Bognár Tibi bácsi: Saját képek Gyurcsány Ferencről a Zuschlag-perben

Papi Gergely főhadnagy rágalmazás miatt feljelentette Hermán Pétert

Havrilla István: FRISS: A bíróságon megfegyelmezett ÁVÓS története

Szinte ingyen. Hány gyerek ebédelhetne belőle egy évig? (Rebisz adatközlés - október 23)

Hermán Péter: Az ÁVH nak ki kell adni a videófelvételeket július 4-ről

Gőbl Gyuri levele az ÁVH-nak okt. 23-ról

Hermán Péter: Kupleráj az ÁVH-nál - 8 hónap nem elég március 15 kivizsgálásához

Anti-Nácivadász bejegyzései

SoDI származása

Az áldást sodika küldte 2008. július 28., hétfő - 2:20-kor
Kategóriák: Anti-Nácivadász
Címkék: nacivadasz sodi szarmazas
109 komment

A mai bejegyzés után minden cionista zsidó, és bolsevik lumpen döntse el, hogy akar-e még beszélgetni erről... 


Tudom, hogy sokan vannak közületek, akik szerint hatalmas hiba reagálni a Nácivadászok mocskolódásaira, ugyanis csak feleslegesen csináljuk nekik a reklámot, és a linkelgetéssel növeljük a Google pagerank-jukat, azonban én úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes folyamatos ellenpontot képezni a propagandájukkal szemben.

Erősen hiszen ugyanis, hogy egy oldal látogatottsága, vagy elhelyezkedése valamely kereső találati listájában önmagában még nem teszi társadalmilag hatásossá az ott található tartalmat, elvégre a Népszabadságot is mindenki olvassa az ellenség megismerésének jegyében, mégis fogyatkozó Magyarországon a balliberális módon gondolkodó emberek száma. Ha az ember hatni akar az ellenfél olvasóira, és enyhíteni akarja valamilyen weblap azon képességét, hogy befolyásolni tudja a közgondolkodást, ahhoz ehhez a legjobb módszer az, ha pontról pontra, észérvekkel cáfoljuk meg az onnan érkező valótlanságokat.

Elsősorban azért gondolom úgy, hogy szükség lenne erre, mert – ellentétben a Partizáninfóval, akik néhány, a rendőrségtől kapott adat jogtalan publikálásán, és esztelen fröcsögésen kívül másra nem képesek – ezek a Nácivadászok némileg összeszedetten, és a maguk módján kifejezetten értelmesen kommunikálnak. Úgy gondolom, hogy teljesen felesleges elvitatni tőlük ezt a tényt, elvégre legtöbbször elképzelni sem lehet annál nagyobb hibát, mint amikor valaki elbizakodottan lebecsüli az ellenségét. Ellenségnek lenni ugyanis rangot jelent, ezek tehát az eltaposandó férgek fölött helyezkednek el egy lépcsőfokkal. (Míg a férgek az állatoknak kijáró megvetést, és sárba döngölést érdemlik, addig az ellenséget egyenrangú küzdelemben kell legyőzni, majd végül - természetesen ugyanúgy - kíméletlenül megsemmisíteni.)

Másfelől úgy érzem, abból a szempontból hatalmas taktikai előny birtokában vagyok, hogy képes vagyok ráhangolódni az ő érvelési menetükre. Megfigyeltem ugyanis, hogy a legtöbb esetben a Nácivadászok hajszálpontosan azokat a gondolkodási sémákat alkalmazzák az írásaik megfogalmazása során, mint amelyekkel ezen a blogon én magam is előszeretettel operálok, csak éppen ellenkező előjellel. Ilyen módon tehát az övékével egyező érvelési technika birtoklása, de az ő céljaikkal homlokegyenest szembemenő célrendszer, úgy érzem, kiválóan alkalmassá tesz engem arra, hogy alapos, és hiteles cáfolatát nyújtsam a hazug állításaiknak. Ebből a megfontolásból hoztam tehát most létre az ellen-nácivadász kategóriát.


Mindezt csak azért írtam le, hogy megvilágítsam az ellen-propaganda szükségességét azok számára, akiknek szemében esetleg kevésnek bizonyul a személyes megtámadtatás indoka, vagyis az, hogy ezek a szemét kis patkányok valamiért kiemelten foglalkoznak velem.

Márpedig foglalkoznak, mégpedig minduntalan arra a kényszerképzetükre térve vissza, miszerint én zsidó lennék. Miután ez elképzelhetetlenül távol áll az igazságtól, talán a teljes ignorálás lenne részemről a méltó válasz, azonban én ennek ellenére egy érdekes lehetőséget, ha úgy tetszik: kapaszkodót látok a rágalmakban arra, hogy – részben az én hozzájárulásommal – elindulhassunk abba az irányba, amikor a hazai közéletben egyre kevésbé számít majd szalonképtelennek vizsgálni bárkinek is a származását. A művi, polkorrekt szabályok fokozatos felszámolásának szempontjából tehát kifejezetten előnyös, ha minél nagyobb nyilvánosság előtt van szó ilyesmiről, még akkor is, ha ez esetben éppen én vagyok a vizsgálódás alanya.

Arról már nem is beszélve, hogy miután pontosan tudom, hogy a származásommal kapcsolatos rágalmak mekkora hazugságok, így bármiféle, ilyen irányú vizsgálódás elé nyílt szívvel, és bátran állhatok; mindez a legkevésbé sem jelent gondot a számomra. Annál is inkább így van ez, mert tény: a stabil keresztényi és értelmiségi gyökerek szégyenkezés helyett inkább büszkélkedésre adnak okot a számomra.

Vizsgáljuk meg tehát SoDI családfáját!

Azt hiszem, ha azt kell eldöntenünk, hogy ki a zsidó, legjobb, ha a magyar jogalkotás egyik legbölcsebb idevonatkozó gyöngyszemét, az 1941-ik évi XV. törvényt vesszük alapul.

A jelen §. alkalmazásában zsidó az, akinek legalább két nagyszülője az izraelita hitfelekezet tagjaként született, úgyszintén - tekintet nélkül származására - az, aki az izraelita hitfelekezet tagja.

De még ennél is tovább megyek. Mondjuk, hogy ez túl enyhe feltétel. Ezért annak ellenére, hogy házasságban születtem, inkább vizsgáljunk meg engem a fattyakra (gyk.: házasságon kívül született kölykökre) vonatkozó passzus alapján:

...az a gyermek zsidó, akinek legalább egyik nagyszülője az izraelita hitfelekezet tagjaként született.

Az alaposság jegyében tehát menjünk végig hat emberen, a két szülőmön, és a négy nagyszülőmön. Nos, ha ez kell, hát nagyon szívesen.


Már csak azért is, mert irtózatosan kevesen büszkélkedhetnek azzal, hogy a két, egyetemet végzett szülőjük mellett mind a négy nagyszülőjük legalább főiskolát végzett.

Az pedig, hogy mindezt egyetlen zsidó családtag nélkül tudom felmutatni  egy olyan országban, ahol egyértelmű túlreprezentáltságot mutatnak az értelmiségi pályák többségén, még inkább kiemeli ezt a gyönyörű vérségi érdememet.


Abban úgyszintén biztos vagyok, hogy ez a tény mostantól minden olyan balfasztól elveszi az erkölcsi jogot ahhoz, hogy a családi hátterem vonatkozásában akár csak ki merje nyitni a mocskos pofáját (melyből legalább negyedrészt ott lóg a kapanyél), aki eddig - annak ellenére, hogy nem büszkélkedhet legalább ilyen kvalitású háttérrel - a származásom irányában előszeretettel költögetett különféle rémmeséket a nyilvánosság számára.

Az alább felsorolt tényekhez természetesen könnyen be tudom szerezni a családi dokumentációt. Menjünk tehát sorban az „őseimen”.


 • Édesapám

Kitűnőre érettségizett egy dunántúli technikumban, majd 5 év múlva magna cum laude minősítésű villamosmérnöki diplomát szerzett a BME-n. Több helyen dolgozott fejlesztőmérnökként, rövid ideig középiskolai, valamint főiskolai tanár is volt.

 • Édesanyám

Jogászként végzett az ELTE ÁJK-n. Néhány évig jogtanácsosként dolgozott, majd fokozatosan önállósította magát. Immár több, mint 10 éve egyéni ügyvédként tevékenykedik.

 • Anyai nagyapám

Mezőgazdasági múltú családból származik, Prügy községből. Felekezeti hovatartozása szempontjából református. A legnagyobb szívfájdalma fiatal korában az volt, hogy reformátusként a Horthy korszakban esélye sem volt vasúti alkalmazottnak lenni, mert akkoriban ez a lehetőség (nyugdíjas állás lévén) csak római katolikus vallásúak számára volt nyitva. Ez a korlátozás később megváltozott.

Végzettsége szerint gépészmérnök (BME) volt. Külön érdekesség mérhetetlen elkötelezettsége, mellyel 45 éves (!) fejjel ült be nappali tagozatra (!) a 20 éves gyerekek közé, és így 50 éves korában szerezte meg a diplomát. Nyugdíjba MÁV középvezetőként ment.

 • Anyai nagyanyám

Közgazdász diplomával a zsebében hosszú ideig ő volt az APEH jogelődjénél a személyzeti vezető (ma HR-es részlegvezetőnek neveznénk). Az egészen pontos családi hátterének még nem néztem utána, azonban itt indifferens is, elvégre zsidó származását már csak azért is elvethetjük, mert arról hallanom kellett volna. Másrészt pedig ebből kifolyóan bármiféle izraelita felekezeti hovatartozás szintén garantáltan, százszázalékos bizonyossággal kizárható nála.

 • Apai nagyapám

Általános iskolai tanárként tanított magyart és történelmet. Tiszta keresztény származása a Pannonhalmi Bencések archívumában garantáltan több száz érvre visszavezethető, éppen ezért több szót nem is érdemes vesztegetni rá.

 • Apai nagyanyám

Óvónő, a helyi óvoda igazgatója, valamint a helyi tanács tagja (mai szóhasználattal: önkormányzati képviselő) volt egy dunántúli községben. Származását tekintve sváb (Geiling családnévvel). A második világháború ideje alatt az is felmerült, hogy esetleg Németországba költözik (illetve hogy kint marad, miután konyhai alkalmazottként dolgozott ott azokban az években). Családja a dunántúli Szomód nevű faluból származik (sváb falu). A tiszta katolikus, keresztény származás tehát nála is abszolút megkérdőjelezhetetlen.


Íme tehát a tények.

Aki maga miatt szégyenkezik, és irigykedik, vagyis akiben ugyanaz az alulról jött ember elkeseredett gőgje munkál, mint ami Gyurcsány Ferencnek is megalapozza a visszataszító erőszakosságát, persze joggal lehet dühös rám mindezek után is, a különbség csupán annyi lesz, hogy az ilyen ember motivációit mostantól pontosan fogom érteni én is, és ti úgyszintén.

Azon évfolyamtársaim részéről pedig, akik előszeretettel jönnek különféle szociális problémákkal, különösen érthető lesz mindezek után a támadó hozzáállás, elvégre köztudott szociológiai tény, hogy az elsőgenerációs reálértelmiségiek általában pusztán kockaszintű szaktudással vérteződnek fel, de ettől függetlenül túlnyomó többségükben végig megmaradnak ugyanannak a műveletlen, faragatlan ősbunkónak, mint amilyenek annak előtte voltak.


 • Más szóval: az átlag elsőgenerációs reálértelmiségi szintén szarból van, nem csak az átlagzsidó. :) 

Szóval ennyi vagy, haver.

Fel vannak térképezve az attitűdjeid. XD

By SoDI

Kapcsolódó anyag:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Beszarok

Az áldást sodika küldte 2008. július 27., vasárnap - 22:36-kor
Kategóriák: Anti-Nácivadász
Címkék: molnar f arpad nacivadasz
12 komment

/ kész vazz  /


A nácivadászok rácuppantak Molnár F. Árpádra


1 - 2 - 3 )

--- LOLSÁG ---

Asszem ezzel mindent el is mondtam ;PPPP

By SoDI vazz

Kapcsolódó:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Draskovics meggyilkolása

Az áldást sodika küldte 2008. július 23., szerda - 20:40-kor
Kategóriák: Anti-Nácivadász , Ironikus bejegyzések
Címkék: draskovics gyilkossag ironia nacivadasz tibor
46 komment

Draskovics Tibort meg kéne ölni.

Bizony, leírhatnám ide akár ezt is. Szólhatna ez a bejegyzés arról, hogy milyen módon lenne kívánatos kivégezni Magyarország jelenleg hivatalban lévő rendészeti és igazságügyi miniszterét. Értekezhetnék róla hosszú bekezdéseken keresztül, mekkora hatalmas örömöt jelentene egynémely hazafinak gyönyörködni a Drazsé nyakából sugárzó vérözönben, vagy milyen fanyar izgalmat jelentene kétségbeesett sikolyát hallgatva mélyet szippantani az égett hús szagából.

Azonban eszem ágában sincs ilyesmit írni.

Többek közt azért nem írnék le soha semmi hasonlót, mert - ellentétben Draskovics Tiborral - én pontosan tudom, hogy hol húzódik a határ aközött, amit egy bizonyos helyzetben még megengedhető kimondani, és hol lépünk már át a kultúrember számára abszolút kerülendő területre.

Még akkor is így teszek, ha ezzel némileg lemaradok attól a fősodortól, melyet nagybecsű országirányítóink egyike minap indirekten a jövő útjának, elfogadhatónak, mitöbb: trendinek jelölt ki. 

Erős gondolatnak tűnik mindez, tudom, azonban ha megfigyeljük, a magyar közélet keretei az elmúlt években folyamatosan egyre tágabbra nyúltak, így manapság már az számít igazán lendületes beszélőnek, akinek van mersze tabukat döntögetni. És aki esetleg úgy gondolja, hogy ezért elsősorban pár száz, szélsőjobboldaliként emlegetett civil okolható, az nagyon téved. Azt a határvonalat, ami a szalonképes beszéd, és az ocsmány, esetenként bűncselekményt megvalósító mondatok között húzódik, nem mi, hanem a hatalmon lévők lökdösték folyamatosan egyre messzebb arról a helyről, ahol egy normális országban lennie kellene.

Márpedig, ha Magyarország igazságügyét, és rendészeti szektorát irányító miniszter köztörvényes bűncselekményeket a civil kurázsi normális, és helyénvaló megnyilvánulásaiként kezel, akkor onnantól a balliberális oldalon az összes megélhetési magyargyűlölő megszűnik birtokolni azt az erkölcsi jogot, amely alapján eddig az elkeseredett hazafiak esetleges szabályszegéseit bírálták. Ugyanaz a probléma, mint az öszödi beszédnél. Ha a társadalmi ranglétra azon szintje, melytől mindenki a morális iránymutatást várná, aljas, és erkölcstelen viselkedésmintákat legitimál, egycsapásra hiteltelenné válik minden olyan kritika, ami az így áthágott etikai elvek érvényesülését várná el bárki más részéről; a miniszteri székektől lefelé.

Egy amerikai felmérés néhány éve bebizonyította, hogy Bill Clinton, és Monica Lewinsky ismeretes afférja után, amikor az elnök határozottan tagadta, hogy valaha is bármilyen szexuális kapcsolata lett volna a nevezett hölggyel, az ország fiataljai körében ugrásszerűen megnövekedett az orális szexet rendszeresen gyakorlók aránya. Ezt sokan azzal magyarázták, hogy ezek a fiatalok úgy gondolták; ha valakinek a leszopása még az Egyesült Államok elnöke szerint sem számít szexuális aktusnak, akkor ők maguk sem követnek el erkölcstelenséget, ha egymás között így cselekednek.

A reflektorfényben lévő irányítók felelőssége a közgondolkodás alakításában tehát vitathatatlanul jelen van minden társadalomban, és elképesztően erősen hat. Vagyis, ha egy magas rangú kormánytag úgy nyilatkozik, hogy egyes magyar állampolgárok jogait egyértelműen és közvetlenül megsértő bűnözők által gyakorolt ámokfutás csupán válasz egy hasonlóan laza szabályok között működő másik csapat tevékenységére, éppen ezért teljesen felesleges érdemben fellépni ellenük, akkor ez azt jelenti, hogy ebben az országban mostantól minden politikailag motivált cselekmény három kategóriába sorolható.

 1. Törvényes
 2. Törvénytelen és megbocsáthatatlan
 3. Törvénytelen és bocsánatos

Minden más csupán árnyalat kérdése. 

Mert ugye ne legyünk teljesen igazságtalanok, és említsük meg, hogy a drága jó Draskovics elvtárs azért a rend kedvéért szólt arról is: lehetőség szerint úgy helyes, ha mindenki, minden körülmények között tartózkodik a törvénysértésektől.

Az üzenet tehát világos. A kormányzati szinten immáron nyíltan bevallott kettős mérce egyértelműen kijelöli az új játékszabályokat, mellyel összhangban a magyarországi közélet formálói határozottan leszögezik, hogy a törvényes utat tartják az egyetlen támogatható útnak, és mindent, ami ezen kívül esik, elfogadhatatlannak gondolnak; annyi apró bővítéssel, hogy ha valaminek a vonatkozásában érthető a felháborodás, és ennek nyomán egy hasonló válaszreakció, akkor ezzel összhangban nyugodtan tekinthetünk elnézően a saját oldalunkon túlkapásokat elkövető harcosokra.

A fenti elv alapján tehát Draskovics Tibort bántani, avagy akár szóban akár írásban a legcsekélyebb bátorítást nyújtani ilyesmihez, olyan bűncselekménynek számít, melyről minden jóérzésű magyar ember csak lebeszélni igyekezhet bárkit is, és ezzel együtt kötelessége elhatárolódni mindenkitől, aki ilyet tesz, vagy akár csak leír.

Azonban - és itt van a nagy újítás, melyet ezennel köszönünk szépen Draskovics miniszter úrnak, hiszen mindig örvendetes, ha a szalonképesség fogalmának bővülése újabb és újabb finomságokkal színesíti a közéletet -, igaz magyar emberekként úgy helyes, ha van bennünk keresztényi könyörület, és készség arra, hogy megbocsássunk a bűnösöknek.

Megbocsátani ugyanis erény.

Jó keresztényekként kötelességünk a megbocsátás.

Meg is fogunk bocsátani.

De azért Drazsét mégse bántsátok. Becsszó' ne.

„A királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindnyájan beleegyeztek én nem ellenzem.

Erkel Ferenc: Bánk Bán

By SoDI

Kapcsolódó:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Fájó segítség

Az áldást sodika küldte 2008. július 22., kedd - 22:55-kor
Kategóriák: Anti-Nácivadász , Cikkek rólam
Címkék: nacivadasz sodi
24 komment

Beszarok ezen a híren.

Ilyen az, amikor az az ember, aki segíteni akar, inkább csak árt neked. :)

Feljelentették a nácivadászokat

2008. július 22. 13:36HunHír.Hu-információ

Feljelentette egy magánszemély a Magyar Nácivadász Szövetséget, mivel a honlapján, a nyilvánosság előtt megvalósította a Btk. 269. §-ban foglaltakat - tudta meg a HunHír.Hu.

A szóban forgó honlap lementett és mellékelt anyagában egyes emberek elleni fellépésre hív fel, így például Polgár Tamás ellen is. Mások származására utalva faji hovatartozást kiemelnek (Kiss Endre Farkas esetében zsidó-keverék).

A Nácivadász honlapja megvalósította az Alkotmányellenes tevékenység fogalmát is, amikor az Alkotmány 54.§ (1) pontjával ellentétben megsértette Polgár Tamás, Kiss Endre Farkas, Gede Sándor és Gede Tibor, Gonda László, Sípos Zoltán méltóságát, amikor az említett személyeket fasisztának, náci söpredéknek, náci bűnözőnek nevezi.

A férfi feljelentette Draskovics Tibort is, mert védelmébe vette a Nácivadász honlap Alkotmányba és a Btk.-ba ütköző cselekedeteit, amelyet a Nácivadász honlappal kapcsolatos kijelentése támaszt alá, mely szerint a Nácivadász csak reagál.

A neve titokban tartását kérő férfi feljelentette továbbá Gyurcsány Ferencet, mert megvalósította a Btk. 261.§ (1) b, pontjában meghatározott terrorista tevékenységet, amikor az általa irányítása alá tartozó magyar titkosszolgálat, a Kuruc.info szerverének kikapcsolásának céljából, a szolgáltató (LayeredTech) elnöke (Jack Finlayson) családjának kiirtásával való fenyegetést helyezett kilátásba. A fenyegetésről, Polgár Tamás szerint, maga a szolgáltató adott hírt.

Bazmeg, nekem te ÍGY ne segíts! XD

VAZZ! :O

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!

Különben kurvára nem tudok egyetlen egy zsidó rokonról sem a család egyik ágán sem! Sem közeliről, sem pedig távoliról. De ezt már a múltkor tisztáztuk.

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Zsidókollaboráns

Az áldást sodika küldte 2008. július 18., péntek - 15:58-kor
Kategóriák: Anti-Nácivadász
Címkék: holokauszt kroko naci nacivadasz zsido
84 komment

Nemrég írtam már arról, hogy azok a zsidók, akik minket az emberi méltóság, a béke, és a szabadságjogok legnagyobb pusztítóiként próbálnak beállítani, rendre maguk valósítják meg mindezt.

Azt is tudhatjátok, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának védelme olyannyira fontos a számomra, hogy ennek kedvéért még azt az áldozatot, és fáradtságot is szívesen vállalom, ami a Gárda perben való részvétellel jár együtt. Ennek fényében erről szólt a beavatkozási kérelmem, a bírósági beszédem, és a hétfőn benyújtott fellebbezésem is.

Sokat tűnődtem azon, hogy az olyan emberek, akik elkötelezettek a szabadságjogok védelme mellett, miért nem kivétel nélkül mellénk, a 2006. október 23-án maszkos rendőrállatok által véresre vert, majd most a hatalom által a véleménynyilvánítás szabadságától megfosztandónak kijelölt csoport mellé állnak. Végül rájöttem a megoldásra: ők nyilvánvalóan csak hazudják magukat a szabadságjogok védelmezőinek, mint ahogyan Gusztustalan Péternek is volt pofája az ÁVÓ-t védeni a polgárokkal szemben - annak dacára, hogy az év legtöbb részében ennek ellenére liberális köntösben tetszeleg.

A szólásszabadság elleni legújabb támadás, ami jelenleg a Szent Korona Rádió ellen irányul, csak egy újabb lépcső a korábbi, diktatúra irányába mutató cionista törekvések sorában, azonban egyvalamiben eltér tőlük. Szokatlanul bőven indokolja meg, hogy miért érzi szükségét kirohanni az emberi értékek ellen, ahhoz képest, amit egy Partizáninfó szintű, a magyarázatok helyett mindig csak öncélú fröcsögéssel operáló szennyblogtól elvárhatunk.

Érdemes tehát kielemezni ezt a mocskolódást, minél részletesebben.


A büdös nácik körében gyakori hivatkozási alap a "szólásszabadság".

Meg úgy mindenki körében, aki nem egy elnyomó diktatúrában szeretne élni. 

Egy dolgot azonban elfelejtenek.

Hűha.

Arról van szó, hogy attól, mert lehet, szabad valamit mondani, még nem biztos, hogy ki is kell mondani:

Ez baromság, mégpedig azért, mert ha valamit, amit szabad, nem mondunk ki, akkor pontosan a plurális demokrácia lényege: a gyönyörködtető sokszínűség veszik el, melyből a végén a társadalmi problémák valódi megoldásai kristályosodhatnának ki. 

ennek nem csak jogi, de morális, etikai akadálya is lehet,

Ja kérem. Tessék akkor fejet hajtani a keresztényi értékek előtt, és soha - ismétlen: SOHA nem mocskolni azokat! 

vagy egyszerűen csak jóérzés, empátia, emberség.

Ezek relatív fogalmak. Valóban vannak a társadalomban objektív alapok, melyeket nem illik áthágni, de a keresztényi szentségeken, illetve az ezek tiszteletére épülő szokásokon kívül szinte nincs semmi, amit egy miénkhez hasonló, sokat megélt, keresztényi országban kétség kívül ide kellene sorolnunk. 

A legtöbb esetben azonban - például a gyakran hivatkozott, szólásszabadságáról híres Egyesült Államokban - egyszerűen arról van szó, hogy kezdetektől fogva kialakultak olyan társadalmi, civil szervezetek, konszenzusok, melyek egyszerűen gondoskodnak arról, hogy például olyan szélsőséges, rothadt ideológiák - és pártfogoltjaik - mint például a náci, hitlerista bűnözők újfasiszta, neonáci propagandája - ne nagyon terjedhessenek.

Ettől még tény marad, hogy ezek - nagyon helyesen - terjednek, virágoznak.

 • "Semmiben sem értek egyet veled, de az életemet adnám, hogy elmondhasd a véleményedet."
  Voltaire

Az egészséges, modern társadalom így szabályozza önmagát.

Pontosan. 

Ha vannak egy társadalomban önszabályozó, egymást kompenzáló folyamatok, az mindig örvendetes. Képzeljük csak el, mi lenne itt, ha a nemzeti radikalizmus nem képezne ellenpontot a magyarságot folyamatosan gyalázó cionrasszisták ámokfutásával szemben.

Hangsúlyozzuk: még a náciknak is,  joguk, az  van hozzá, -

Bizony, ez így van.

mégis minden valamit magára adó cég és szervezet ezerrel határolódik el

Az antiszemitizmustól, és a rasszizmustól. Mondjuk, talán igen... 

az ilyen szélsőséges, uszító,

A szélsőségesektől és az uszítóktól természetesen szintén minden normális ember elhatárolódik, azonban, ebben a játékban éppen Ti vagytok, zsidókáim, a szélsőségesek, és az uszítók. No meg a rasszisták is.

emberellenes náci bűnözőktől,

Itt most nem értem pontosan, hogy kikről lehet szó. Magyarországon én nem tudok náci bűnözőkről. Vagy talán lemaradtam valamiről?

és az azt kiszolgáló, azzal kollaboráló szervezetektől.

Úgy is van.

Szerintem gyújtsuk fel azt a közértet, amelyik minden reggel kiszolgálja Tomcat-et friss kenyérrel.

Le a cionisták politikai ellenfeleit kiszolgáló cégekkel! Vesszen mind!

Még ha rövid távon esetleg meg is érné, a rossz hír miatt hosszú távon biztosan lehúzhatja a rólót (sic! SoDI) egy nácikkal kollaboráló cég -

Lefordítom magyarra: aki nem a zsidók talpát nyalja, az azonnal tűnjön el az üzleti életből.

Hát, megsúgom: MI, AZ EMBERI SZABADSÁG VALÓDI VÉDELMEZŐI ÉPPEN EZ ELLEN A ZSIDÓ-KIZÁRÓLAGOSSÁG ELLEN HARCOLUNK! Egy plurális demokráciában ugyanis az élet minden területének többszínűnek kell lennie! Márpedig, mint láthatjuk, ti a sokszínűség álságos propagálói pont a látszólag saját magatok által is népszerűsített demokratikus elvek elpusztításán munkálkodtok, hogy végül csak és kizárólag a ti akaratotok érvényesülhessen!

a náci ugyanis, ahogy azzal mindenki jóérzésű ember tisztában van, egy agresszív, földbuta, kihaló faj csupán.

Nem. Éppen a ti, Nagy Francia Elsötétedéssel kezdődött, majd 1968-ban kicsúcsosodott, erkölcsromboló uralmatok van kihalásra ítélve, nem a konzervatív, hagyományőrző értékszemlélet! Új idők vannak, és mi vagyunk a jövő, és ti csak egy időszakos tévedés, a történelem egy apró kilengése vagytok! Az egész világon, de Európában főként ez a trend! (Lásd ezt a videót)

Hazánkban, Magyarországon, ahol különösen testközelből érintett az egész társadalom a nácizmus okozta sokknak,

Miféle sokk? Miféle nácizmus?

Valaki tudja, miről van itt szó?

Én itt élek, de mindebből semmit sem tapasztalok. 

ahol a nemzet testéből nácikollaboránsok segítségével  erőszakosan szakítottak ki és gyilkoltak meg többszázezer embert,

Már bocsánat, de a pióca vagy a tetű mióta lesz része a megtámadott testnek?

Ráadásul miféle többszázezer ember?

Volt néhány ezer kollaboráns, akik - mivel háborús idők jártak - megkapták a méltó büntetésüket. De ennek nem volt semmiféle ideológiai alapja, egy hadban álló ország területén ugyanis mindig kiemelten büntetik a törvényszegőket.

Bővebben lásd erről az alábbi videót:

ahol a kiirtott, szétszakadt családok hagyta űrt, sebet még a mai napig nem sikerült a nemzet lelkében begyógyítani,

Ami engem, és az ismerőseimet illeti: mi a magunk részéről köszönjük szépen, gyógyultnak érezzük ezt a "sebet".

és ahol mindezek ellenére ízléstelen újnácik és újfasiszta szervezetek menetelnek,

Hol? Tessék mondani, HOL?

Én ilyesmit nem látok sehol. 

szervezkednek,

Csókolom: ez itt nem anarchia, mi egy társadalomban élünk!

Így tehát úgy természetes, hogy ha emberek - politikai, vallási, vagy egyéb világlátástól függetlenül - megszervezik magukat.

terrorizálnak:

Ez már megint valami fantazmagória.

Miféle terrorizálásról van itt szó?

Nem értem. 

különösen ízléstelen, bunkó és hazaellenes, magyarellenes dolog

Befejezem a mondatot: ... a magyarságért fáradozó hazafiak mocskolására építő blogot indítani.

náci, antiszemita, rasszista újságoknak helyt adni.

Ebből mondjuk az utolsó kettővel egyetértünk. Én sem szeretem az antiszemitákat és a rasszistákat. A nácik szerepe ennél egy kicsivel bonyolultabb kérdés, de ebbe most ne menjünk bele.

Márpedig pontosan ezt teszi a Budaörsi illetőségű, de szervereit a ... utcában, illetve a ...ban elhelyező ... Kft.

Hajaj. Mi a bizonyíték erre?

Több olvasói bejelentés kapcsán szerkesztőségünk tollat ragadott, és egy udvarias levélben megkértük a ... Kft. tulajdonosát - feltételezve hogy talán azért ad helyt a közésimerten (sic! - SoDI) antiszemita, náci uszító, holokauszttagadó "szentkoronaradio.com" oldalnak, mert esetleg nem tud róla.

Oké. Nekem csak három kérdésem lenne.

 1. Pontosan hol található a Szent Korona Rádió oldalán kifejezetten antiszemita tartalom?
 2. Pontosan hol található az oldalon uszító tartalom?
 3. Mi a baj azzal a holokauszt-revizionizmussal, mely mellett már raklap számra állnak rendelkezésre a megcáfolhatatlan történelmi bizonyítékok?

Feltételezésünk naív volt, a válaszlevélben ugyanis a nácikollaboráns PB (E-mail: ...@...  Mobil: +36 ....) az un. - nácik által tipikusan félreértelmezett - "szólásszabadságra" hivatkozva elzárkózott a szolgáltatás megtagadásától.

Nagyon helyesen.

Erről szól a demokrácia.

Miközben amerikai szolgáltatók sorra zárkóznak el a hasonló antiszemita, holokauszttagadó oldalak kiszolgálásától a tengeren túlon (azt egybe kéne írni, te nyomorék - SoDI),

Hazugság!

A Kuruc.info szünetelésének egyetlen oka a cionista zsidók maffiaszerű fenyegetőzése! 

hogyan maradhat meg éppen hazánkban egy náci, uszító szennylap, egy magyar tulajdonú vállalkozás kiszolgálásában?

Úgy hogy ilyen nem létezik.

A Szent Korona Rádió nem náci (megint csak: nem tárgyalva, hogy az különben gond lenne-e), és nem uszító.

Micsoda szégyen ez nekünk, jó érzésű magyaroknak, Magyarországnak?

"Nekünk", magyaroknak? Magyarok lennétek?? 

Hazudsz! Aki a magyar szó ellen van, az nem magyar.

Palencsár Botond véleménye a cégénél tudtával elhelyezett háborús bűnösöket megszégyenítő antiszemita, uszító, náci oldalról: "A fenti okokbol kifolyolag, amig e weblap ellen birosagi hatarozattal nem kopogtat valaki, addig a demokracia alapjat jelento szolasszabadsagot figyelembeveve kenytelenek vagyunk csupan velemenynyilvanitasnak tekinteni az On altal kifogasolt tartalmat. Velemenyem szerint a "nacikollaborans" eleg serto, engem konkretan szemely szerint is sert, nem beszelve a "jo hirnevhez valo joghoz" alapelvrol."

Ez teljesen korrekt.

PB cége biztosítja az uszító, antiszemita, holokauszttagadó tartalmakat publikáló nyiltan neonáci szentkoronaradio.com szennylap számára a tárhelyet. Megéri ez neked, B?

Miért kéne egy fizető vendéget elzavarni?

A Nácivadászok utalnak itt egy könyvajánlóra, melyben egy, a Barikád.hu-ról átemelt cikkben a Szent Korona Rádiósok Ladányi Attila: A Holokauszt-mítosz című könyvét népszerűsítik.

Én már csak azt nem értem, hogy ha a Nácivadász blog szerkesztői még nem olvasták a kérdéses művet, akkor mégis mi alapján bélyegzik meg mindenféle mocskolódó jelzővel?

Kedves B, kérem ne vegye zokon, de az ön által kiszolgált uszító náci oldal jelenleg több százezer-millió jóérzésű magyar embert sért, ezért reméljük megérti, és elfogadja, hogy egyszerűen nevén, azaz nácikollaboránsnak nevezzük! Tekintse ezt csupán "véleménynyilvánításnak"!

Tudjátok, ez úgy lenne véleménynyilvánítás, ha kiállnátok, és saját nevetek alatt, az arcotokat is felvállalva mondanátok el, mit gondoltok. Addig bizony csak becsületsértés, és útszéli mocskolódás marad.

Tessék szépen vállalni a véleményeteket!

Update: PB ígéretett (sic! - SoDI) tett nekünk, hogy eljár az ügyben, illetve felszólította már ügyfelét a kérdéses tartalommal kapcsolatban. Várjuk Botond - remélhetőleg jó hírekkel teli, nem pedig hallgatólagos, felelősségáthárítós-náci-kollaboráns - válaszát: sok sikert kívánunk!

Ha jól sejtem, ez egy sablonlevél volt, amivel le lehetett hűteni a mocskos cionistákat. "Intézkedtünk, basszáj, legyél nyugodt." :)

Ellenkező esetben egy nagyon rusnya árulóval állunk szemben.


No hát, kedves nagyérdemű: tessék szépen eldönteni: Ki valójában a szabadságjogok legnagyobb ellensége?

A cenzúrapárti cionisták, vagy a nemzeti oldalt képviselő, szabadságpárti hazafiak? 

Mindenki döntse el maga. 

By SoDI

Kapcsolódó:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Harmadik lettem

Az áldást sodika küldte 2008. július 15., kedd - 2:41-kor
Kategóriák: Anti-Nácivadász , Cikkek rólam
Címkék: blog blogadmin nacivadasz sodi tomcat
57 komment

Juhé.

Eddig sorrendben ezt a három embert dolgozta fel a legújabb Partizáninfó-klón, a Nácivadász. Nem tudom, mi alapján alakul a feldolgozás, de ha ez valami fontossági sorrend, akkor tök mókás, mert ezek szerint ilyenek bazmeg, hogy Budaházy vagy Toroczkai már labdába se rúgnak. :)) Na de viccen kívül...

Azt leszámítva, hogy Blogint cigányozzák, Tomcat fejére pedig 100 ezer forintos vérdíjat tűznek (amit akkor fizetnek ki, ha valaki egy vödör lószart önt a fejére), nem túl nagy szám, amit összelapátoltak ezek az útszéli zsidók, de személyes megtámadtatás címén most mégis válaszolok a hazugságaikra néhány szót.

 • Származás: zsidó-keverék

Hazugság. Apai ágon haladva a Pannonhalmi Bencés Főapátságban több száz érve visszakereshető a keresztényi származásom. Apai ág nagyanyai oldala pedig sváb irányba ágazik el. Az anyai ágamat történelmi mélységben valóban nem ismerem, de az biztos, hogy zsidó rokonról ott sem hallottam még soha. :)

 • Család: Fideszes önkormányzatnál dolgozó anyuka

Nem nyert. Régebben valóban volt egy önkormányzat képviselője (nem önkormányzati képviselő, nem keverni :)), de az akkor MSZP-s vezetésű volt.

 • Iskolai végzettsége: (feltöltés alatt - a szerk.)

Segítek.

1 - Számítástechnikai programozó (OKJ 54 4641 04)
2 - Cisco CCNA
3 - Informatikai hálózatirendszer-telepítő (OKJ 31 4641 01)
4 - Rendszerinformatikus (OKJ 54 4641 03)

 • Magasság: (feltöltés alatt - a szerk.)

Átlagnál magasabb, de nem égimeszelő. :)

 • Telefonszám: ...

A ott felsorolt két számból már csak a mobil stimmel.

 • E-mail cím: (várjuk a szerkesztőségbe!)

Hülye vakegér. :)

 • Munkája, üzleti tevékenységei

A munkám az, hogy két egyetemen tanulok. Móricztól mindkettő 10 percre van, a Dunához közeledve, és egyik sem a BME. Ebből szerintem ki lehet találni, hogy melyik ez a kettő. :))

Üzleti tevékenység pedig még csak mostanában fog indulni, többek között itt.

 • Jogosulatlan szociális segély felvétele (annak ellenére, hogy saját lakása, autója és vállalkozása van)

Tényleg csak címszavakban: nem jogosulatlan, minden feltételnek megfelelek. A lakásból semmi hasznom nincs, de valahonnan be kell járni a suliba, autó 200 ezres rozoga szar, a vállalkozás pedig érdemben csak most fog indulni, eddig keresőtevékenység híján stabilan nulla forint bevételem volt.

 • Izléstelen montázs készítése és terjesztése, mely Szetey Gábort ábrázolja Auschwitz kapujában

Én nem terjesztettem. Összekeversz engem a Gyurcsány Ferenccel. Na Ő bizony terjesztette.

Különben Szetey gonosz táborparancsnokként, amint éppen önkényuralmi jelképpé minősíti a rózsaszín háromszöget, szerintem igenis vicces.

 • Folyamatos antiszemita uszítás, uszító videóanyagok készítése, publikálása

Sosem uszítottam, és antiszemita sem vagyok.

 • Pedofil anyagok gyűjtése

Anyád!

Ha nem amcsi szerveren mocskolódnál, és így nem lennél elérhetetlen, reggel első dolgom lenne feljelenteni téged a rágalmazásodért és a becsületsértésedért.

Viszont azok kedvéért, akik még nem olvasták volna, linkelem, hogy mire gondolnak ezek a zsidók.

 1. Partizáninfó cikk (bővebb válaszom rá itt olvasható)
 2. Nudista képek (18 feletti csinos lányokról :))

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!