Avagy a Kossuth tér visszafoglalása III.

 

Nos, mint minden bizonnyal tudjátok, vasárnap tüntetést jelentettem be a Kossuth tér lezárt részére, melyet Gergényi hétfőn visszautasított.

Az eddigi párbeszédünk röviden így foglalható össze:

Én - Mennék uzsonnázni a Kossuth-szoborhoz.
Gergényi - Nem mehetsz, ott a kordon.
Én - Bazmeg, akkor rakd odébb!

Feladóvény, mellyel elküldtem a levelemet GergényinekEz utóbbiról szól a ma este postára adott fellebbezésem, melyet Gergényinek címeztem. Természetesen ezt is lehetőségem lett volna személyesen benyújtani, de olyat már csináltam, az már uncsi. (A feladóvevény itt baloldalt található, nagyításhoz kattints a képre.)

Mielőtt valaki azzal jönne, hogy Gergényi eredeti levele szerint csak az ORFK-hoz fordulhatok, közlöm, hogy ez nem igaz. A Főkapitány Úr a 2004. évi CXL. törvény 98. § (3) pontjára hivatkozva mondja ezt, ez azonban nem zárja ki azt, hogy közvetlenül ahhoz forduljak, aki a végzést meghozta, mivel csak magát a fellebbezés lehetőségét mondja ki.

Itt látható eredeti formában a fellebbezésem:
(kattints a megfelelő képre)

Fellebbezésem Gergényi végzésére - Első oldalFellebbezésem Gergényi végzésére - Második oldalFellebbezésem Gergényi végzésére - Harmadik oldal

Itt pedig a szöveges leírata:

Gergényi Péter, Budapest Rendőrfőkapitánya részére

Budapesti Rendőrfőkapitányság, 1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Tisztelt Főkapitány Úr!

Alulírott <a nevem> a 122-21/<...>/2007 iktatószám alatti ügyemben az alábbi

fellebbezést

terjesztem elő:

A 2007. február 4-én megtett bejelentésem kapcsán Ön 122-21/<...>/2007 iktatószám alatti, 2007. február 5-én kelt végzésében a Budapesti Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: BRFK) nevében megállapította a BRFK hatáskörének a hiányát.

A végzésben konkrétan nem nevesítve hivatkozik a november 22-én kelt, "személy- és létesítménybiztosítási intézkedés meghosszabbítása" címet viselő határozatára, melyben az október 23-án kelt "személy- és létesítménybiztonsági intézkedés" címet viselő határozatának a meghosszabbításáról dönt, valamint meghatározza Budapest, V. kerület Kossuth Lajos téren felállított kordon pontos helyét.

Ez alapján, az Ön álláspontja szerint a Kossuth szobrot elzáró kordonra az 1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Rtv.) 1. § g) pontja, valamint az Rtv. 46. §-a alapján van szükség, ugyanis a rendőrségnek kötelessége az Országgyűlés zavartalan működését akár azon az áron is biztosítani, hogy bizonyos területre korlátozza a szabad bejárást.

Ön az 1989. évi III törvény (továbbiakban: Gytv.) 15. § a) pontjára hivatkozva azért nem tekinti a BRFK hatáskörébe tartozónak a Kossuth szobor lábához szervezett demonstrációmmal kapcsolatos döntést, mert az a fentiek alapján nem felel meg a közterület fogalmának.

A Gytv 6. §-a szerint a közterületen tartandó rendezvény szervezését a rendezvény helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak, Budapesten a Budapesti Rendőrfőkapitányságnak (a továbbiakban: rendőrség) legalább három nappal a rendezvény megtartásának tervezett időpontját megelőzően kell bejelenteni.

A fenti megfogalmazás alapján egyértelmű, hogy a közterületre tervezett rendezvénynek nem a bejelentés, hanem a megtartás időpontjában kell a közterület jelleget viselnie. Tekintve, hogy a közterület jelleget korlátozó kordonnal kapcsolatos döntések Főkapitány Úr hatáskörébe tartoznak, így egyértelműen nem állja meg a helyét az az állítás, miszerint a bejelentésem nem a BRFK hatáskörébe tartozna.

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 62. § (1) pontja alapján a Magyar Köztársaság elismeri a békés gyülekezés jogát és biztosítja annak szabad gyakorlását. A Gytv. 1. §-a alapján a gyülekezési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és biztosítja annak zavartalan gyakorlását.

Szeretném felhívni a Tisztelt Főkapitány Úr figyelmét arra, hogy a Kossuth-szobornak az Országháztól mért távolsága több mint 60 méter, és még az országház előtti lebetonozott bejárótól mért távolsága is több mint 25 méter. Megállapítható tehát, hogy ezek a távolságok bőven elegendőek egy, az Országház védelmében szükséges biztonsági zóna kialakításához.

Nincs tehát semmilyen valós indoka annak, hogy a Országház létesítménybiztonságára, vagy személybiztonságra hivatkozva a Kossuth-szoborra vonatkoztatva a Tisztelt Főkapitány úr korlátozzon engem alapvető alkotmányos szabadságjogaim gyakorlásában.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Főkapitány Urat, hogy a Budapest V. kerület Kossuth téren felállított kordon elhelyezkedését megfelelő intézkedéssel annak megfelelően méltóztasson módosítani, hogy az a továbbiakban a Kossuth-szobor előtti betonsáv mentén biztosítsa az Országház védelmét, a betonsávot pedig ezzel együtt úgy nyissa meg a gyalogosforgalom előtt, hogy az a betonsáv szélességéhez igazodva, egyfajta kordonokkal határolt hídként, keleti irányban legyen nyitott a 2-es villamos előtti járda felé.

A szükséges átalakítást a követező ábrán szemléltetem:

KATTINTS A NAGYÍTÁSHOZ! - A szemléltető ábrám a Gergényihez címzett fellebbezésemben.

A személy- és létesítménybiztosítási intézkedés ilyen módon történő módosítása összhangban van az intézkedésben leírt tényállással, ugyanakkor lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a demonstrációm idejére a Kossuth-szobor előtti közterület védettségét korlátozottan megszűntessék.

Tekintettel arra, hogy a fellebbezésem időpontja miatt az demonstrációm az eredeti terv alapján nem tartható meg, a következő módosításokat eszközlöm a 2007. február 4-én kelt eredeti beadványomban:

A rendezvény dátuma 2007. február 8-áról, csütörtökről 2007. február 18-ára, vasárnapra módosul. A rendezvény időpontja úgy módosul, hogy a rendezvény 12:00 órától 13:00 óráig tart. A rendezvény többi részletét az eredeti bejelentésben leírt módon, változatlan tartalommal fenntartom, a rendezvény biztosítását továbbra is egy személyben biztosítom.

A demonstrációm időpontja (munkaszüneti nap) és létszámának korlátozott jellege (1 fő) miatt a védett létesítmény és/vagy személyek biztonságát a módosítás előtti feltételekkel változatlanul biztosítani tudják.

A fentiek mentén kérem a Tisztelt Főkapitány Urat, hogy szüntesse meg az alkotmányos jogaim gyakorlásában engem törvénytelen módon, és indokolatlanul korlátozó állapotot, és legyen szíves a rendezvényem megtartását jelen fellebbezésemben részletezett módosítással együtt tudomásul venni és a BRFK döntését megváltoztatni szíveskedjék.

Budapest, 2007. február 7.

Tisztelettel:

<a nevem>

Szóval ez az újdonság, amiről beszéltem. Ilyen még senki nem mondott neki ugyanis, hogy "oké, legyen kordon, de ne pont ott". Szerintem eléggé beszűkítettem a lehetőségét annak, ahogyan visszadobhatják a kérdelemet! :-)

Különben, ha valaki kételkedne abban, hogy az általam kért változtatás tényleg nem jelent biztonsági kockázatot, az vessen egy pillantást az alábbi képre:

A Kossuth-szobor és a kordon távolsága

Két lépéssel akarok beljebb menni. Kettővel. Arra, hogy ez elé akadályt görgessenek, nem lehet semmilyen valós indokuk.

A másik, hogy jó magyar szokás, hogy a hivatalok egymáshoz tologatják az embert. Na nem, én ilyet nem játszok. :) Itt álltam sorba, itt bírálják el!

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!