Időnként megdöbbentő látni, hogy egyeseken milyen erővel hatalmasodik el az a magyargyűlöletből fakadó pszichikai ferdülés, ami miatt mindenhol politikai szélsőségeket; nácikat és antiszemitákat látnak.

Az ember egy idő után belefárad az ilyen begyöpösödött agyú idiótákkal folytatott vitába, és idegességében maga is szokásává teszi a végtelenül leegyszerűsített, fröcsögő stílusukat. Bevallom, ez a hiba néha még rám is jellemző. Ugyanakkor néha érdemes ennek ellenére is mély levegőt venni, és egy szellemi fogyatékos kisgyereknek kijáró didaktikus türelemmel fordulni a nácizókhoz.

Őszintén remélem, hogy ha egyszer és mindenkorra a helyére tesszük a fogalmakat, akkor az hozzásegítheti ezeket a megtévesztett embertársainkat ahhoz, hogy a jövőben nagyságrendekkel kevesebb alkalommal csináljanak hülyét magukból, nagyfokú tájékozatlanságuk miatt.

Vegyük tehát sorra, hogy mit is takarnak azok a szavak, melyekkel ők anélkül dobálóznak, hogy akár csak nyomokban is tisztában lennének a mélyebb jelentésükkel. (Most kizárólag azon fogalmakat veszem sorra, melyekkel szemben a Szetey-montázs ügyében írt sajtóközleményemben megfogalmaztam az egyértelmű elhatárolódásomat.)

  • Antiszemitizmus

Zsidógyűlölet (a szó legszorosabb értelmében szemita gyűlölet, ami minden sémita ellen - tehát a zsidóság mellett az arabok ellen úgyszintén - irányul, de ebben a megvilágításban senki nem használja).

A hétköznapi beszédben antiszemita alatt azt értjük, aki faji alapon gyűlöli a zsidóságot. A genetikai alapon történő megkülönböztetést a legtöbb értelmes ember ízléstelennek tartja, ezért - egy-két ártalmatlan viccelődést leszámítva - én bizony még akkor is elhatárolódom tőle, ha ez zsidókkal szemben történik. 

Nem szabad ugyanakkor az antiszemitákat összetévesztenünk az anticionistákkal, akiknek pusztán politikai alapú fenntartásaik vannak Izrael állam judeonáci fasizmusával szemben, valamint az antijudaistákkal, akik elsősorban vallási alapon, a Talmud bizonyos részei alapján részesítik erős kritikában az Izraelita vallást.

Én személyesen anticionistának vallom magam, az antijudaisták munkásságát pedig mérsékelt érdeklődéssel figyelem. Megértem, hogy főként azért vizsgálják a talmudizmust, mert nem kevés átfedést mutat a cionizmus bestiális elveivel, azonban mélyebben ennek ellenére sem kívánok belemerülni a témába, mert túl nagy szelet, és túl sok időmet venné el. (Akit érdekel az ilyesmi, az olvasgassa helyettem SF blogját, vagy Blogin témába vágó írásait a Bombagyáron.)

  • Homofóbia

A devianciákon belül a homoszexuális emberek kiemelt utálatát jelenti. Vagyis azt, ha valakivel szemben pusztán betegsége miatt érez az ember - a külvilág számára is kimutatott - gyűlöletet. Nos, egy demokráciában minden ilyen, és hasonló alapon álló megkülönböztetés sérti az alapvető emberi jogokat, így - hacsak nem ütközik ez más fontosabb elvvel, például a kiskorúakra vonatkozó védelem érdekével, mint a pedofilok esetében - úgy helyes, ha a szexuális ferdülésekben érintett rétegeknek a magánéleti tevékenységét nem szankcionáljuk sem a büntetőjog alkalmazása, sem pedig a hétköznapi társadalmi együttélés során. Aki erre nem hajlik, az homofób, és az ilyentől én természetesen elhatárolódom.

Ugyanakkor az önhibájukon kívül, illetve szélsőliberális behatásra elfajult egyének türelmes tolerálása nem jelenti annak a tűrési kötelezettségét, hogy egyes, a Cion Bölcsei útmutatásai alapján társadalomkorcsosító elemek aljas módon megszentségtelenítsék a házasság intézményét, mint ahogy azt sem fogjuk eltűrni, hogy egy ezer éve keresztény országban utcai felvonulásokkal propagálják az erkölcstelenséget, terjesszék a szellemi fertőt. A magánélet sérthetetlen, de az évszázados, konzervatív értékek nyilvánosság előtti elsőrendű védelme ugyanennyire érinthetetlen kell, hogy maradjon, éppen ezért a nemzeti oldal a jövőben is vissza fog verni minden ezek ellen irányuló támadást.

  • Rasszizmus

Rasszistának azt nevezzük, aki pusztán a bőrszíne alapján eleve elítélően nyilatkozik minden színes, például cigány vagy afrikai származású emberről. Az ilyen érvelés természetesen teljességgel elfogadhatatlan, ezért is fogalmazom meg minden egyes alkalommal, amikor csak tehetem, a távolságtartásomat a hasonló megnyilvánulásokkal kapcsolatban.

Ugyanakkor soha és semmilyen körülmények között nem tekinthetjük rasszizmusnak azt, amikor valaki statisztikai adatokból, vagy egyéb, tudományosan igazolt tényekből dolgozva von le bizonyos általánosabb következtetéseket. A statisztikák, és a körültekintően elkészített felmérések eredményei ugyanis soha, semmilyen körülmények között nem juthatnak arra a sorsra, hogy elássuk őket a föld alá. A tényeknek napvilágra kell kerülniük, attól teljesen függetlenül, hogy esetlegesen milyen társadalmi csoportok érdekeit sértik; legyen az a csoport akár a miénk.

Ilyen megvilágításban tehát nem tekinthető rasszistának az, aki a HIV vírus magas arányú elterjedtségére mutat rá az afrikai bevándorlók esetében, esetleg bizonyos bűncselekmények kapcsán beszél a cigányság számszerűen is kimutatható felülreprezentáltságáról.

A tények ugyanis akkor is tények maradnak, ha esetleg a tálalásuk módja nem minden esetben történik a maradéktalan politikai korrektség, és konszolidált szalonképesség jegyében.

  • Neonáci  szervezetek

Miután a nemzetiszocializmus egy 70 évvel ezelőtti viszonyok között kidolgozott társadalomszervezési eszme, a téziseinek mélyebb elemzése nélkül is megállapítható, hogy azon politikai ideológiák közé tartozik, melyek érdemi, és mélyre ható modernizálás nélkül a mai viszonyok között alkalmazhatatlanok, és a meglévő széles előítéletek miatt tökéletesen propagálhatatlanok.

Én kizárólag olyan irányzatok mellett vagyok hajlandó kiállni, melyek mellé belátható időn belül szélesebb rétegek is megnyerhetőek, ez pedig az erős cionista ellenpropaganda hatására a nácizmus esetében tökéletesen esélytelen. Mindezt sajnos csak tovább erősítik azok a marginális csoportok, akik a nemzetiszocialista eszmerendszerből önkényesen kizárólag azokat az elemeket emelik ki, és teszik sajátjukká, melyek ilyen együgyű válogatásban némely szélsőséges esetben akár még erőszak felé is hajlanak, a használt szimbólumaik és jelszavaik társadalmi megítélését a cionista holokauszt-ipar által felépített rémképek tükrében a nyilvánosság számára még inkább elfogadhatatlanná téve.

A fentiek alapján a neonáci, és az újfasiszta aktív politikai szerveződések kizárólag káros irányba képesek elmozdítani a radikálisan konzervatív érdekképviseletek szélesebb jövőbeli perspektíváit, ezért én kizárólag az elítélés hangján tudok szólni velük kapcsolatban.

Nem szabad ugyanakkor az ő tevékenységüket sem összemosni az olyan hagyományőrző, kulturális egyesületek működésével, mint amilyen - az egyébként nem náci, hanem Hungarista - Vér és Becsület utódszervezeteként létrejött Pax Hungarica, ahol a belső szervezeti élet kizárólag történelmi dokumentumok és események elmélyült vizsgálódásából, és egyéb kulturált szórakozásból áll.

A múlt elmélyült vizsgálata ugyanis soha nem ítélendő el, történjen bármilyen célból is. Éppen ezért ajánlom mindenkinek ismét SF blogját, amely - az aktuálpolitikai tárgykörök mellett - a fent említett hagyományőrzésnek, és történelmi vizsgálódásnak egy egészen széles, és folyamatosan bűvülő tárházát kínálja a hasonló témakörök iránt érdeklődő olvasók számára.

Összefoglalva:

  • Az antiszemitizmust nem szabad összetéveszteni az anticionizmussal, és az antijudaizmussal.
  • A homofóbiát nem szabad összetéveszteni a keresztényi alapokon nyugvó családvédelemmel, és a társadalmi erkölcsök következetes ápolásával.
  • A rasszizmust nem szabad összetéveszteni azzal, amikor valaki statisztikai adatokat vizsgál egy bizonyos társadalmi probléma szempontjából, mert a tudományos felméréseken alapuló elemzés legtöbbször konstruktív, és így valós megoldások felé vezet.
  • A neonáci politikai szervezetek működését nem szabad összekeverni azoknak a kulturális, és hagyományőrző egyesületeknek a tevékenységével, akik deklarált társadalmi célrendszer nélkül szórakoznak, és művelődnek egymás körében.

Remélem, minden világos, és a sok idióta mostantól kicsit kevesebb alkalommal igyekszik majd összemosni az egymáshoz nem tartozó fogalmakat.

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!