát politikát képvisel az MSZP-vel szemben, egy washingtoni cikkben „The Hungaryan Chavez”-nek nevezik az egyre inkább baloldali politikát folytató Orbán Viktort.

By SoDI 


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Fáber, a taknyos

Az áldást sodika küldte 2007. szeptember 26., szerda - 23:51-kor
Címkék: 20 augusztus faber gonda karoly laszlo szdsz tuntetes video
28 komment

Ez egy módosított bejegyzés. Az erdedeti itt látható. 

Mindennapi Gondás videónkat
add meg nekünk ma...

 • Ritka alkalom, hogy két szemben álló politikai oldal aktivistáinak heves vitáját tudja az ember lencsevégre kapni, éppen ezért ez a videó aranyat ér. Ehun ez még mindig augusztus 20-a, de mit tehetek, ha egyszer az egy ilyen termékeny nap volt (és még mindig van tartalékban ütős anyag aznapról).

Köztünk szólva különben Fábernek inkább dicséretnek kellene vennie, amikor le "taknyos egyetemistázza" őt a szadeszos vénember. Elvégre kellően értelmesnek nézi. :DD

Ha nem megy a fenti videó, akkor kattints ide vagy ide!

DVD minőség
Augusztus 20 - Gonda beindul!

Augusztus 20 - Fáber, a taknyos
(SZDSZ vita)
 

Méret: 144 Mb, Formátum: WMV

Letöltés!


Összes minőségi videó: http://sodika.extra.hu/

Szerencsére az a jó székely ember helyre teszi a tatát.

"Ide figyeljen, maga öregember!" :D

Na, ennyi volt a mese mára. Jó éjszakát gyerekek, majd holnap is kaptok Gondás videót. :)

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Hazug tetvek

Az áldást sodika küldte 2007. szeptember 13., csütörtök - 20:55-kor
Címkék: egeszsegugy szdsz video
66 komment

Rendbe tesszük az egészségügyet.

Több pénzt, valódi reformokat,

emberhez méltó körülményeket biztosítunk.


Na, vajon melyik párt választási reklámjából való ez az idézet?

 

A pofám leszakad, de tényleg...

Ja, és ez 6 éve volt!

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Hála vagy korrupció?

Az áldást sodika küldte 2007. augusztus 10., péntek - 14:02-kor
Címkék: agnes egeszsegugy halapenz horvatha szdsz vizidij
2 komment

Néhány éve hatalmas megrökönyödést okozott, amikor az SZDSZ megindította első támadását a magyar egészségügy ellen. A titkos fegyverüket úgy hívták, hogy hálapénz.hu, és az, hogy nem egy elszánt magánember különakciója volt a cucc, kiválóan bebizonyította az az elsöprő médiahadjárat, ami a becsületesen küzdő orvosaink nyakába zúdult.

Azóta már jogi szempontból mindenki előtt letisztázódott a helyzet. A hálapénz önmagában nem törvénytelen. Amennyiben az orvos szerepelteti az adóbevallásában, kristálytiszta jövedelem, azt pedig, hogy ki mit vall be, kizárólag őrá, és az adóhatóságra tartozik, elvégre elég hülyén venné ki magát, ha Mari néni Juhász főorvos zsebében akarna kotorászni.

Annak is van némi alapja persze, amikor a „Kádár-rendszer utolsó bástyájának lerombolásáról” papoló Kóka és bandája történelmileg a szocializmus viszonyai közé vezeti vissza a paraszolvencia intézményét. Vidéki parasztembereknél ősidők óta hagyomány volt kifejezni a hálát a gyógyítók felé, így eleinte ezt háztájival tették meg, később ennek helyét átvette a pénz. A későbbiek során valóban kialakult ennek egy protekcióvásárló funkciója is, de ez a Kádár-rendszer bűzlő mételyében valamennyire bele is illett a hétköznapokba, így nem jelentett különösebb problémát.

Manapság már egészen másként fest a leányzó fekvése, elvégre, amikor minden piaci alapokon nyugszik, akkor teljeséggel elfogadhatatlan, hogy valaki a bérén felül egyéb juttatásokhoz is kösse a feladata ellátását. Ma már élesen szét kell tehát választani a hálapénzt, és a korrupciót.

Hálapénzről csak és kizárólag akkor beszélünk, ha a kezelés legvégén történik meg az átadása. Akkor, amikor a beteg már összepakolt, és indulna haza. Arról szól, hogy a beteg kifejezi utólagos köszönetét az orvosi személyzet kedvességéért, és odaadásáért. Bármilyen, előre, az elfogadható ellátásért cserébe átvett pénz tehát már a bűncselekmény kategóriájába esik.

Persze itt is vannak kivételek, mert például ha egy kismama elvárja, hogy mindig ugyanaz az orvos kezelje, még a kötelező ügyeleti idején kívül is, akkor természetes, hogy ennek megfizettetik az árát, elvégre ez már az alapellátáson túlnyúló extraszolgáltatásnak számít.

Ha viszont egy orvos ügyeleti idejében is csak vesztegetési pénz fejében hajlandó becsületesen ellátni a feladatát, az nemes egyszerűséggel gazemberség, és éppen ezért az ilyen féreggel a leghatározottabban kell leszámolni. Az ilyen bűnözőt rejtett kamerás, vagy zsebben lapuló diktafonnal rögzített feltételen kell kíméletlenül leleplezni, és feljelenteni. A dolgukat becsületesen végző orvosoknak szintén az az érdekük, hogy megtisztuljon a szakma azoktól a nemkívánatos elemektől, akik az egész szakma presztízsét rombolják. (Most nyilván lesznek olyanok, akik a nyugati viszonyokhoz képest alacsony orvosi fizetésekre szeretnének hivatkozni, azonban amíg egy magyar kőműves is töredékét keresi egy angolnak, ez tökéletesen hamis érvelés.)

Az orvosellenes libsik undorító hazugságaival szemben tehát magával a hálapénzzel az égvilágon semmi gond nincs, elvégre senki sem tilthatja meg az embereknek, hogy a maguk módján kifejezzék a hálájukat az őket gyógyító szakemberek felé, ugyanakkor a korrupt gazemberek ámokfutása ellen nem a vizitdíjon, hanem a büntetőjog kemény ökölcsapásain keresztül vezet az út.

Ez az, ami mellett Mikola és Éger István is határozottan kiáll. Tiszta közélet, a paraszolvenciát mocskoló szélsőliberálisok kisöprése, és ezzel együtt tiszta kezű orvosok kellenek ide. Mert – akárhogy is próbálja Gyilkos Ágnes kompániája beállítani – ez a két szempont kiválóan megfér egymás mellett.

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Vizitdíj vagy adó?

Az áldást sodika küldte 2007. július 2., hétfő - 19:17-kor
Címkék: gyurcsany janos koka nepszavazas reform szdsz tandij vizitdij
16 komment

A kapafogú Kóka-móka már azt sem tudja, hogy mit hazudjon.Úgy néz ki, Bayer Zsolt mesterien megjósolta Gyurcsányék kommunikációs stratégiáját a népszavazással kapcsolatban. Egyszerűen annyit mondanak, hogy "akkor bevezetünk még öt adót, oszt kész".

Merthogy a tandíj, illetve a vizitdíj összegét úgymond "ki kell váltani".

Úgy tesznek, mintha a vizitdíj nem a beszedő automatákra, és a számlázással kapcsolatos adminisztrációs költségekre menne el. Úgy tesznek, mintha a tandíj nagy részéből nem látszat-ösztöndíjakat akarnának osztogatni a "hátrányos helyzetűeknek".

Úgy tesznek, mintha ezt a két sarcot nem népnevelő célzattal reklámozták volna be. Mintha nem azt mondták volna hónapokon keresztül, hogy a vizitdíj célja a "hálapénz felszámolása", a tandíjé pedig a "tanulásra ösztönzés".

Kóka doktor! Tessék már eldönteni! Most akkor idomítjuk azokat a békákat, vagy egyszerűen lecsapoljuk őket? Népnevelés folyik, vagy mégis csak pénzbehajtás? Egyszer ezt hazudjuk, másszor meg az ellenkezőjét?

Miniszter úr! Kérem! Legalább legyen valami konzekvens állandóság a hazugságokban! :-)

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Züllik a világ

Az áldást sodika küldte 2007. június 17., vasárnap - 20:57-kor
Címkék: gyorgy okkultizmus peter szdsz szilvasy
9 komment

Most teljesen padlót fogtam ettől a hirtől. A szadesz ki akarja rúgni a drága jó Szilvásy elvtársat.

Jaj, szegény lelkem, mi lesz igy az öcsike Kormányzati Tanácsadó Jósdájával?

Lám, igy múlik el a világ dicsősége!

By SoDI

Ui.: Milyen idióta laptop már ez, amiről irok, hogy nincs rajta hosszú i, viszont cserébe minden billentyűn ott virit egy-egy japán krix-krax.


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Megbékélés

Az áldást sodika küldte 2007. június 4., hétfő - 22:26-kor
Címkék: frei szdsz tamas tv zsido
10 komment

Frei Tamás korrektA kiváló maffia-kapcsolatokat ápoló Juszt László ellenségeként nem meglepő, hogy Frei Tamás még egy balliberális adó műsorában is kiegyensúlyozott tud lenni, azonban a mai adás végkövetkeztetésével, mely szerint Magyarországon elsősorban megbékélésre van szükség, hogy így megszűnjön a jelenleg körülöttünk zajló szellemi polgárháború, mégis kénytelen vagyok vitába szállni.

Ha valami hiányzik, akkor az azért hiányzik, mert valami megakadályozza, hogy legyen.

Mi akadályozza itthon a megbékélést (azon kívül, hogy nem mossuk fel a komcsikkal a padlót, mint ahogy - nagyon helyesen - a műsorban is elhangzott)?


Nézzünk két példát kizárólag az elmúlt hét eseményeiből:

 • A debreceni SZDSZ tiltakozik amiatt, hogy a helyi önkormányzat Trianon-megemlékezést tart.
 • A helyi SZDSZ felhergelte a zámolyi cigányokat, hogy tiltakozzanak a P Mobil jótékonysági koncertje ellen.

Ezek minden ellen acsarkodnak, ami mellé fel tudna sorakozni a magyarság. Mert nem érdekük, hogy a magyarok összefogjanak. Amíg a cionistapárt nincs felszámolva, addig itt nem tud leülni közös asztalhoz a Fidesz és az MSZP se.

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Be az oktatásba?

Az áldást sodika küldte 2007. május 28., hétfő - 19:21-kor
Címkék: egyetem elte gorka szdsz
22 komment

Szadesz újgen - kis buzikAmikor aktuális hír volt, hogy az SZDSZ ifjúsági tagozata be akarja fészkelni magát az egyetemek és főiskolák falai közé, azért nem reagáltam a hírre, mert vártam a különböző pártok reakcióit. (Bánk Attila és Szeremley Huba mellett megtanultam tavaly tavasszal, hogy egy megfontolt politikai stratéga így cselekszik, és bár ez a blog jelen állapotában még tökéletesen jelentéktelen, az mindenképpen előbbre viszi az embert, ha profi és tapasztalt emberek szokásait igyekszik magáévá tenni).

Mivel azonban a javaslat tökéletesen visszhang nélkül maradt (pontosabban csak az azóta gorka-mentesült Gorka párt reagált rá egyetértően), így azt hiszem, érdemes megírni az ötlettel kapcsolatos saját álláspontomat.

gorka már a zászló felett ülA kiindulópont ugyebár az volt, amikor a rendszerváltás idején mindenki felismerte, hogy a bolsevik ármány milyen ótvar módon mérgezte évtizedeken keresztül az egyetemek légkörét, éppen ezért, hogy az intézmények nyugodt módon térhessenek vissza eredeti funkcióikhoz, a kutatáshoz, és az oktatáshoz, úgy ahogy van kitiltották onnan a politikát. Az szadesz Új Generáció szerint ez az egyik oka annak, hogy a fiatalság "vészes mértékben radikalizálódik" (értsd: rátalál a hazáját szerető magyarok egyetlen igaz útjára), és szerintük éppen ezt ellensúlyozandó szükséges, hogy a pártok az egyetemeken is megalakíthassák a helyi alapszervezeteiket. Gorka hajdani gittegylete pedig úgy gondolja, hogy ez kiváló esély a hozzájuk hasonló kispártoknak arra, hogy az esélyegyenlőség és a konstruktív párbeszéd jegyében megmutathassák magukat.

Szadesz - drog és homoszexualitásNos, ami engem illet, a leghatározottabban elutasítom ezt a javaslatot. A magam részéről üdítő változatosságnak tartom, hogy még a legdurvább választási kampány idején is, még amikor előző nap szétgyulladt az MTV székház, akkor is volt egy nyugodt sziget, amit nem fertőzött meg a megosztottság légköre. Nem tudom, ki hogy van vele, de én nagyon nem szeretném tudni, hogy milyen pártálláson vannak egyes csoporttársaim. Mert az ott nem arról szól. Hiszek benne, hogy ha helyszínek szerint különválasztjuk az emberek felvállalt szerepeit, az a legjobb biztosítéka annak, hogy a különböző intézmények megfelelő hatékonysággal tudják ellátni saját funkcióikat.

Félreértés ne essék, ha születne ilyen törvény, akkor én pörögnék fel a legjobban, és sokkal de sokkal több időt töltenék a suli falai között, mint most ;), de ez nem az önmegvalósítás eszköze, hanem a koszos liberálisok szükségszerű ellensúlyozása lenne.

Az alábbi felvétel több mint két éve készült. Nem kezdeményeztem fegyelmi eljárást az ismeretlen kifüggesztő ellen, amiért illegális politikai tevékenységet folytat, de máig sajnálom ezt a súlyos mulasztásomat.

Senki ne akarjon pártoskodást az iskolába. Mindennek legyen meg a maga helye.

Cipőt a cipőboltból!

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!
Régebbiek | Végére »