avagy "harcba szólítalak titeket" :-)

Figyelem! Kérek mindenkit, hogy a cím, illetve az alcím alapján ne mondjon véleményt. Azt ugyanis, aki nem kívánja venni a fáradtságot a teljes terjedelmű bejegyzés megértéséhez, könnyen félrevezethetik ezek a csupán figyelemfelkeltést szolgáló félmondatok. A Projektnek nincs köze bűncselekményekhez, senkit se kíván arra felszólítani. A másik, amire kezdés előtt ki kell térnünk, miután sokan lehetnek, akik nem ismerik kellő mélységében a bejegyzéssorozat korábbi részeit, az az előzmények tartalmának vázlatos összefoglalása:

I. rész - Mivel a hatalom egyre több szegmensben mutatja a diktaturizálódás jeleit, szükséges az önszerveződés. Ezt leginkább egy olyan elektronikus felületen keresztül lehet megvalósítani, ahol mindenben a többségi akarat érvényesül, úgy, hogy egyes szinteken ennek részletei az eredményes konspiráció érdekében fedve vannak még a résztvevők előtt is. A szervezettség azért is fontos, mert bár ennek esetleges szükségessége nem feltétlenül cél, de azért megállapítható, hogy az egyszerre mozdulás esetén az amnesztiára érettség történelmi példa.

II. rész - Elvként rögzíthető, hogy mivel a kormányzat ellehetetlenítése effektív gazdasági károkozáson keresztül a legegyszerűbb, ehhez csak megfelelően kell kiválasztani a különböző útlezárások helyeit.

III. rész - Mivel itt élünk, és így nem cél az ország romba döntése, ezért deklarálható, hogy a tiltakozásnak nem szerencsés túlnyúnia az egykori taxitsblokád méretein.

IV. rész - Mivel a legfőbb hiba a szervezettség hiánya, ezért nem feltétlenül kell több résztvevő, csupán a jelenlegieket kell összehangolni a lokális vezetők koordinálásával. Az így összegzett, az ellenállásban szerzett tapasztalatuk arra is kiváló, hogy a megmozdulás hatásos legyen, mégis közel teljes átfedést mutasson a hatályos jogi környezettel.

V. rész - A rendszerből a provokátorok tudatos kiszűrése túl sok energiát emésztene fel, ezért ehelyett az összefogást demokratikus alapokra kell helyezni, hogy a nép bölcs értékítélete egyfajta automatizmussal taszítsa a káros elemeket teljes érdektelenségbe.

Továbbá nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy minduntalan visszatérő megállapítás az előzményekben is, hogy a támadó erőszak minden körülmények között kerülendő, hiszen a békés eszközöknek is elképesztően széles tárháza áll a rendelkezésünkre.

Szeretett miniszterelnökünk kétség kívül megadta a nemzeti ellenállás követendő alaphangját, amikor a Művészetek Palotájában az 1848-as események kreatív újraértelmezésére vállalkozott. A márciusi ifjak forradalma, és a beszédével párhuzamosan az utcán gyújtogató elégedetlenek módszere közötti legélesebb különbséget abban jelölte meg, hogy a mostani helyzettel ellentétben 159 évvel ezelőtt az már megfelelően elő volt készítve. Indult a hajó Pozsonyból a törvényekkel, ugye. Mivel tehát a megfelelő mélységű előkészületek még maga Gyurcsány Ferenc szerint is legitimációt adnak a radikális átalakítások érdekében történő megmozdulásokhoz, elmondhatjuk, hogy ismét az ellenségeink ajánlották fel a leghatásosabb fegyvert saját maguk ellen. Ráadásul innentől az e logikára felépített érvelés nem számíthat közéleti szempontból szalonképtelennek, elvégre személyesen az ország első emberétől származik.

Ezúttal nincs okunk tehát vitába szállni Gyurcsány úrral. Ha a kiterjedt előkészületek szerinte is megfelelő alapot teremtenek a kormánya megdöntéséhez, akkor nincs más dolgunk, mint követni bölcs tanácsait, és szüntelenül az október 23-ig hátra lévő hét hónap optimális időbeosztásán törni a fejünket. Sokan vannak közülünk, akik most csalódottak, és elfásultak az őszi-tavaszi tiltakozások hatástalansága láttán, én azonban a legkevésbé sem vagyok ezzel kapcsolatban elkeseredve, ellenkezőleg, az előttünk álló hatalmas feladat gondolata csak mély, belső inspirációt jelent a számomra. Éppen ez volt, ami miatt március első felében már csak komolytalan poénkodással fogadtam az újabb fejleményeket, hiszen tisztán éreztem, hogy a széthúzás mérge, és az elkeserítő szervezetlenség okán március 15-e túl korai az eredményes megmozduláshoz. Az eddigi hónapok tapasztalatai ugyanakkor közel sem jelentik azt, hogy bármi is elbukott volna, ellenkezőleg, a nép igazságérzete elvetette a szívekben a valóban ütőképes ellenálláshoz szükséges elszántság csíráit. Minden emberi tett motivációból építkezik, ilyen módon pedig az öszödi beszéd óta eltelt idő remek érzelmi megalapozás volt ahhoz, hogy a tenni akaró rétegeket a reális alapokon nyugvó terv reménysugarának megcsillantásával közös cselekvésre késztethessük.

Mint minden tervezést, ezt is a célok kijelölésével kell kezdenünk. Ehhez különösen fontos tiszta vizet önteni a pohárba, mert a balliberális oldal aljas propaganda-hadjáratának köszönhetően rengeteg félreértés él az általunk követett célkitűzésekkel kapcsolatban nem csak a közemberek, hanem még a hatósági személyek részéről is, melyet kiválóan bizonyít, hogy Budaházy Gyuri ellen egy olyan ártatlan cikk miatt indítottak államrend erőszakos megváltoztatása vádjával eljárást, mely valójában nem csak hogy nem uszított, hanem éppen hogy finom és visszafogott volt ahhoz képest, mely a józan helyzetértékelést követően kirajzolódó megoldási lehetőségek szűkösségének felismerése tükrében indokolt lett volna a részéről. Éppen ezért a Projekt érdemi folytatása helyett a mai részt a fogalommagyarázatoknak szentelem, mely így elejét veheti a későbbi esetleges félreértéseknek, ráadásul a rendőrséget is megkíméli attól, hogy röhejessé tegyék magukat hasonló eljárásokkal, melyek általában olyan félreértésekből indulnak ki, melyek megléte kiváló bizonyítékai annak, hogy erős túlsúlyban vannak köreikben az olyan munkatársak, akik valójában alkalmatlanok lennének az olyan felelős értelmiségi posztok betöltésére, melyet a sors furcsa fintora folytán mégis elfoglalnak.

Következzen tehát ez a Forradalmi Értelmező Szótár.

Gazdasági károkozás:
A közúti útlezárások legfontosabb célja. Amennyiben az ember komolyan gondolja a hatásos ellenállást, és túl kíván lépni a figyelemfelkeltésen, érdemes az ilyet logisztikai központok és forgalmas bekötőutak közelébe telepíteni, ahol konkrétan forintosíthatóvá válhat minden egyes óra, amíg a demonstráció tart. Megfelelő elhelyezkedéssel tehát képesek lehetünk rövid idő alatt több milliárd forintnyi kárt okozni úgy, hogy ezért se büntető- se pedig peres eljárásban ne kelljen számítani retorzióra. Kártérítés ugyanis kizárólag jogellenes magatartás esetén követelhető, így szabályos, és bejelentett rendezvény esetén nem támaszthat anyagi igényt velünk szemben egyetlen érintett gazdasági szereplő se – akármennyire nehéz helyzetbe is hozza őt anyagilag a tevékenységünk.

Állam elleni szervezkedés:
A jelenlegi alkotmányos rendnek hazudott jogkörnyezet radikális megváltoztatására irányuló önszerveződés. Tisztában kell lennünk vele, hogy ez közel sem azonos az „alkotmányos rend elleni szervezkedés”, vagy az „alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása” néven nevesített államellenes bűncselekményekkel, ezeknek ugyanis fontos tényállási eleme, hogy erőszakos legyen, azzal fenyegessen, vagy akár az erőszakra, akár a fenyegetésre felkészüljön. Mi azonban nem jelölünk ki ilyesmit az eszköztárunkba, ehelyett Orbán Viktor azon bölcs megállapításával egybehangzó álláspontra helyezkedünk, miszerint „a demokrácia keretei közé annak is be kell férnie, hogy valaki ellene érvel”. És bár ízig-vérig demokraták vagyunk, azonban tekintve, hogy a Fidesz a népelnyomókkal egyetértésben a mostani, Rákosi-féle alkotmány átszabására épülő rendszerrel azonosítja a demokráciát, és így a valódi demokratizálódásért folyó törekvéseink a szemükben antidemokratikus érvelésnek számítanak, a saját nemzeti céljainkat nyugodtan értelmezhetjük a fenti mondatnak a tükrében. Azaz, még ha helyenként antidemokratikusnak is tűnik az érvelésünk, ezt, amíg békés, még a harcunkban felforgató mozzanatokat látó elemeknek is illik elfogadniuk az egyedi véleménynyilvánítás keretein belül.

Harc:
A harc annyival erősebb a véleményközlő tiltakozásnál, és a választási fogalomrendszerben használatos, érdekcsoportok közötti küzdelemnél, hogy minden részletében a közvetlen, és azonnal realizálódó gyakorlati hatásra helyezi a hangsúlyt. Mivel a jelenlegi jogi szabályozás passzusai szerint széles, a fenti feltételnek megfelelő tevékenységkészletből válogathatunk, így a harc fogalma nem jelent fizikai erőszakot, vagy törvénysértő magatartást, ehelyett a szabályozás szó szerinti értelmezésével - vagyis annak mezsgyéjén haladva, de a határát át nem lépve - megvalósított ellenállást jelent.

Miután tehát a pontos magyarázattal remélhetőleg elejét vettem annak, hogy tévesen törvénysértésre, vagy erőszakos fellépésre asszociáló nyomozókban felébredjen az igény arra, hogy egy személyes kihallgatás folyamán tegyék fel számomra azt a kérdést, hogy ezt és azt pontosan hogyan értem, a fenti a fogalmak alapján már nyugodtan lefektethetjük, hogy feladatunk a harcos, állam elleni szervezkedés, melyhez elsősorban a gazdasági károkozáson keresztül vezet az út.

A kivitelezés a korábbi részekben lefektetett elveken is túlnyúló részletességű, sőt, azokon sok ponton túlmutató megoldásokra rámutató leírásait a következő folytatásban vesszük sorra.
Ha valami pedig továbbra sem világos, ne beidézni tessenek, hanem itt, a kommentek között kérdezni, mert az szerintem időtakarékosabb megoldás mindenki számára. :-)

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!