Az alábbi feljelentést ma délelőtt tettem meg a rendőrségen.

Talán az IP cím alapján megtalálják a zsidót, és elmagyarázzák neki, hogy ilyet itt nem szabad, mert ez Magyarország.

Feljelentésem a fenyegetőző zsidó ellen - Első oldal - Kattints a nagyításhoz!Feljelentésem a fenyegetőző zsidó ellen - Második oldal - Kattints a nagyításhoz!

[ A feljelentés szöveges leirata alább... ]


Budapest, XI. kerületi Rendőrkapitányság részére

1113 Budapest, Bocskai u. 90.

Tisztelt hatóság!

Alulírott Kiss Endre Farkas (111.. Budapest, ... ... 3., an: ..., szül: 198.. ..., szigsz: ...) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (továbbiakban: Btk.) alapján

FELJELENTÉST

teszek ismeretlen tettes ellen kényszerítés bűntettének kísérlete miatt.

Napi gyakorisággal vezetek internetes naplót (továbbiakban: blog) a sodi.freeblog.hu Internet címen. 2008 április 10-én a „Magyar vér” című bejegyzésem felhasználói hozzászólásai között az alábbi üzenet jelent meg:

Zsodiverő:

2008. 04. 10. 16:19

Zsodikám, ha pénteken meglátlak, a szart is kiverem belőled. Nem a tüntetésen, hanem utána. 195cm, 92kg vagyok, sportszerű leszek, csak a seggedet rugom szét, a fejedet nem, ott már nincs mit roncsolni. Imádkozz, hogy ne találjalak meg. Ha egy kis eszed van, nem tolod oda a pofád. "Mindenkit érhet baleset"

Az adott bejegyzés pontos Internet címe:
http://sodi.freeblog.hu/archives/2008/04/10/Magyar_ver/

A szóban forgó olvasói hozzászólás sorszám szerint a 12-es.

A Btk. 174. § szerint, aki a mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, amennyiben más bűncselekmény nem valósul meg, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az elkövető az idézett hozzászólásában egyértelműen erőszakkal fenyeget, konkrétan megnevezve engem, mint címzettet (a SoDI becenévre utalva), azzal az egyértelmű céllal, hogy a 2008. április 11-én a Budapest XIII. ker., Jászai Mari téren 16:00 órától kezdődő rendezvénytől távol tartson engem.

A Btk 16. § szerint kísérlet miatt büntetendő, aki a szándékos bűncselekmény elkövetését megkezdi, de nem fejezi be. Miután engem nem tud megfélemlíteni, és a fenyegetése ellenére is megjelenek az adott rendezvényen, így a bűncselekménye nem tekinthető befejezettnek, azonban a kísérletként való elkövetés így is egyértelműen megáll.

Ha ugyanis az elkövető erőszakos fenyegetésével elérné a célját, akkor három különböző ponton is előállna az a súlyos érdeksérelem, ami a kényszerítés bűncselekményének szükséges előfeltétele.

Az elkövető szándékai szerint csorbulna a gyülekezéshez, a nyilvánosság tájékoztatásához, valamint a munkavégzéshez való jogom.

·         1) A gyülekezési jog csorbulása:

Az 1989. évi III. törvény 1. § alapján a gyülekezési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog. Egyértelmű tehát, hogy ha egy erőszakos ráhatás, vagy az ezzel való fenyegetés valakit távol tart attól, hogy éljen ezzel a jogával, akkor az illető egyértelműen jelentős érdeksérelmet szenved el.

·         2) A nyilvánosság tájékozódásának csorbulása

Az sajtóról szóló 1986. évi II törvény 1. § (1) pontja alapján a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon szűkebb környezetét, hazáját, a világot érintő kérdésekben. A sajtó feladata - a hírközlés más eszközeivel összhangban - a hiteles, pontos és gyors tájékoztatásról való gondoskodás.

Rólam a blogom rendszeres olvasói pontosan tudják, hogy a Vidék Média Kft alkalmazásában állok, a cég budapesti tudósítójaként. (Az ezzel kapcsolatos tudósítói megbízatásom másolatát mellékelten csatolom.)

Nyilvánvaló tehát, hogy az elkövető a fenyegetésével ilyen módon a nyilvánosság tájékoztatását próbálja akadályozni, ami szintén súlyos érdeksérelmet jelent.

·         3) Munkavégzéshez való jog

Az olvasóim számára tehát az is köztudott, hogy én nem független közírói minőségben, hanem újságíróként, a munkám végzése céljából szoktam megjelenni a különböző eseményeken.

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 évi XX. törvény 70/B. § (1) pontja alapján a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.

Az elkövető az erőszakos fenyegetésével ennek a jognak a gyakorlásában kíván engem korlátozni, ami szintén jelentős érdeksérelmet jelent.

Az elkövető azonosítását megkönnyítő adatok:

A Freeblog.hu rendszere minden hozzászólásnál naplózza, hogy mi annak a számítógépnek az adott pillanatban egyedi azonosítója (IP  címe), ahonnan írták az adott hozzászólást.

Az elkövető a 67.159.44.138 IP címről írt.

Az elkövető személyének tekintetében egyéb információ nem áll a rendelkezésemre.

Kérem a Tisztelt Hatóságot a büntetőeljárás lefolytatására!

Csatolt mellékletek:

·         1 db Vidék Média Kft tudósítói megbízás másolat

·         1 db Freeblog.hu adminisztrációs lap képernyőkép illusztrációkkal

Budapest, 2008. április 11.

Tisztelettel:

Kiss Endre Farkas


A feljelentéshez mellékelt IP címes lapom 

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!