Államrend Megdöntése Projekt I-IV. összefoglaló

  • Magyarországon naponta erősödnek a diktatúra irányába való elmozdulás jelei.
  • Szükség van ezért egy közösségi térre, ahol a nemzet a demokrácia védelmében meg tudja szervezni saját ellenállását olyan módon, hogy elektronikus szavazások útján a legapróbb kérdésben is a többségi népakarat érvényesüljön.
  • A hatalommal szembeni konspiráció fontos eleme, hogy idő előtt még az érintettek se értesülhessenek az ügydöntő szavazások állásáról.
  • Az ellenállásnak békés talajon kell állnia, a fegyveres felkelés kizárt.
  • Nem kell embereket toborozni, és nincs szükség új szervezetekre sem. Csak a már meglévőket kell összehangolni.
  • Magyar polgárként közös érdekünk a gazdaság és közigazgatás épsége, ezért nem lehet cél ezek romba döntése. Elméleti felső korlátként leszögezhető tehát, hogy a gyakorlati megvalósítás semmilyen körülmének között nem nyúlhat túl, se időtartamában, se mértékében az 1990-es taxisblokádén.
  • A projekt elnevezésében látszólag sugallt hatalomdöntés csak becenév. Jól hangzó marketingszlogen, ami szóhasználatában a Kádár korszak idejére kíván utalni. (Az 'államrend' szó azóta sehol nem használatos fogalom, helyette a joggyakorlatban 'alkotmányos rendről' beszélnek). Az alkotmányos rend ellen tehát senki nem uszít, annak megváltoztatása kizárólag békés, demokratikus eszközökkel lehetséges.
  • Mivel mindenki ellen a saját fegyvere a leghatásosabb, ezért fontos alapelv, hogy a tervek minél nagyobb mértékben átfedésben legyenek a hatalom saját törvényeivel. Okosan élve az abban foglalt jogokkal és a közigazgatás önmagát gúzsba kötő fogyatékosságaival, elképesztő eredményesség lehet a jutalmunk.

By SoDI

http://sodi.freeblog.hu/