A magyarság erejét hosszú évszázadokon át alapjaiban határozta meg a spirituális készsége arra, hogy a túlvilági erőkkel összhangban alakíthassa ki mindennapi életét. A mély, kozmikus igazságok felismerése, és a felsőbbrendű mentorok igazgató közreműködése volt az, amely a magyar elmét kiemelte a környezetéből. Ennek volt köszönhető a sumér kultúra korát jócskán meghaladó eredménye, a magyar táltosok gyógyító hatalma, majd későbbiekben a kárpát-medencei történelmi sikerek sora.

Táltosok vagyunk.Ez a kivételes adottság, amely túlreprezentálttá tette a magyarok körében a más létsíkokra nyitott elmével élőket, volt tehát az, melyben az ellenségeink a legnagyobb problémát látták. Meg is mozgattak minden követ, hogy változtathassanak ezen. Az első ellencsapás az ipari forradalommal jött, amikor hirtelen rengeteg ember hétköznapjai kapcsolódtak össze a főleg izraelita tulajdonú manufaktúrák ontotta használati tárgyakkal. Ezek kialakítása már a kezdetektől fogva tudatosan olyan volt, hogy anyaguk és formájuk által hatékonyan blokkolják a szellemi hullámokat, sőt, nem ritkán olyan okkult szertartásokból ismert kegytárgyak sajátosságait viselték magukon, melynek eredményeképpen sokszor a megszólított szellemi lények homlokegyenest ellenkezői rezonáltak azon emberek kéréseire, akiknek az otthonában megtalálhatóak voltak ezek az eredetileg háztartási eszközökként értékesített termékek. A magyarság így tragikusan rövid idő alatt  az anyagi lét gúzsba kötő korlátai közé kényszerült, nem kell tehát csodálkoznunk azon, hogy az elburjánzó folyamat végül Trianonban csúcsosodott ki.

A következő támadás - szintén judaista indíttatásra - a bolsevizmus volt, mely a maradék, metafizikai autoszuggesszión alapuló köteléket is igyekezett megszakítani a magyarság és a természetfölötti lények között. Ezt a materializmus propagálásával igyekeztek elérni. A magyarok ösztönös ellenállása azonban még így is túl erősnek bizonyult, melynek letöréséhez ismét csak újabb eszközökre volt szükség. Az idő sürgetett, mert a palesztin helyzet élesedésével minél hamarabb végső stádiumba akarták juttatni a szálláscsinálást.

Blokkolja a kapcsolatunkat a szellemi lényekkel.A legújabb csapást az élelmiszeripar nevű torzszülött jelentette. A karvalyok rájöttek ugyanis, miként lehet milliós tömegeket rávenni gyakorlatilag tetszőleges kémiai anyagok tömeges fogyasztására anélkül, hogy közben a mérgezett áldozatok bármit is gyanítani kezdenének a mögöttes ártó szándékból. Nem csoda hát, hogy a konzervipar elterjedésével Izraelben látszott csoportosulni az élelmiszermérnöki fejlesztések nagy része. Az 1970-es években az amerikai adófizetőktől segély címén elrabolt milliárdok jelentős hányada került felhasználásra az itt végzett kutatások során. A cél olyan anyagok elkészítése volt, melyek nagy hatékonysággal blokkolják az emberi agy spirituális kontaktusteremtő képességét. Mindezt persze az élelmiszerbiztonság látszata mögé rejtve.

Ezekről a vegyületekről tudni kell, hogy elsődleges kémiai hatásuk valóban megegyezik az akadémiai szakirodalomban leírtakkal. Éppen azért emésztett fel elképesztő összegeket a megtalálásuk, mert titokban alapvető követelmény volt velük szemben, hogy emellett a fentiekben részletezett antimagyar hatásuk szintén jelen legyen. És bár igen költséges volt a mérgek világszerte történő elterjesztése kizárólag a magyarság elleni harc jegyében, de mivel stratégiai szempontból fontos volt megőrizni az álcát, és mert több ezer éve átható gyűlöletük fűtötte őket ellenünk, így még ezt sem érezték túl nagy áldozatnak.

Az antikrisztust az élelmiszeripar támogatja.Minden korábbinál fontosabbá váltak tehát a kóser ételek szállítói, hiszen napjainkban egyedüliként ezek mentesek a pszichogátló adalékoktól. Míg ők ennek segítségével továbbra is ártó szándékú túlvilági lények közvetlen irányítása alatt tevékenykednek, addig minket aljas módon elszigetelnek a felsőbb létsíkoktól.

A végső cél természetesen az apokaliptikus antikrisztus segítése, hogy ezzel megakadályozhassák Jézus második eljövetelét a Kárpát-medencében. Van még szemernyi esélyünk, de kizárólag akkor, ha mi is kialakítjuk a magunk kémiailag tiszta élelmezési láncát. Ehhez viszont fontos, hogy ne hagyjuk megtéveszteni magunkat bionak hazudott ételek láttán, hiszen például Norbi termékskálája sem más, mint a zsidó útmutatás alapján, az agyhullámok elfojtása céljából összekevert mérgekkel szennyezett termékek változatlan formában történő újracsomagolása.

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!