Miután néhány idegenszívű, magyarellenes végbéllény pénteken feljelentést tett a Magyar Gárda tagjai ellen, merthogy szerintük március 12-én mindenféle bűncselekményeket követtek el a bíróságon, én ma délután elsétáltam ugyanarra a rendőrkapitányságra, és beadtam egy papírt, meg egy DVD-t, mondván, nehogy elhiggyék már mindenféle útszéli mocskoknak a hazudozásait.

Magyar Gárda rendőrségi beadvány By SoDI - Első oldal - Kattints a nagyításhoz!Magyar Gárda rendőrségi beadvány By SoDI - Második oldal - Kattints a nagyításhoz!

Magyar Gárda rendőrségi beadvány By SoDI - PDF verzió - Kattints a megnyitáshoz! 

A beadvány szöveges leirata:

Budapest, V. kerületi Rendőrkapitányság
1055 Budapest, V. kerület, Szalay utca 11-13.

Tisztelt Hatóság!

Alulírott Kiss Endre Farkas (szül: 198.. … .., an: …, szigsz: …, 111. Budapest, … … 3 alatti lakos) magánemberként az alábbi

írásbeli tanúvallomással

fordulok Önökhöz:

2008. március 28-án jutott tudomásomra, hogy a Magyar Gárda Egyesület ellen folyó, társadalmi szervezet feloszlatása iránt indított per március 12-én megtartott tárgyalása előtt történtekkel kapcsolatban három társadalmi szervezet büntetőfeljelentést tett Önöknél.

A feljelentők álláspontját mindössze a vonatkozó MTI hírből ismerem, melyet jelen beadványomhoz mellékelten csatolok (1-es számú melléklet). Ebben az áll, hogy a feljelentést kényszerítés bűntette miatt tették meg.

Az 1978 évi IV. törvény alapján ezt a bűncselekményt az követi el, aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz.

A feljelentők sajtóhoz is eljuttatott álláspontja szerint mindez azzal valósult meg, hogy a Magyar Gárda egyenruháját viselők láthatólag „előre eltervezett forgatókönyv szerint, akarategységben, a nyilvánosság kizárásának szándékával” kényszerítették az érdeklődőket, hogy a tárgyalótermen kívül maradjanak. Szerintük nem az érdeklődők számának, hanem a Magyar Gárda-tagok fizikai kényszerének, a túlerőből táplálkozó fizikai és pszichikai fenyegetésnek volt köszönhető, hogy sokan kint maradtak.

Én személy szerint a Vidék Média Kft budapesti tudósítójaként voltam jelen az eseményen, melyről tudósítói megbízásom másolatát mellékelten csatolom (2-es számú melléklet), így egyrészt szemtanúja voltam a feljelentők által helytelenített történéseknek, másrészt pedig mozgóképfelvételt is készítettem a helyszínen, melynek első óráját két DVD lemezen jelen beadványomhoz csatolom. (A két lemezen ugyanaz a film látható. Az egyik DVD video, a másik pedig számítógépes Windows Media Video formátumban tartalmazza azt.) Ennek alapján határozottan állítom, hogy a feljelentő szervezetek megállapításai nem megalapozottak, valamint hogy – szándékosan, vagy tájékozatlanságból - fontos tényeket hallgatnak el a Tisztelt Hatóság elől.

A feljelentők álláspontjával ellentétben a tárgyalóterem ajtajának kinyitása után korlátozás nélkül léphettek be a terembe a sajtó és a hallgatóság képviselői, egészen addig, míg maradt bent ülőhely. Bármiféle korlátozásra csak ezt követően került sor. Ezen a megcáfolhatatlan tényen szemernyit sem változtat az a merőben mellékes körülmény, hogy a terembe bejutott hallgatóság egy része miként öltözködött.

Miután egyértelmű, hogy az ácsorgó, járkáló, fészkelődő hallgatóság jelenléte a nyugodt és megfontolt bírósági munkát kizáró tényező lett volna, így nyilvánvaló, hogy a tárgyalás nyilvánossága, mint jogi alapelv csak a teremben található ülőhelyek erejéig érvényesülhetett. A hallgatóság létszámon felüli részét ilyen módon nem érhette olyan érdeksérelem, mely a kényszerítés bűntettének megállapításának szükséges előfeltétele lenne.

Ezen a körülményen semmit sem változtat a férőhelyen felüli megjelentek szakmai végzettsége, múltban kifejtett jogvédő tevékenysége, vagy esetleges küldetéstudata.

Miután a fentiek alapján egyértelműen hiányoznak a bűncselekmény megállapításához szükséges feltételek, kérem a Tisztelt Hatóságot, hogy bűncselekmény hiányában szüntesse meg az eljárást.

Csatolt mellékletek:

· 1 db kinyomtatott NOL.hu cikk

· 1 db Vidék Média Kft „megbízási megállapodás” másolat

· 1 db TDK DVD lemez, tokján „Gárda tárgyalás – DVD videó” felirattal

· 1 db TDK DVD lemez, tokján „Gárda tárgyalás – WMV verzió” felirattal

Elérhetőségeim:

·         Mobiltelefonszám: 06-30-4563-105

·         E-mail cím: e-mail címem (naponta olvasom)

Budapest, 2008. március 31.

Tisztelettel:

nevem 

Ennyit a szemetek hazudozásairól.  

By SoDI

Kapcsolódó anyagok:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!